Česká společnost pro neurovědy – historie

Česká společnost pro neurovědy (ČSpN) byla založena v r. 1990 jako součást České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS), a byla přijata za plnoprávného člena na plenárním zasedání ČLS dne 26. září 1990. V období od září 1990 až do února 1992 probíhalo přípravné období. v němž se uskutečnilo celkem osm schůzí přípravného výboru společnosti, přihlašovali se členové společnosti. Volba prvního výboru ČSpN proběhla dne 17.12. 1991. Na prvním zasedání výboru společnosti dne 4. února 1992 byli zvoleni funkcionáři výboru: doc. MUDr. Josef Syka, DrSc. byl zvolen předsedou, MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. byl zvolen místopředsedou, jednatelem byl zvolen MUDr. Rudolf Černý, CSc. a sekretářem MUDr. Boris Živný.

Již od samého začátku ČSpN úzce spolupracovala s Komitétem IBRO, zřízeným v šedesátých letech 20. století v rámci ČSAV, později AVČR. Počet členů České společnosti pro neurovědy se pohyboval mezi 160 a 180. Již v začátku své existence se stala ČSpN členem European Neuroscience Association (ENA). ENA se koncem devadesátých let přeformovala na Federation of European Neuroscience Societies (FENS), jejíž zakládajícím členem se ČSpN stala. Dále byla ČSpN od roku 1993 členem International Brain Research Organization (IBRO). Komitét IBRO přestal existovat v polovině dvacátých let, tím, že AVČR ukončila své členství v IBRO, ČSpN zůstává členem IBRO.  

 

Konference pořádané Českou společností pro neurovědy:

 1. konference České společnosti pro neurovědy (1st Conference of the Czech Neuroscience Society with international participation – Theoretical and Clinical Aspects of Neurosciences) se konala v Praze ve dnech 23.-25. října 1994. Místem konání konference byl Ústav pro doškolování lékařů v Praze 4,   Budějovická 15. Bylo předneseno celkem 28 přednášek a prezentováno 56 posterových sdělení. Zahraniční hosté: M. Hastings, A. Wirz-Justice, M.B.H. Youdim, P. Jirounek, K. Nicolay, P. Andersen, L. Nadel.  Organizační výbor konference pracoval ve složení: J. Syka, předseda, členové: L. Andrej, V. Beneš, J. Bureš, R. Černý, J. Faber, C. Höschl, H. Illnerová, V. Komárek, J. Mareš, S. Němeček, P. Petrovický, J. Sedláček, E. Syková, D. Urgošík, E. Zvěřina, B. Živný.
 2. konference České společnosti pro neurovědy (Second Conference of the Czech Neuroscience Society with international participation – Theoretical and Clinical Aspects of Neurosciences) se konala v Praze ve dnech 20. – 22. října 1996. Místem konání byl Ústav pro doškolování lékařů v Praze, Budějovická 15. Bylo předneseno celkem 32 přednášek a prezentováno 61 posterů. Zahraniční hosté: M. Zimmermann, R.K. Orkand, H. Kettenmann, W.H. Gispen, K. Fuxe, D.T. Theodosis, D. Poulain, S. Grillner. Organizační výbor konference: J. Syka, předseda, J. Popelář – tajemník, členové: J. Bureš, R. Černý, J. Mareš, R. Rokyta, E. Syková, D. Urgošík, E. Zvěřina, B. Živný.
 1. konference České společnosti pro neurovědy (Third Conference of the Czech Neuroscience Society with international participation – Theoretical and Clinical Aspects of Neurosciences) se konala v Praze ve dnech 14.-15. listopadu 1999. Místem konání bylo Konferenční centrum Nemocnice Na Homolce. Bylo předneseno 35 přednášek, prezentováno 53 posterových sdělení. Zahraniční hosté: T. Reum, A. Saria, B. Nevison, B. Bjelke, A. Ernst. Organizační výbor konference: J. Syka, předseda, členové: V. Beneš Jr., J. Bureš, R. Černý, O. Keller, R. Rokyta, E. Syková, D. Urgošík, E. Zvěřina.
 1. konference České společnosti pro neurovědy (Fourth Conference of the Czech Neuroscience Society with international participation) se konala v Praze ve dnech 26.-27. října 2001. Místem konání bylo konferenční centrum IKEM. Celkem bylo předneseno 24 přednášek a prezentováno 96 posterových sdělení. Zahraniční hosté: D.A. Brown, O.H. Petersen, A. Verkhratsky, I. Dean, D. Ogden, M. Häusser, T.V.P. Bliss, J.S. Kelly, J. O´Keefe, J.F.Ashmore, E.F. Evans, C. Nicholson, N.J. Abbott, R.C. Thomas. Organizační výbor konference: J. Syka, předseda, členové: V. Beneš Jr., J. Bureš, R. Černý, A. Chvátal, J. Dutt, C. Höschl, J. Mareš, S. Němeček, E. Syková, E. Zvěřina.

