proposition in pdfMIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i.


Středisko

Biotechnologická hala (BTH)


Středisko Biotechnologická hala se zabývá vývojem, optimalizací a realizací submerzních aerobních i anaerobních fermentačních technologií (USP) s následnými izolačními a purifikačními procesy (DSP). Provádíme scale-up bioprocesů pro farmacii, potravinářství, chemický a kosmetický průmysl, a aplikace v oblasti ochrany životního prostředí. Spolupracujeme s laboratořemi ústavu, dalšími vědeckými a výzkumnými institucemi a s tuzemskými i zahraničními komerčními subjekty.


BTH nabízí provedení biotechnologických operací v pilotním měřítku:

UPSTREAM PROCESY

DOWNSTREAM PROCESY


Nabídka upstream (fermentačních) operací
Nabídka downstream (separačních a purifikačních) operací
Servis


Vybraní spolupracující partneři.Kontaktní osoba:

Ing. Aleš PRELL, CSc., tel. 296 442 282, prell@biomed.cas.cz
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Czech Republic