hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
  nabídka informací v jiných knihovnách - MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ ČLÁNKU, KNIHY
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy


 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


   Získání informací z jiných knihoven   O radu nebo pomoc se můžete obrátit na pracovnice SVI .
nahoru Články z časopisů NEpředplacených/NEdostupných pro uživatele SVI FgÚ (nabídka e-zdroje a tištěné zdroje SVI FgÚ) lze získat:
  1. prostřednictvím SVI
  2. vlastní iniciativou
 
nahoru 1. možnosti, které vyřídí SVI
nahoru 2. možnosti, které si vyřídí sám zájemce o článek

 a) osobní návštěva knihovny, která časopis odebírá nebo má přístup do elektronické verze
 b) služba VPK (Virtuální polytechnická knihovna) v Národní technické knihovně
  • nutno uzavřít smlouvu jako fyzická osoba a zřídit vlastní uživatelské konto (a složit peníze)
  • lze získávat kopie článků z časopisů obsažených v souborném katalogu VPK (soustřeďuje fond cca 40 českých knihoven)
  • kopii můžete obdržet elektronickou cestou ve formátu PDF, případně i formou klasické xerokopie zaslané poštou nebo faxem
  c) vzdálený přístup z vlastního počítače do nabídky elektronických zdrojů dostupných v uvedených knihovnách:   d) zaplacení článku přímo u vydavatele

  e) zaslání článku od autora, kolegy z jiné instituce, vlastní "metody"...


nahoru Knihy, které nejsou ve fondu SVI FgÚ  = nenaleznete je v katalogu SVI FgÚ
   Pokud knihu v některé knihovně naleznete, je možné si ji z dané knihovny vypůjčit:
  • osobně - ve většině knihoven se však předtím musíte stát čtenářem této knihovny, zejména v případě, že knihu chcete půjčit domů
  • prostřednictvím SVI FgÚ - Meziknihovní výpůjční služby 
    • takto je možné zajistit rovněž půjčení knihy ze zahraničí  (v ČR nedostupné)
  • pokud potřebujete ověřit údaje o knize (nevíte celý název atd.), navštivte např. Amazon

nahoru
Aktualizováno 20.9.2016 | SVI FgÚ AV ČR |