Academy of Sciences of the Czech Republic
Institute of Microbiology
Laboratory of Gnotobiology


intro image


CZ.3.22/2.1.00/13.03892
Pylové a potravinové alergie neznají hranice! Společný výzkum a osvět
Alergia pyłkowa i pokarmowa nie znają granic! Współpraca w badaniach i edukacji

CZ.3.22/2.1.00/09.01574
Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta
Probiotyki: współpraca naukowa, transfer wiedzy i edukacja
CZ.3.22/2.1.00/09.01574 Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta Probiotyki: współpraca naukowa, transfer wiedzy i edukacja