Konferenci předcházel ve dnech 23.-25. října Advanced Workshop in Neuroscience for Young Physiologists, který uspořádala britská The Physiological Society spolu s Ústavem experimentální medicíny AV ČR za podpory Regionálního výboru pro střední a východní Evropu IBRO. Organizátory workshopu byli Prof. D.A. Brown z University College v Londýně a Prof. Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AVČR. Workshop se uskutečnil v prostorách Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Fyziologického ústavu AV ČR, zúčastnilo se jej 72 školenců (z toho 60 ze zahraničí) a 14 lektorů z Velké Británie. Na konferenci bylo předneseno celkem 24 referátů předních anglických a našich neurovědců a bylo prezentováno více než 100 posterových sdělení.       

V roce 2003 organizovala Česká společnost pro neurovědy 6. světový kongres IBRO (Mezinárodní organizace pro výzkum mozku). Kongres se konal ve dnech 10. – 15. července 2003 v Kongresovém centru v Praze. Celkem se kongresu zúčastnilo 3000 neurovědců, lokální organizační výbor pracoval ve složení: čestný předseda – Jan Bureš, předseda – Josef Syka, generální sekretář – Eva Syková, členy výboru byli: R. Černý, M. Hájek, P. Kalvach, J. Mareš, S, Nevšímalová, J. Pokorný, J. Popelář, R. Rokyta, a D. Urgošík. Generálním sekretářem IBRO byl v době konání kongresu Albert Aguyao, presidentem Torsten Wiesel a pokladníkem byl Piergorggio Strata. Plenární přednášky přednesli Jan Bureš, Yhezkel Ben-Ari, Linda Buck, Elena Cattaneo, Pietro De Camilli, Uta Frith, Ann Graybiel, Michal Lazdunski, Freda Miller,Yashushi Mayashita a Karel Svoboda.  Program se skládal z 68 symposií, 8 workshopů a 4 satelitních symposií, které se konaly v Praze  ( Neural Stem Cells and Brain Repair, organizátoři F. Gage, A. Björklund, E. Syková; Central Auditory Processing and Plasticity, organizátoři J. Syka a M. Merzenich; Cellular and Molecular Mechanisms of Pain, organizátoři W. Willis a J. Paleček; Brain Communication: Synaptic vs. Volume Transmission, organizátoři E. Syková, K. Fuxe, C. Nicholson a E.S. Vizi).  Organizaci kongresu po formální stránce měla na starosti společnost Guarant.          

