�esk� imunologick� spole�nost
Logo ČIS

Profil

Česká imunologická společnost, z. s., (ČIS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků všech úseků oboru imunologie.

ČIS spolupracuje se zahraničními společnostmi téhož zaměření, zejména se Slovenskou imunologickou společností. Zastupuje české imunology v mezinárodních společnostech zabývajících se imunologickou tématikou, především v Mezinárodní unii imunologických společností (IUIS) a Evropské federaci imunologických společností (EFIS).

 

Adresa sekretariátu

Česká imunologická společnost, z. s.
Vídeňská 1083
142 20  Praha 4

Email: cis@biomed.cas.cz
Day of Immunology

Den imunologie 2018

Česká imunologická společnost a Nadační fond "Homunkulus" pořádají 26. dubna 2018 od 9:00 h celodenní seminář ke Světovému dni imunologie. Seminář se koná v posluchárně v budově A krčského areálu ústavů Akademie věd v Praze 4-Krči.
Pozvánka a program
ESID

Jarní škola ESID: Primary Immunodeficiency and Innate Immunity

Ve dnech 26.–28.4.2018 proběhne v Kutné Hoře mezinárodní setkání mladých imunologů ESID Spring School zaměřené na problematiku primárních imunodeficitů. Akce proběhne pod záštitou ESID a místopředsedkyně ČIS prof. MUDr. Anny Šedivé, DSc. Registrace na Jarní školu ESID je bezplatná.

Detaily o této akci naleznete na stránce aktualit naší Společnosti nebo na Facebooku ESID Spring School.