Formulář MVS

(povinné údaje označeny *)

Údaje o žadateli

*Název organizace: 
*Adresa: 
*PSČ: 
*Adresa pro fakturaci: 
 
*IČ/DIČ: 
*Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Číslo objednávky: 
(jméno uživatele)  
Ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití prohlašujeme že se jedná o kopii/výpůjčku pro osobní potřebu koncového uživatele (prohlášení uživatele) a naše pracoviště je pouze zprostředkovatelem této objednávky.

Bibliografické údaje

Požadujeme:  kopie       zapůjčení celého svazku
*Název knihy/časopisu: 
*Autor (první 3 autoři): 
*Název článku (první 4 slova): 
*Rok, ročník, číslo: 
*Strany: 
Rok vydání/pořadí vydání (u knih): 
ISBN/ISSN: 
Poznámka: 
     
Na uzlovou stránku MVS