Aktuality

TYTO KURZY JSOU ORGANIZOVÁNY NAPOSLED

Termín: duben 2015
Určeno pro: studenty mimopražských vysokých škol (přednostně pro studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Technické univerzity v Liberci).

Kurz je bezplatný a náklady účasti na kurzu (doprava, hotel a stravování) budou účastníkům kurzu hrazeny z prostředků projektu).
Informační leták

Nabízené kurzy

1. Funkce a struktura buněčných membrán

Kapacita kurzu již naplněna
Garant: RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
Stručný obsah kurzu:
V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s nejnovějšími poznatky v oblasti buněčné membranologie a s možnostmi různých metodických přístupů (s důrazem na moderní fluorescenční a zobrazovací techniky) pro studium biologických procesů, kterých se účastní plazmatická membrána buněk i membrány vnitrobuněčných organel, zejména mitochondrií. Podrobné informace o kurzu

 

2. Základy receptorové neurofyziologie

Termín: 13.- 17.4.2015
Garant: RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc.
Stručný obsah kurzu:
V tomto kurzu budou účastníci seznámeni s nejnovějšími experimentálními přístupy v oblastech buněčné a molekulární neurofyziologie a neurochemie. Cílem je seznámit studenty se základními i pokročilými technikami. Podrobné informace o kurzu

 

3. Inženýrství kostní tkáně

Kapacita kurzu již naplněna
Garant: MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
Stručný obsah kurzu:
V tomto kurzu se účastníci seznámí se základy buněčných kultur a jejich využití v tkáňovém inženýrství. Tkáňové inženýrství je mezioborová disciplína, která podle dnes již klasické definice Langera a Vacantiho z roku 1993 „využívá principy technických a biologických vědních oborů pro vývoj biologické náhrady, která obnoví, zachová nebo zlepší funkci tkáně či celého orgánu“. Podrobné informace o kurzu

Výstup kurzu:

Studenti získají certifikát o absolvování kurzu.

Přihlašování na kurzy:

ZÁJEMCI BUDOU PŘIJÍMÁNI DO NAPLNĚNÍ KAPACITY KURZŮ. Zájemci o účast na výše uvedených kurzech vyplní závaznou přihlášku a odešlou ji nejpozději do 15.2.2015 emailem na Ivana.Sykorova@fgu.cas.cz

Praktické informace:

Kurzy se budou konat v prostorách Fyziologického ústavu AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, které jsou pohodlně dostupné autobusem od stanice metra C Kačerov nebo Budějovická. Ubytování a stravování účastníků je hrazeno z prostředků ESF a státního rozpočtu v rámci OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0025 a bude zajištěno organizátorem kurzů v blízkosti či v místě konání kurzů. Účastníkům kurzu bude rovněž proplaceno cestovné z místa studia.