esk imunologick spolenost
Logo ČIS

Profil

Česká imunologická společnost, z. s., (ČIS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků všech úseků oboru imunologie.

ČIS spolupracuje se zahraničními společnostmi téhož zaměření, zejména se Slovenskou imunologickou společností. Zastupuje české imunology v mezinárodních společnostech zabývajících se imunologickou tématikou, především v Mezinárodní unii imunologických společností (IUIS) a Evropské federaci imunologických společností (EFIS).

 

Adresa sekretariátu

Česká imunologická společnost, z. s.
Vídeňská 1083
142 20  Praha 4

Email: cis@biomed.cas.cz

ECI 2024 ECI 2024

Česká imunologická společnost, z.s., kandiduje na pořadatelství 7. Evropského imunologického kongresu (ECI), který se bude konat v roce 2024. Společnost Guarant International pro nás vytvořila návrh, který jsme zaslali Evropské federaci imunologických společností (EFIS).
O pořádání ECI 2024 se samozřejmě uchází i několik jiných zemí, proto není zaručeno, že volba padne na ČIS. O rozhodnutí EFIS, které bude známo nejspíš koncem roku 2018, Vás na našem serveru budeme informovat.

Valné shromáždění ČIS

Výbor ČIS svolává řádné valné shromáždění Společnosti, které se bude konat 6. prosince 2018 od 13:00 h v přednáškovém sále Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč.