esk imunologick spolenost
Logo ČIS

Profil

Česká imunologická společnost, z. s., (ČIS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků všech úseků oboru imunologie.

ČIS spolupracuje se zahraničními společnostmi téhož zaměření, zejména se Slovenskou imunologickou společností. Zastupuje české imunology v mezinárodních společnostech zabývajících se imunologickou tématikou, především v Mezinárodní unii imunologických společností (IUIS) a Evropské federaci imunologických společností (EFIS).

 

Adresa sekretariátu

Česká imunologická společnost, z. s.
Vídeňská 1083
142 20  Praha 4

Email: cis@biomed.cas.cz

Nový výbor ČIS Dr. Luca Vannucci

Česká imunologická společnost si na období 2018 – 2021 zvolila nový výbor. Předsedou ČIS se stal MUDr. Luca Vannucci, Ph.D., vedoucí Laboratoře imunoterapie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i.

ECI 2024

Evropská federace imunologických společností (EFIS) rozhodla, že 7. Evropský imunologický kongres (ECI) se v r. 2024 bude konat v irském Dublinu.

Kurs Buněčné a molekulární základy imunologie 2019

Zveme všechny zájemce o imunologii na kurs "Buněčné a molekulární základy imunologie 2019", který je určen pro účastníky doktorandského studia Biomedicíny UK (všech oborů) a další zájemce. Kurs bude probíhat v termínu únor – červen 2019 vždy v úterý v přednáškovém sále FGÚ AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4.