hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
  elektronické informační zdroje - ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUPY
 
 
Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnostZkušební přístupy (trialy) znamenají neplacený přístup do elektronických zdrojů na určitou dobu.

nahoru Aktuální zkušební přístupy - The following databases or journals are accessible during a trial period
 
t.č. žádné

nahoru Ukončené zkušební přístupy (trial ended)
Upozornění - linky uvedené u ukončených zkušebních přístupů nejsou zpravidla funkční !

28.4.2020 ukončeno, nulový ohlas
 • Od 28.4. do 30.6.2020 je nastaven trial do kolekcí e-knih Oxford University Press

3.9.2019 ukončeno, nulový ohlas
 • Od 1.9. do 31.12.2019 je nastaven trial do ȍasopisu Regenerative Medicine (roky 2018 a 2019).


1.1. - 31.3. 2017 ukončeno, nulový ohlas

V rámci databází EBSCO (již několik let je část databází dostupná v určitém rozsahu - popis databáze) je nastaven testovací přístup:
 • k rozšířeným verzím “ULTIMATE” databází Academic Search Complete a Business Source Complete
  • tyto verze obsahují více plnotextových časopisů oproti běžně přístupným verzím těchto databází
 • do multioborové databáze e-knih - eBook Academic Collection
 • Academic Search™ Ultimate – multioborová databáze, cca 12 400 plnotextových časopisů
  • seznam titulů  (s popisem - např. informace o dostupnosti plného textu)
 • Business Source Ultimate - plné texty z oblasti ekonomie, financí, marketingu, managementu a dalších příbuzných oborů
 • eBook Academic Collection - multioborová kolekce o cca 150 000 titulech
  • návod na stahování e-knih
   • podmínkou pro stahování je zaregistrování (vytvoření uživatelské schránky) v EBSCO
 • přístup do EBSCOhost - [plný text]
 • pomůcky:
  • Videotutoriály se zabývají nejen problematikou vyhledávání a využívání dokumentů v rámci článkových databází, ale zaměřují se také na problematiku eKnih.
  • záznam webináře

15.12.2016 - 15.1.2017 ukončeno, nulový ohlas
 • Zkušební přístup do "Hematology: The American Society of Hematology Education Program Book 2016" (předchozí ročníky jsou volně dostupné)

26.9.2016 - 20.10.2016 ukončeno, nulový ohlas
 • Bezplatný zkušební přístup do nových sekcí videočasopisu Journal of Visualized Experiments (JoVE): Biochemistry, Cancer Research a  Genetics (přístup zajistila Albertina Icome Praha).
 • JoVE  = recenzovaný videočasopis, indexovaný a abstraktovaný v Index Medicus, MEDLINE/PubMED, SciFinder a Scopus.
 • Dostupné sekce:
  • Biochemistry – metody pro pochopení struktury a funkcí biomolekul (např. bílkovin, uhlovodíků, lipidů a nukleové kyseliny), stejně tak jako jejich interakce a transformace (metabolismus buněk; biochemie membrány; struktura a funkce biomolekuly; interakce bílkovina-bílkovina a bílkovina-nukleová kyselina; bioseparace a čištění; skládání, modifikace a přeskupování proteinů)
  • Cancer Research – techniky používané ve výzkumu rakoviny včetně karcinogeneze, mechanizmů rezistence na léky, diagnostiky a inovativních léčebných postupů (onkologie buněk; vývoj nádoru, interakce hostitel-nádor, a protinádorová imunita; mutageneze a metastázy nádorových buněk; nádorové biomarkery; epigenetika, genetika a genomika rakoviny; biochemie; riziko, prevence a vývoj nových terapií; léčba rakoviny a chirurgická onkologie; identifikace nových biologických cílů; rakovina kmenových buněk)
  • Genetics – metody ve všech oblastech genetiky, včetně lékařské genetiky a genomiky, lidské genetiky a genetiky mikrobů, živočichů a rostlin (objevování, funkce a projevy genů, evoluční genetika, lékařská genetika a genová terapie, sekvenování, porovnávací a funkční genomika, epigenetika, replikace, oprava a rekombinace DNA)
 • přístup: http://www.jove.com/
  • v pilotní fázi je v každé sekci 5 videočlánků. Do konce příštího roku se obsah rozšíří na zhruba 100 záznamů pro každou sekci.
  • cca 15% procent celého obsahu JoVE je volně dostupných.

