Home

Výbor společnosti

Události

Informace
pro členy


Kontakty

Odkazy

in English

Výbor společnosti pro neurovědy:

MUDr. Jiří Paleček, CSc. – předseda
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. – místopředseda
MUDr. Karel Ježek, Ph.D. – vědecký sekretář a pokladník
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
PharmDr. Alena Sumová, D.Sc.
MUDr. Dušan Urgošík, CSc.
prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.

Revizní komise:

Ing. Daniel Šuta, Ph.D. – předseda
Mgr. Jana Burianová, Ph.D.
prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


kontakt: Česká společnost pro neurovědy ČLS JEP, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha
telefon: 24106 2544, fax: 24106 2488