Home

Výbor společnosti

Události

Informace
pro členy


Kontakty

Odkazy

in English

Kontakt:

Česká společnost pro neurovědy ČLS JEP
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
telefon: 24106 2544
fax: 241 062 488
e-mail: neuroved@biomed.cas.cz
WWW: www.biomed.cas.cz/cns


kontakt: Česká společnost pro neurovědy ČLS JEP, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha
telefon: 24106 2544, fax: 24106 2488