English version

Akademie věd České republiky

Mikrobiologický ústav, v.v.i.

 

Aktuality

2012

Den imunologie - 23.4.2012
V letošním roce slaví MBÚ AV ČR, v. v. i., 50. výročí svého založení. V rámci oslav se uskuteční také mimořádný Den imunologie, "Day of Immunology 2012: Toward New Frontiers", který připadne na pondělí 23. dubna 2012. Pozvání přijali významní zahraniční vědci, aby se se svými kolegy podělili o výsledky výzkumné práce. Dále vystoupí pracovníci sektoru imunologie a gnotobiologie MBÚ AV ČR, v. v. i., se svými příspěvky o současných výzkumech.

Začátek sympozia je stanoven na 9:00 a půl hodiny předem budou probíhat nezbytné formality.

Webová stránka