do 15. července 2015 - přístup prodloužen do 31.7.2015  ukončeno, nulový ohlas
 • Zkušební přístup (pro celou AV ČR) do databáze Pivot (producent firma ProQuest).
 • Trial access to Pivot database (for AS CR) - information in English
Databáze je určena pro pracovníky ve vědě a výzkumu a postgraduální studenty, nabízí vyhledávání příležitostí k financování a vyhledávání potenciálních partnerů pro vědu a výzkum, zároveň umožňuje prezentovat informace o pracovnících AV ČR a jejich vědecké činnosti.
1. z počítačů na pracovištích AV ČR na základě IP adresy bez registrace
2. z počítačů mimo AV ČR je nutná (bezplatná) registrace (je nutné ji provést na počítači s IP adresou AV ČR) - založení účtu
    !! některé funkce v PIVOT mohou využívat pouze registrovaní uživatelé !!

Další informace (text dodala distributorská firma Albertina icome Praha, dotazy k databázi můžete směrovat na Mgr. Janu Machonskou - e-mail jana.machonskazavináčaip.cz)
Návody v češtině:
Pro využití všech funkcí a možnost přístupu i z počítače mimo síť AV ČR doporučujeme vytvořit si svůj osobní uživatelský účet:
 1. registraci provedete na adrese https://pivot.cos.com/register
 2. do formuláře zadejte Váš pracovní e-mail a jako instituci vyberte Academy of Sciences of the Czech Republic
 3. po odeslání registračního formuláře přijde do Vaší e-mailové schránky zpráva se žádostí o ověření, ve zprávě je třeba kliknout na aktivační odkaz "Confirm"
 4. na stránkách COS Pivot klikněte na Log in v pravém horním rohu
 5. přihlaste se svým User ID (Váš e-mail) a password (Vaše heslo). Po kliknutí na LOGIN se dostanete na úvodní stránku databáze COS Pivot
 • COS Pivot nabízí informace o možnostech financování pro různé účely: výzkum, spolupráce, cestování, stipendia, další vzdělávání, konference, stáže, nákup vybavení a další náklady související s vědou a výzkumem. Databáze obsahuje cca 26 000 záznamů o aktuálně platných příležitostech. Užitečná je i funkce zasílání novinek na e-mail (na základě uložených rešeršních dotazů).
 • COS Pivot také umožňuje přístup k téměř 3 milionům záznamů (odborných profilů) o aktivních vědeckých pracovnících ve 200 oborech z více než 2 500 institucí v 75 zemích světa – z toho přes 35 000 profilů odborníků z ČR a 5 400 z SR. V profilu vědeckého pracovníka naleznete mimo jiné životopisné a profesní informace, kontaktní údaje, oblasti zájmu, identifikátor ORCID, citace vědeckých publikací, účast na grantech a seznamy spolupracovníků. Vlastní odborný profil (v angličtině) lze do databáze zadat kdykoliv v průběhu zkušebního přístupu (a zůstává v databázi i po jeho skončení), návod viz uživatelské návody výše.
 • COS Pivot poskytuje několik možností vyhledávání (jednoduché/pokročilé ve vybraných polích) a také různé možnosti řazení výsledků vyhledávání. Výsledky je možné dále filtrovat, ukládat, zasílat a sdílet.

