hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
  elektronické informační zdroje - NÁPOVĚDY
 
 Elek
tronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


 Pomoc při řešení některých problémů při práci s informačními zdroji

Na této stránce najdete několik pomůcek pro řešení problémů při využívání elektronických zdrojů nebo při hledání informace, odkazy na další stránky vč. externích, kde naleznete další nebo podrobnější informace.
V každém případě se můžete obrátit s dotazem na pracovnice SVI.
nahoru  Pomůcky a návody na webu SVI
    Podrobnější návody:

  nahoru Problémy s přístupem do e-zdrojů
 • EZB - chybné označení dostupnosti časopisu:
  • uvítáme upozornění a opravíme - kontakty
 • proxy server - problémy funkce - kontakt
 • dočasný výpadek celého přístupu:
  • aktuality - info o aktuálně nefunkčních přístupech
  • pokud tam titul (či databáze) není uveden jako dočasně nefunkční (problém se ale také může týkat pouze konkrétního článku), pak kontaktujte personál SVI.
 • přístup fungoval, ale najednou vyžaduje registraci:
  • zkuste odstranit soubory cookies ve svém www prohlížeči
 • nevhodný prohlížeč nebo operační systém:
  • problémy může způsobovat častá aktualizace prohlížečů na nejnovější verze (přičemž producenti databází tuto změnu ještě nestihli "zpracovat") či naopak používání velmi staré verze - výsledkem může být např. chybné zobrazení (či jiné potíže)
  • požadavky u některých databází a řešení potíží (odkazy vedou na pokyny vydavatelů/producentů):
 • používate nesprávný odkaz:
 • chcete stáhnout článek ze staršího ročníku časopisu, který přístupný není (i když aktuální rok ano):
  • dostupnost je různá a závisí na podmínkách vydavatelů (může se i měnit), případně délce předplatného
   • Elsevier - cca od 1995 (nebo od 1993)
   • Wiley - v zásadě od 1997, existují výjimky - nutno zkusit
   • Springer -  cca od 1997
   • ostatní tituly - rozsah se mění (závisí na "politice" vydavatele)

nahoru Kde lze najít citace (citovanost), jak zjistit h-index?

nahoru Jak správně citovat, publikovat, přednášet
 • Bibliografické citace jsou součástí odborné literatury a mají informovat o literatuře (již publikovaných informacích), z které autor práce čerpal. Bibliografické citace rovněž slouží k získání souhrnných informací o určité problematice.
  • V České republice se citování řídí normou Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2.
  • Všeobecně si ale vydavatelé určují vlastní pravidla, které jsou uvedena v pokynech pro autory. U zahraničních časopisů se uplatňují anglo-americká pravidla pro citace.
  • Nesprávně uvedená (a to i ve smyslu překlepů) bibliografická citace může (mimo jiné) ovlivnit i citační ohlasy článku např. ve Web of Science.
  • Citace.com - nástroj na generování citací podle ISO 690
  • Jak zpracovávat bibliografické citace - kurs na stránkách ÚK VŠB-TUO
  • Citing Medicine  - správné citování dle NLM
  • Metodika tvorby bibliografických citací - portál Masarykovy univerzity (přehled citačních stylů, práce s EndNote a další)
  • Citační rozcestník Knihovny univerzitního kampusu MU - textové, interaktivní i audiovizuální pomůcky k citování
 • Publikace slouží k zveřejnění výsledků vědecké práce. Mezi vědecké publikace patří např. monografie, kapitoly ve sbornících, články v odborných časopisech, popularizační díla atd.
  • Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele, které lze najít v bibliografických databázích (shromažďujících informace o publikacích) - např. Web of Science, Scopus.
  • Instructions to Authors in the Health Sciences - portál s přímými odkazy na publikační pokyny pro autory v jednotlivých časopisech
  • SHERPA - britský projekt, který se zabývá možnostmi otevřeného přístupu k vědeckým informacím, obsahuje několik dílčích databází
   • např.: SHERPA/RoMeo- Publisher copyright policies & self-archiving - evidence vydavatelů a jejich přístupu ke copyrightu a možnostem autoarchivace eprintů článků
 • Publikace v režimu "open access":
 • Vybraná literatura týkající se publikování vědecké práce, přednášení apod. - k vypůjčení v SVI FgÚ:
   • pro publikování v českém jazyce se může hodit Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR
  • English for writing research papers / Adrian Wallwork.- New York : Springer, 2011. - xxii, 325 stran.
  • English for research : usage, style, and grammar / Adrian Wallvork. - New York : Springer, 2013. - xvi, 252 stran.
  • Scientific writing and communication : papers, proposals, and presentations / Angelika H. Hofmann. - Second edition - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2014. - xxiv, 728 stran
  • Science research writing : for non-native speakers of english / Hilary Glasman-Deal. - London : Imperial College Press, c2010. - xiii, 257 stran
  • Minimum akademického bontonu : aneb Jak neuklouznout nejen na akademické půdě / Iva Holmerová. – 1. vydání - Praha : Grada, 2014. - 95 stran.
  • Akademická příručka / Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kol. - české, uprav. vyd. - Martin : Osveta, 2006. - 481 s.
  • Zdravotnická informatika / Miroslav Špunda, Jaroslav Dušek a kolektiv. -- 1. vyd.. --    Praha : Karolinum, 2007. -- 194 s.
  • Jak připravit úspěšnou přednášku / George M. Hall, pořadatel ; [přeložil a upravil Jaroslav Hořejší]. --    Praha : Galén, c2006. -- 112 s. : il.
  • Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením/Kateřina Ivanová, Lubica Juríčková. - 2. vyd. (přeprac.), Univerzita Palackého
  •  2007, 99 s.
  • Jak psát a přednášet o vědě / Zdeněk Šesták. - Praha : Academia (Praha), 2000.
  • Jak napsat odborný text / Světla Čmejrková, František Daneš, Jindra Světlá. - dotisk 1. vyd. - Praha : Leda, 1999.
  • Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založné na důkazu / Trisha Greenhalgh. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003.
  • Základy vědecké práce ve farmacii a v medicíně / Peter Višňovský a kolektiv. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001.
  • Technical editing : the practical guide for editors and writers / Judith A. Tarutz. - Cambridge, Mass. : Perseus Books, c1992.

