hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
                                                  
 
Knihovní řád SVI FgÚ a Provozní řád reprografického pracoviště SVI FgÚ je k dispozici v tištěné formě u výpůjčního pultu.
Library Regulations is available in printed form at the circulation desk.

Aktualizováno  4.5.2013 | SVI FgÚ AV ČR |