3.9.2014 ukončeno, nulový ohlas

Pokračování (do 31.září) zkušebního (zdarma) přístupu do bibliografické databáze Northern Light Life Sciences Conference Abstracts on OvidSP - BEZ REGISTRACE (zkušební přístup v srpnu vyžadoval registraci).
 • databáze obsahuje abstrakta příspěvků z konferencí a konferenční postery z více než 1 600 odborných konferencí zaměřených na vědy o životě (life sciences) a farmaceutický výzkum,
 • retrospektiva od roku 2010, celkem přes 1,3 milionu záznamů (z toho 35 000 posterů),
 • záznamy z nových konferencí jsou přidávány s minimálním zpožděním (do 3 týdnů od zveřejnění na stránkách konference),
 • v databázi jsou např. aktuální informace týkající se nejnovějších vědeckých studií a kontrolovaných trialů, které se oficiálně v odborných časopisech objeví až za několik měsíců nebo let,
 • více o databázi/about - web producenta - Northern Light Group, vlastní data jsou dostupná přes Wolters Kluwer Health on OvidSP.
 • postery jsou k dispozici po rozkliknutí (nalezeného) názvu posteru přes odkaz Poster URL (v dolní části záznamu o posteru) - mohou nastat 2 možnosti:
 1. jste přesměrováni přímo na stránky producenta databáze (Northern Light) a v pravé části okna se zobrazí rovnou i náhled posteru,
 2. jste přesměrováni přímo na stránky producenta databáze (Northern Light), náhled posteru se ale v pravé části okna nezobrazuje, kliknutím na odkaz Direct link se dostanete buď na www stránky konference, kde je poster dostupný nebo se automaticky nabídne otevření PDF.
vstup/access  (možný z počítačů na AV ČR/computers on ASCR)


8.8. - 31.8.2014 - ukončeno, nulový ohlas, pokračování pro celou AV do 31.9.2014
 
Zkušební (zdarma) přístup/trial (free) do bibliografické databáze Northern Light Life Sciences Conference Abstracts on OvidSP.
 • databáze obsahuje abstrakta příspěvků z konferencí a konferenční postery z více než 1 600 odborných konferencí zaměřených na vědy o životě (life sciences) a farmaceutický výzkum,
 • retrospektiva od roku 2010, celkem přes 1,3 milionu záznamů (z toho 35 000 posterů),
 • záznamy z nových konferencí jsou přidávány s minimálním zpožděním (do 3 týdnů od zveřejnění na stránkách konference),
 • v databázi jsou např. aktuální informace týkající se nejnovějších vědeckých studií a kontrolovaných trialů, které se oficiálně v odborných časopisech objeví až za několik měsíců nebo let,
 • více o databázi/more about - web producenta - Northern Light Group, vlastní data jsou dostupná přes Wolters Kluwer Health on OvidSP.
Přístup/access:
1. nutná individuální registrace/registration na adrese http://goo.gl/BvJhh5
2. na zadaný email přijde e-mailová zpráva s vašimi osobními přihlašovacími údaji (username, pasword)
3. ty použijete pro přihlášení/Check-in na adrese http://ovidsp.ovid.com.13.3. -  9.4.2014  prodloužen do 30.4.2014
 • Zkušební (zdarma) přístup (trial) do časopisů vydavatelství Taylor and Francis  (pro celou AV ČR).
 • vstup/access:
do 10.října 2013  - ukončeno - od 12/2013 jako placený zdroj
Zkušební přístup do dalších bází společnosti Thomson Reuters. V rámci Web of Knowledge jsou mimo běžně dostupné (předplacené) databáze (Web of Science a Journal Citation Reports) dostupné tyto databáze:
Vstup přes běžné rozhraní WoS (resp. Wok)  - výběrem databáze ("all" nebo "select").