 nahoru   Open Access, predátorské časopisy


nahoru Identifikace autorů  - ORCID, Publons-ResearcherID, Scopus Author Identifier
 • K upřesnění autorů a jejich vědeckých publikací mají sloužit systémy, které na základě "identifikačního čísla autora" umožní rozlišení autorů stejného jména (případně sloučit jména chybně zadaná apod.), podobně vznikají "identifikační čísla institucí", identifikační čísla v jednotlivých systémech jsou odlišná !
 • V průběhu let se v databázích typu Web of Science nahromadily shody jmen, změny jména (provdání), chyby ve jménech, chybné či měněné adresy autorů atd., což komplikuje vyhledávání dle autora/instituce - více informací
 • Různé systémy by měly být (v budoucnu) zcela propojené (a propojené s daty u vydavatelů) - autor by "své" číslo uváděl již při odevzdání rukopisu.
 • Mělo by platit, že vědec má pouze jeden identifikátor v každém systému!
ORCID
 • ORCID (Open Researcher & Contributor ID) = iniciativa, která si klade za cíl vytvořit volně dostupný centrální registr jedinečných identifikátorů autora, včetně mechanismu propojení mezi již existujícími různými režimy autorských ID  - např. s:
 • ORCID Statistics
 • pro přidělení ORCID ID je nutná registrace autora
 • formát  "ORCID ID" - 16-místné číslo  - příklad: 0000-0001-7435-0366
 • lze ho prezentovat i ve formě webové adresy, která vede k výzkumnému profilu autora, například http://orcid.org/0000-0002-8534-5985
 • data (publikace) lze do ORCID ID stáhnout z již existujích čísel / "profilů" - ResearcherID a Scopus Author Identifier
 • někteří vydavatelé nabízejí možnost uvést své "ORCID ID" již při podávání rukopisu, případně ORCID již vyžadují
 • dle ORCID lze hledat ve Web of Science (Author Identifiers) - pokud má autor číslo založeno a má v něm všechny publikace z WoS vč. aktuálních (podobně ve Scopusu)
Publons-ResearcherID
 • duben 2019 - sloučení RID s Publons
 • ResearcherID (RID)= bezplatný veřejně dostupný portál producenta Clarivate Analytics
 • více informací k (původnímu) RID - založení, správa atd.(na webu SVI) - stránka v přestavbě !
 • nutná registrace autora - po registraci je autorovi přiděleno jeho identifikační číslo (RID) ve formátu:
 • písmeno - 4 místné číslo - rok založení RID - např. B-1349-2012
 • autor si do svého "profilu" vloží (a postupně doplňuje) své publikace (z Web of Science či jinak)
 • informace o jeho publikační činnosti vč. jeho stručné citační analýzy (dle dat z placené databáze Web of Science) jsou pak volně dostupné
 • dle RID lze hledat ve Web of Science (Author Identifiers) - pokud má autor číslo založeno a má v něm všechny publikace z WoS vč. aktuálních
 • možnost propojení dat mezi ResearcherID a ORCID
Scopus Author Identifier (SAI)
nahoru Identifikace dokumentů

 nahoru
Aktualizováno 7.2.2021 | SVI FgÚ AV ČR |