Home

Výbor společnosti

Události

Informace
pro členy


Kontakty

Odkazy

in English

Informace pro členy:

  • Informace ze 12. 1. 2016zde
  • Informace ze 12. 1. 2016zde
  • Informace ze 6. 1. 2016zde
  • Informace ze 25. 5. 2015zde
  • Informace ze 30. 1. 2015zdeArchiv


kontakt: Česká společnost pro neurovědy ČLS JEP, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha
telefon: 24106 2544, fax: 24106 2488