do 30.září 2013  - ukončeno, nulový ohlas
Bezplatný zkušební přístup do databáze BMJ Clinical Evidence on OvidSP, která představuje nejlepší dostupné důkazy týkající se běžných klinických zákroků. Obsah je uspořádán dle specifických klinických otázek, a díky tomu studenti a lékaři mohou rychle najít, vyhodnotit a použít důkazy při rozhodování o léčbě. K dispozici je databáze více než 250 odborných systematických
přehledů, týkajících se více než 3 300 klíčových klinických stavů, a sada nástrojů pro uvedení důkazů do praxe. Na obsahu spolupracuje přes 2 000 specialistů z celého světa.
 • Nástroj pro lékaře, výzkumníky, studenty a vyučující
 • Součástí jsou recenzované systematické přehledy důležitých klinických stavů.
 • Přehledy sumarizují současné znalosti - i otazníky - týkající se prevence a léčby.
 • Každý systematický přehled obsahuje soupis hlavních klinických otázek a zákroků a popisuje, zda byly účinné nebo ne.
 • Důkazy pocházejí ze systematických přehledů, randomizovaných studií a observančních studií.
Další informace o databázi např. na: http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=5100

Vstup: po (nutné) registraci na adrese:
https://charlotte.ovid.com/scripts/silver.wsc/ROTM_form.p?ID=69&checkSum=idjHpdlcncrbbkFi&ROTM-Clinical%20Evidence
obdržíte na svůj mail zprávu s přihlašovacími údaji.

Volně dostupné je také červnové číslo časopisu Evidence-Based Medicine (ISSN 1356-5524), registrace na adrese:
https://charlotte.ovid.com/scripts/silver.wsc/ROTM_form.p?ID=70&checkSum=dtcibkodjlOiUJXq&JOTM-EvidenceBasedMedicine

do 30.6.2013 ukončeno
Databáze elektronických knih "ebrary Academic Complete".
Přístup do databáze:
1. přímý link (nelze z počítačů mimo areál Krč) http://site.ebrary.com/lib/avcr
2. přes Proquest (lze i přes vzdálený přístup) - vstupy do Proquest (trial v dolní části vstupní stránky Proguest)

Pro stahování (půjčení) knih je třeba se (zdarma) zaregistrovat. Pomůcky:

 • 4.4.-4.5.2013  ukončeno
  Rozšíření dostupných databází v rámci EBSCO (viz běžně dostupné databáze v rámci EBSCO), v případě databází knih jde spíše o literaturu využitelnou  ve veřejných knihovnách, obsahuji tedy např. popularizující knihy, celkově zaměřeno spíše na humanitní vědy, nicméně tam lze najít knihy, které mohou odpovídat např. osobním zájmům/koníčkům apod.:
 • "eBook Collection" a "eBook Public Library Collection" - tyto dvě databáze se v tomto zkušebním přístupu fakticky překrývají, ačkoliv jsou nabízeny jako dvě možnosti ...
 • "MasterFILE Premier" - převážně časopisy vč.plnotextových
 • vstup do databází - přes EBSCO [plný text]
  • zvolit EBSCOhost Web
  • na další straně zvolit/zaškrtnout databázi, lze i více najednou, ty v současném zkušebním přístupu jsou označeny "trial"
 • Upozornění: e-knihy EBSCO je možné prohlížet online (stejně jako články z databází) nebo stáhnout/vypůjčit pro čtení offline
 • Pro vlastní stahování (fakticky půjčování) je NUTNÁ REGISTRACE (bezplatná) = osobní schránka My EBSCOhost
  • Důležité:
   při stahování elektronické knihy je možné si určit délku výpůjčky
   zároveň si ji po dobu "výpůjčky" nemůže ""půjčit" jiný zájemce (online je dostupná nadále)
   po uplynutí stanovené výpůjční doby kniha sama expiruje a není možné ji již ve čtečce otevřít, může si ji stáhnout/půjčit další zájemce
   má fungovat systém rezervace knihy - neověřeno