 1. konference České společnosti pro neurovědy byla organizována společně s Výročním setkáním sítě evropských neurovědních ústavů NEN v Praze 19.-21. listopadu 2005 (Fifth Conference of the Czech Neuroscience Society held jointly with The Annual Meeting of the Network of European Neuroscience Institutes. Prague, November 19-21, 2005(. Konference se konala v kongresovém centru IKEM, v úvodní české části bylo předneseno 11 přednášek, v části věnované síti evropských neurovědních ústavů bylo předneseno celkem 37 přednášek, všechny v angličtině, trvání přednášky 20 minut. Dále bylo prezentováno 96 posterových sdělení. Významnou součástí konference bylo 2. pracovní setkání účastníků programu ENI-NET, sdružení mladých vedoucích vědeckých pracovníků a jejich mateřských institucí ze 14 evropských ústavů neurověd z České republiky, Francie, Německa, Polska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. Organizační výbor konference: J. Syka, předseda, E. Syková, předsedkyně programového výboru, členové: L. Andrej, V. Beneš, J. Bureš, R. Černý, J. Dutt, C. Höschl, A. Chvátal, J. Mareš, E. Zvěřina.
 1. konference České společnosti pro neurovědy (Sixth Conference of the Czech Neuroscience Society) se konala v Praze, 19.-20. listopadu 2007 v kongresovém centru IKEM. Bylo předneseno 25 přednášek a prezentováno 76 panelových sdělení. Zahraniční hosté: O. Garaschuk, A. Verkhratsky, A. Saria, D. Ogden, S. Clarke, H. Kettenmann, S. Stojilkovic, G. Milligan. Organizační výbor konference: E. Syková, předsedkyně, J. Syka, předseda programového výboru, členové: M. Bojar, R. Druga, C. Höschl, A. Chvátal, J. Mareš, L. Vyklický Jr., E. Zvěřina.
 1. konference České společnosti pro neurovědy se konala ve dnech 1.-4. listopadu 2009 v Praze jako Společná konference České a Slovenské společnosti pro neurovědy (Joint Conference of the Czech and Slovak Neuroscience Societies) současně s 7. Mezinárodní školou kmenových buněk v regenerativní medicine ( 7th International Stem Cell School in Regenerative Medicine). Místem konání byly konferenční prostory Ústavu molekulární genetiky AVČR v Praze – Krči. Celkem bylo předneseno 48 přednášek a prezentováno 106 posterů. Zahraniční přednášející (bez slovenských): J. Verhaagen, M. Maršala, A. Rolfs, M. Modo, J. Sinden, J. Fawcett, J. Price, R. Matsas, F. Garcia-Sierra, G. Brook, G. Perale, L. Buzanska, J. Zimmer. Organizační výbor konference: E. Syková – předsedkyně, členové: P. Dubový, P. Jendelová, R. Květńanský, J. Lehotský, M. Novák, J. Paleček, R. Rokyta, L. Vyklický.   
 2. konference České společnosti pro neurovědy se konala jako Společná konference České a Slovenské společnosti pro neurovědy (Joint Conference of the Czech and Slovak Neuroscience Societies) na zámku SAV ve Smolenicích ve dnech 18.-21. května 2011. Pořádající institucí byl Ústav neuroimunologie SAV v Bratislavě. Celkem bylo předneseno 34 přednášek a prezentováno 35 panelových sdělení. Zahraniční účastníci: A.J. Turner, N. Nalieva, A. Verkhratsky, M. Maršala. Organizační výbor konference: M. Novák, předseda, členové: R. Květňanský, D. Dobrota, E. Kontseková, N. Lukáčová, M. Maršala, J. Paleček, J. Syka, E. Syková, L. Vyklický, E. Zvěřina.   

Namísto 9. konference České společnosti pro neurovědy se konala konference s názvem FENS (Federation of the European Neuroscience Societies) Featured Regional Meeting a to ve dnech 11. -14. září 2013. Pořádaly jí společně Česká společnost pro neurovědy, Slovenská společnost pro neurovědy a Rakouská Alzheimerovská  společnost.  Mezinárodní organizační výbor konference pracoval ve složení: E. Syková, D. Dobrota, O. Kiehn, M. Kvetňanský, M. Novák, J. Paleček, A. Saria, R. Schmidt, J. Syka, L. Vyklický, M. Windisch. Konference se konala v Kongresovém centru Praha, celkový počet účastníků byl 623 z 52 zemí. Plenární přednášky přednesli Helmut Kettenmann, James Fawcett, Karel Svoboda a Irina Alafuzoff. Součástí konference bylo 18 symposií, která byla vybrána ze 41 návrhů. Dále bylo prezentováno 355 panelových sdělení, celkem 23 firem mělo na konferenci své výstavní stánky.    

 1. konference České společnosti pro neurovědy (Tenth Conference of the Czech Neuroscience Society) se konala společně s Česko- taiwanským neurovědním symposium (Czech-Taiwan Neuroscience Symposium) v Praze - Krči v konferenčních prostorách Ústavu molekulární genetiky AVČR ve dnech 18.-19. listopadu 2015. Bylo předneseno celkem 24 přednášek (z toho osmi přednášejícími z Taiwanu) a prezentováno 59 panelových sdělení. Pozvanými řečníky byli také K. Svoboda, M. Brázdil, I. Rektorová a I. Rektor. Organizační výbor konference: J. Syka, předseda, E. Syková, předsedkyně programového výboru, členové: M. Anděrová, A. Chvátal, P. Jendelová, J. Popelář, L. Vyklický.
 2. konference České společnosti pro neurovědy (Eleventh Conference of the Czech Neuroscience Society) se konala ve dnech 28.-29. listopadu 2017 v Praze-Krči v konferenčních prostorách Fyziologického ústavu AVČR, který také byl spolupořadatelem. Bylo předneseno celkem 34 přednášek a prezentováno 60 panelových sdělení. Organizační výbor konference: J. Paleček, předseda, J. Syka, předseda programového výboru, členové: K. Ježek, A. Stuchlík, A. Sumová, L. Vyklický.
 3. konference České společnosti pro neurovědy (The 12th Conference of the Czech Neuroscience Society) se konala ve dnech 26.-27. listopadu 2019 v Praze-Krči v konferenčních prostorách Fyziologického ústavu AVČR, který byl spolupořadatelem. Plenární přednášky přednesli S. Lechner a J. Syka. Kromě toho odeznělo celkem 36 přednášek a bylo prezentováno 56 panelových sdělení. Organizační výbor konference: K. Ježek, předseda, A. Stuchlík, předseda programového výboru, členové: J. Paleček, A. Sumová, J. Syka, L. Vyklický, E. Zvěřina.

