�esk� imunologick� spole�nost
Logo ČIS

Profil

Česká imunologická společnost, z. s., (ČIS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků všech úseků oboru imunologie.

ČIS spolupracuje se zahraničními společnostmi téhož zaměření, zejména se Slovenskou imunologickou společností. Zastupuje české imunology v mezinárodních společnostech zabývajících se imunologickou tématikou, především v Mezinárodní unii imunologických společností (IUIS) a Evropské federaci imunologických společností (EFIS).

 

Adresa sekretariátu

Česká imunologická společnost, z. s.
Vídeňská 1083
142 20  Praha 4

Email: cis@biomed.cas.cz

Den imunologie 2017

Seminář ke Světovému dnu imunologie se konal 4. května 2017 v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v Praze. | Program

Buněčné a molekulární základy imunologie

Kurs "Buněčné a molekulární základy imunologie 2017", organizovaný Oborovou radou Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK, Českou imunologickou společností a nadací fondu pro imunologii Homunkulus, se bude konat jednou měsíčně od února do června 2017. Kurs je pořádán pod záštitou Evropské federace imunologických společností (EFIS). | Pozvánka a program