  12.4.-12.5.2012 Zkušební přístup do časopisů vydavatelství Bentham - ukončeno

  Do 3.12.2011 - elektronické knihy (Future Medicine)    ukončeno
  Zkušební (zdarma) přístup do pěti vybraných (ukázkových) eBooks z produkce vydavatelství Future Medicine
  Přístup/ Access: [plný text]
  1. Human Papillomavirus Vaccines
  2. Novel Immunologic Adjuvants
  3. Advances in Neuroendocrine Tumor Management
  4. Current and Emerging Diagnostics, Therapeutics & Vaccines for Tuberculosis
  5. Primary Care Management of Community-Acquired Pneumonia

  8.11. - 31.12.2011  - časopisy (American Society of Plant Biologists)      ukončeno
  Zkušební (zdarma) přístup do časopisů  "The Plant Cell" a "Plant Physiology" (vydavatel the American Society of Plant Biologists):
  Přístup/Access:
  7.11. až 4.12. 2011 - elektronické knihy (EBSCO)           ukončeno
  Zkušební (zdarma) přístup k modelovým a testovacím Academic a Medical kolekcím eBooks on EBSCOhost (včetně možnosti stahování).
  • Academic - 500 ebooks, 50 audiobooks (obory jako obecné a humanitní vědy, literatura a literární kritika, historie, společenské vědy a kulturní studia, politické vědy, sociologie, psychologie, vzdělávání, matematika; ekonomika a finance, účetnictví, obchodní strategie a management, marketing, počítačové vědy, přírodní vědy, fyzika atd.)
  • Medical -  500 ebooks, 16 audiobooks (tituly vhodné pro lékařské knihovny, nemocnice a zdravotníky a pokrývá všeobecné lékařství a lékařské obory, ošetřovatelství, psychiatrii, veřejné zdraví, výživu, zdravotní správu, medicínskou informatiku, farmakologii atd.)
  Přístup/Access: upozornění - pro vlastní stahování knih je NUTNÁ REGISTRACE (bezplatná)(free registration required) - pokyny na str. 5 - 8 v "příručce" ( příručka "EBSCO eBooks" (pdf))  or "EBSCO Support Center" (help) (pozn.: volbou "Choose Databases" na vstupní obrazovce můžete zaškrtnout více - pro areál Krč dostupných EBSCO databází - co je to EBSCO) Možnosti:
  1. vyhledávání - dle nabídky na vstupní straně (základní, rozšířené)
  2. prohlížení - volbou "eBooks" nebo "Audiobooks" na modré liště v horní části obrazovky a dále dle vybrané kategorie "Browse By Category" (v levém sloupci/nabídce)

  Stahování:   upozornění - pro vlastní stahování knih je NUTNÁ REGISTRACE (bezplatná) - pokyny na str. 5 - 8 v "příručce"
  1. (český) návod pro stahování a další pokyny - příručka "EBSCO eBooks" (pdf)
  2. podrobnější informace (v angličtině) - přímo na webu EBSCO - "Support Center" (English help)
  5.4.2011 ukončeno - nulový ohlas
  Zkušební přístup do všech elektronických časopisů vydavatelství Taylor and Francis - do 31.5.2011 .
  19.4.2011 ukončeno
  Zkušební přístup do mediální databáze firmy Newton media - do 15.5. 2011 . Přístup zařídila Národní knihovna.
  31.1.2011 ukončeno
  Vydavatelství Taylor & Francis nabízí do 31.1.2011 volný přístup do kolekce časopisů Chemistry Craziness .
  23.3.2010            ukončeno - nulový ohlas
  Pro areál Krč je od 15. března - 15. června 2010 zkušebně (bezplatně) dostupná databáze Central & Eastern European Academic Source.
  Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) je multidisciplinární vícejazyčná databáze plnotextových dokumentů věnovaných všem aspektům středoevropských a východoevropských zemí. Obsahuje více než 375 plnotextových publikací z mnoha akademických oborů, např. obchodu a ekonomiky, lékařské vědy, politologie, práva, knihovnictví a informační vědy, literatury, lingvistiky, historie a sociologie, které jsou věnovány tomuto zeměpisnému regionu. Tato databáze je jednou týdně aktualizována pomocí systému EBSCOhost.
  15.3.2010                ukončeno - nulový ohlas
  Pro areál Krč je do 14.4.2010 zkušebně (bezplatně) dostupný časopis Science Translational Medicine (vydavatel  AAAS). Science Translational Medicine je nový recenzovaný vědecký časopis (vychází od října 2009), ve kterém jsou publikovány aktuální články o vědeckém výzkumu, studie, recenze, komentáře a přehledy z oblasti translační medicíny. Na základě ohlasů (zájmu - nezájmu) bude zváženo předplatné.
  24.2.2010           ukončeno - 1 pozitivní ohlas
  Albertina Icome Praha (AIP) zprostředkovala pro ČR vykoušet online systém pro správu odborných informací do 30.5.2010 bezplatnou možnost RefWorks .
  Potřebné informace naleznete na následujících stránkách AIP:
  1. základní informace a přístup (registrace)
  2. více o RefWorks
  3. krátký návod
  4. RefWorks - příručka uživatele (pdf) 
  5. často kladené otázky (pdf)
  6. termíny školení

