hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
    nabídka informací v jiných knihovnách - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


   České knihovny nabízejí některé elektronické zdroje, které nejsou pro uživatele SVI FgÚ dostupné.
nahoru Vyhledávání jednotlivých elektronických časopisů v jiných českých knihovnách

Při vyhledání elektronických verzí časopisů můžete:
  nahoru Přehled vybraných plnotextových kolekcí časopisů v jiných českých knihovnách (institucích)
         další  možnosti
American Chemical Society (ACS) - časopisy
Lippincott Williams & Wilkins - časopisy
 • abstrakta volně, plné texty části titulů LWW např. Univerzita Karlova - portál e-zdrojů

Royal Society of Chemistry - RSC
 • např. Knihovna VŠCHT vč. starších archívů
  •  nebo ÚOCHB - kopii článku možno objednat např. přes MVS

SAGE - časopisy
nahoru Časopisy dostupné POUZE  z počítačů Mikrobiologického ústavu, tištěné časopisy MBÚ v Třeboni
 • Mikrobiologický ústav si předplácí některé časopisy, u jejichž elektronických verzí je přístup OMEZEN na zaměstnance MBÚ a  IP adresy počítačů MBÚ.
 • do těchto titulů je možný přístup pouze z počítačů s IP adresami MBÚ a není  možné přistupovat do nich přes proxy server SVI FgÚ (a to jak z počítačů na pracovištích MBÚ, tak např. z domova),
 • pro přístup do časopisů ACS z počítačů mimo pracoviště MBÚ v areálu Krč (např. z domova, detašovaných pracovišť) kontaktujte l.2325 (přístup přes proxy server MBÚ).
 • v EZB/SVI FgÚ jsou tyto časopisy označeny nedostupné, v případě takto označených titulů po odkliknutí názvu titulu je na další stránce odkaz na plnotextový vstup do titulu pro MBÚ
  • zájemci mimo MBÚ mají přístup pouze do abstrakt
  • případné objednávky článků osobně u výpůjčního pultu SVI FgÚ nebo e-mailem - kontakt

1. American Chemical Society (ACS) - elektronický přístup - v EZB/SVI FgÚ  označeny nedostupné
 • abstrakta - vstup volně - též plnotextový vstup MBÚ, vč. archivů od 1.ročníku časopisů !!!!
 • plné texty pouze pro Mikrobiologický ústav (IPA počítačů MBÚ)

2. Tištěné časopisy odebírané na pracovišti v Třeboni
 • seznam - případné objednávky článků pro zájemce z areálu Krč u výpůjčního pultu SVI FgÚ nebo emailem -  kontakt
 nahoru   Vybrané databáze v nabídce jiných  českých knihoven
 • Chemical Abstracts a další chemické databáze - např. Knihovna VŠCHT , Univerzita Karlova (některé fakulty)
  • SciFinder -  platforma, na níž je zpřístupněna databáze Chemical Abstracts
  • Reaxys - platforma pro CrossFire Beilstein&Gmelin a od roku 2011 i pro Patent Chemistry Database

   Další databáze lze najít např. přes:
 nahoru  Elektronické knihy v nabídce jiných  českých knihovnách
 • Elektronické verze knih naleznete (zpravidla) v katalozích knihoven (pokud je určitá knihovna má v katalogu zpracované), e-knihy jsou v nich zpravidla označené [elektronický zdroj].

nahoru
Aktualizováno 14.1.2019 | SVI FgÚ AV ČR |