Čestné členství:

Výbor ČSpN na své schůzi dne 29. ledna 2007 rozhodl o udělení čestného členství v České společnosti pro neurovědy prof. E. Zvěřinovi a prof. J. Sykovi. 

Prof. E. Syková obdržela čestné členství v České společnosti pro neurovědy z rozhodnutím výboru dne 10. června 2009. Předáno na konferenci společnosti v r. 2009. 

 

Složení výboru České společnosti pro neurovědy (1992 - současnost)

Výbor České společnosti pro neurovědy v r. 1992.

doc. MUDr. Josef Syka, DrSc. – předseda

doc. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. – místopředseda

MUDr. Rudolf Černý, CSc. - jednatel

MUDr. Boris Živný - sekretář

RNDr. Ladislav Andrej, CSc.

doc. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.

prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc.

doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

prof. MUDr. Stanislav Němeček, DrSc.

prof.  Pavel Petrovický, DrSc.

prof. Jindřich Sedláček, DrSc.

doc. MUDr. Eva Syková, DrSc.

MUDr. Dušan Urgošík, CSc.

RNDr. Richard Vejsada, CSc.

 

Komitét IBRO 2000

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. - předseda

MUDr. Jan Bureš, DrSc. (rezignoval 14. února 2000 z funkce předsedy Komitétu IBRO, předsedou byl zvolen prof. Syka)

prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. (rezignoval na členství 14. února 2000)

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

prof. MUDr. Stanislav Němeček, DrSc.

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

prof. MUDr. Jindřich Sedláček, DrSc. (rezignoval na členství 14. února 2000)

prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.

prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.

prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.

 

Výbor České společnosti pro neurovědy po korespondenčních volbách v r. 2001.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. – předseda

prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. - místopředseda

Ing. Ladislav Andrej, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

MUDr. Jan Bureš, DrSc.

MUDr. Rudolf Černý, CSc.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

 

Komitét IBRO 2004

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. - předseda

MUDr. Jan Bureš, DrSc.

doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.

MUDr. Ladislav Vyklický jun, DrSc.

prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.

 

Výbor České společnosti pro neurovědy po volbách v r. 2005

prof. MUDr. Eva Syková., DrSc.  - předsedkyně

prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., místopředseda

doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., M.B.A. , vědecký sekretář

RNDr. Ladislav Andrej, CSc.

MUDr. Rudolf Černý, CSc.

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,FRCPsych.

doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

doc. MUDr. František Vožeh, CSc.

MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

 

Výbor České společnosti pro neurovědy od 1. června 2010:

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., předsedkyně

prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., místopředseda

doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., M.B.A. , vědecký sekretář

MUDr. Rudolf Černý, CSc.

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,FRCPsych.

doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

doc. MUDr. František Vožeh, CSc.

MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

Revizní komise:

MUDr. Jiří Paleček, CSc. - předseda

RNDr. Pavla Jendelová, PhD.

RNDr. Jiří Popelář, CSc.

Prof. Syková rezignovala v r. 2014 na funkci předsedkyně výboru vzhledem k zaneprázdnění jinými úkoly a předsedou výboru byl na další období ve volbách dne 29. října 2014 zvolen prof. Syka.  Výbor dále pracoval ve stejném složení jako od 1. června 2010.

 

Komitét IBRO 2011

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. – předsedkyně

doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc, MBA

prof. MUDr. Stanislav Němeček DrSc.

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.

prof. MUDr. Eduard Zvěřina. DrSc.

 

Výbor České společnosti pro neurovědy od 29. března 2017

MUDr. Jiří Paleček, CSc.   – předseda

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. – místopředseda

MUDr. Karel Ježek, PhD. – vědecký sekretář a pokladník

Prof. MUDr. Rostislav Druga, DrSc.

Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD.

Doc. PharmDr. Alena Sumová, D.Sc.

MUDr. Dušan Urgošík, CSc

Prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. .

Revizní komise

Doc. Ing. Daniel Šuta, PhD.  – předseda

Mgr. Jana Burianová – Svobodová, PhD.

Prof. MUDr. Romana Šlamberová, PhD.