  17.4. - 31.5.2009   ukončeno - nulový ohlas
  Zkušební přístup do časopisu Immunology & Cell Biology (vydavatel Nature Publ.Group) .
  26.2. - 30.4.2009   ukončeno - nulový ohlas Zkušební přístup do MEDLINE® with Full Text  v rámci EBSCOhost.
  Jde o dočasné rozšíření v počtu databází producenta EBSCO Publishing, které jsou pro areál Krč dostupné již delší dobu - informace o EBSCO .
  8.1.  - 8.2 .2009 ukončeno - mimo finanční možnosti, malý zájem
  Zkušební přístup pro areál Krč  - plnotextový přístup do " Encyclopedia of Neuroscience" -  vydavatel Elsevier, r. vydání 2009
  12.1. - 12.2. 2009 ukončeno - nulový ohlas
  Zkušební přístup pro celou AV ČR do sbírky elektronických knih "Oxford Scholarship Online"  vydavatelství Oxford University Press .
  Kolekce (spíše humanitního zaměření) obsahuje více než 2000 titulů ve formátu HTML  a je rozdělena do čtrnácti tematických celků: biologie, obchod a management, klasické studie, ekonomie a finance, historie, hudba, jazykověda, literatura, matematika, filozofie, fyzika, politologie, psychologie a religionistika.
  20.11. - 31.12.2008    ukončeno  - pokračuje od ledna 2009 jako placený zdroj, od r. 2011 ukončeno.
  Henry Stewart Talks - audiovizuální online přednášky z biomedicinských oborů - "Biomedical & Life Sciences Collection".
  7.10. 2008   ukončeno - nulový ohlas Do 31.10. 2008 je pro areál Krč (a celou AV ČR) možný plnotextový přístup do časopisů Sage Publications.
  15.7.2008 ukončeno - pokračuje od října 2008 jako placený zdroj. Pro areál Krč je na 30 dní nastaven zkušební přístup do aktuálních i archivních čísel Science Signaling (dříve název Signal Transduction Knowledge Environment -STKE).
  20.červen - 3.červenec 2008 ukončeno  vybrané knihy byly předplaceny
  Zkušební přístup do plných textů  všech elektronických knih vydavatelství Wiley (+ Blackwell) Plnotextový přístup se netýká "Reference Books " a "Current Protocols".
  Upozorňujeme, že i při stahování elektronických knih je nutné respektovat licenční a jiné podmínky.
  2. - 15.červen 2008 ukončeno -  pokračuje listopadu jako placený zdroj Zkušební přístup od 2. do 15.června 2008 (přístup od 2.6. přes rozhraní WoK)
  • ISI Proceedings 
  • Derwent Innovation Index 

