hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
   nabídka informací v jiných knihovnách- TIŠTĚNÉ  ZDROJE                                   English
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


  
   Česká republika
   Slovensko
  
   Evropa
   svět
 • WorldCat - (ne zcela)celosvětový souborný katalog
 • Vyhledané časopisy (články) nebo knihy lze opatřit více způsoby.
 • V katalozích tištěných zdrojů naleznete i informaci o elektronických verzích - pokud je určitá knihovna má v katalogu zpracované. E-zdroje jsou pak zpravidla označené [elektronický zdroj].
nahoru ČR - tištěné časopisy
 • K centrálnímu vyhledání tištěných verzí časopisů v českých knihovnách využijte souborné katalogy časopisů, ve kterých jsou uvedeny odběry časopisů většiny českých knihoven.
 • Při problémech s vyhledáním časopisu nebo knihy vám poradí služba u výpůjčního pultu nebo jiná pracovnice SVI - kontakty

     Souborné katalogy tištěných časopisů
 • CASLIN - časopisy
  • provozovatel: Národní knihovna (NK)
  • obory: multioborové
  • verze: tištěné, případně elektronické
 • MEDVIK
  • provozovatel: Národní lékařská knihovna (NLK)
  • obory: přírodní vědy, zdravotnicví, medicína
  • verze: tištěné, případně elektronické
    V katalozích je u nalezeného časopisu (knihy) uveden:
 • údaj o dostupnosti =  tzv. lokační značka = sigla knihovny = identifikační kód knihovny - více o sigla (na stránkách NK)
  • systém následně zobrazí název a adresu knihovny, která časopis/knihu vlastní
  • též přímo adresáře knihoven přes MEDVIK (v NLK)  a/nebo CASLIN - databáze ADR (v NK)
  • ve vyhledávání zadávejte sigla bez mezery - např. abb022
 • roky odběru
 • další informace (ISSN, vydavatel apod.)

     Další možnosti zjištění dostupnosti časopisů
nahoru ČR - knihy
 • centrálnímu vyhledávání dostupnosti knih a vysokoškolských kvalifikačních prací (a vědeckých prací) uložených v českých knihovnách slouží souborné katalogy na národní nebo institucionální úrovni a portály.
 • V katalozích naleznete záznamy o:
  • tištěných knihách
  • elektronických verzích knih - zpravidla označené [elektronický zdroj]
  • vysokoškolských závěrečných pracích (v některých případech vč. plných textů - např. na MU jsou veřejně dostupné) - bakalářské, diplomové, disertační, habilitační ...
 • ověření bibliografických údajů o zahraniční knize (název, autor, ISBN apod.) - správné údaje usnadní vyhledávání v katalozích !

    Souborné katalogy knih, VŠ práce
 • CASLIN - knihy -  souborný katalog ČR
 • provozuje: Národní knihovna
  • do katalogu přispívá většina důležitých českých knihoven (např. AV ČR, VŠ, NTK, NLK atd.)
  • vlastník knihy = knihovna je označena tzv.lokační značkou = sigla knihovny = identifikační kód knihovny - více o sigla (na stránkách NK)systém následně zobrazí název a adresu knihovny, která časopis/knihu vlastní

nahoru
Aktualizováno 14.1.2019 | SVI FgÚ AV ČR |