  1. - 31. března 2008   ukončeno V rámci akce "Březen - měsíc Internetu" byly pro české knihovny zdarma zpřístupněny databáze Anopress a Česká tiskové kanceláře.
  6.6.  - 3.9.2007 ukončeno   vybrané knihy byly předplaceny
  Zkušební přístup do kolekce 500 e-knih Elsevier
  Nature Protocols - od 18.9. 2006  - pokračuje od r. 2007 jako placený zdroj - časopis
  SCOPUS (do 30.9.2006), pokračuje jako placený zdroj - databáze
  Časopisy nakladatelství Future Drugs/ Future Medicine ukončeno do 31.12.2006 - ukončeno, nulový ohlas
  Faculty of 1000 Biology - pokračuje jako  placený zdroj - databáze 6.9. - 6.10. 2006
  Časopisy Bentham Science Publishers ukončeno - nulový ohlas 14.8. - 14.10.2006
  Thomson Gale - LITERATURE RESOURCE CENTER - ukončeno - nulový ohlas do 31.3.2006
  časopisy Oxford University Press  - ukončeno - od r. 2006 dostupné pouze z počítačů MBÚ, celý areál zdarma do 31.12.2005, dále nebude pro celý areál  financováno - rozhodnutí zástupců ústavů v Knihovní radě
  EOLSS - Encyclopedia of Life Support System (UNESCO) - ukončeno - nulový ohlas do 31.3.2006
  The Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering- ukončeno - nulový ohlas do 4.6.2006
  Anglická verze informací k databázi Pivot (zkušební přístup do 15.7.2015): česká verze

 • Pivot database for Grant Funding - It is available to all AS CR staff during the trial period which expires on July 15th 2015.
 • Pivot is a searchable funding opportunities and expertise database.
 • For more help - user support for Pivot is being provided by Albertina icome Praha, please feel free to contact Mrs. Jana Machonska at jana.machonska@aip.cz
 • Pivot is a research funding opportunities database that gives research administrators, research development professionals, and researchers the edge to bring together the right research opportunities, funding, and people quickly and easily. It provides global and local connections that strengthen research by exploring new avenues for funding and collaboration for staff researchers, and post-graduate students. Pivot combines the most comprehensive, editorially maintained database of funding opportunities worth an estimated $33 billion with a unique database of 3 million pre-populated scholar profiles.
 • Access Pivot at https://pivot.cos.com
 • Help & Documentation:
 • You can read more about COS Pivot services and access a variety of training resources, including written instructions, videos, and webinars, at http://proquest.libguides.com/pivot/welcome
 • Pivot YouTube Channel – short tutorials http://www.youtube.com/user/ProQuestPivot
 • When accessing the site from an AS CR domain, researchers will be able to create an account and claim their profile. Once you have a Pivot account you can access this database from both your work and home computers:
 1. To experience the site fully, create an account at https://pivot.cos.com/registe
 2. Fill out your Name, Email, Password, and Affiliated Institution – Academy of Sciences of the Czech Republic (the email you register with must be the email at your affiliated institution. Pivot will not allow you to create an account if you enter a non-institutional email address.)
 3. Click the “Create my account” button and Pivot will send you an email to the address you supplied; in the email will be a verification URL (Confirm).
 4. Click on the URL and you can begin using Pivot right away!
 5. Logging in -  go directly to http://pivot.cos.com, click on Log in and use your username and password.
 • Use Pivot to find funding opportunities from corporations, foundations and other charitable organizations, as well as federal, state and local government entities and international funders. Opportunities span a range of funding types, including grants, awards, prizes, and graduate student and fellowship support.
 • The unique database contains more than 3 million pre-populated scholar profiles, drawing from Community of Scholars and Community of Science profiles. Pivot also allows researchers to create personal profiles that will automatically generate email alerts when funding opportunities arise – see the process of creating/claiming profile at this video https://youtu.be/8KPWuii6MLg
 • Need more help? - user support for Pivot is being provided by Albertina icome Praha, please feel free to contact Mrs. Jana Machonska at jana.machonska@aip.cz
nahoru
Aktualizováno 5.4.2017 | SVI FgÚ AV ČR |