The Internal Grant Agency of the Czech Ministry of Health (IGA MZ)

reg. nr. NT/14017       2013 - 2015
Tomáš Hrnčíř, MD, PhD. - investigator
“The role of microbiota in the pathogenesis of autoimmune uveitis” (Role mikroorganismů v procesu autoimunitní uveitidy)

Programme of Internal Support of Projects of International Cooperation of the Academy of Sciences of the Czech Republic

reg. nr. M200201207       2012 - 2015
Tomáš Hrnčíř, MD, PhD. - investigator
"Crohn's disease: detection of critical microbial components and analysis of pathogenetic mechanisms" (Crohnova choroba: identifikace kritických komponent mikrobiomu a analýza mechanismu účinku)

Czech Science Foundation

reg. nr. P502 13-08803S       2013 - 2017
Igor Šplíchal, Assoc. Professor, PhD. - investigator
"Commensal and probiotic bacteria in prevention of enteric infections in early postnatal period" (Komensální a probiotické bakterie při prevenci enterických infekcí v časném postnatálním období)

reg. nr. P304 13-14736S       2013 - 2015
Alla Šplíchalová, MD, PhD. - investigator
"Benefits and risks of probiotics for immunocompromised newborns: a study in experimental models" (Přínosy a rizika probiotik pro imunokompromitované novorozence: studie na experimentálních modelech)

reg. nr. P502/12/0110       2013 - 2015
Marek Šinkora, PhD - investigator
"The role of gammadelta T cells in immunization of porcine naive immune system." (Úloha gamadelta T buněk při imunizaci naivního imunitního systému prasat)

reg. nr. P303/12/0535       2012 - 2016
Tomáš Hudcovic, PhD. - investigator
"Mechanisms of the anti-inflammatory effects of commensal and probiotic bacteria and their role in metabolism and drug pharmacokinetics" (Mechanismy ovlivnění zánětu, metabolismu a farmakokinetiky léčiv komenzálními a probiotickými bakteriemi)

reg. nr. P502/10/0038       2010 - 2014
Marek Šinkora, PhD - investigator
"The development and maturation of porcine B cells."(Vývoj a vyzrávání prasečích B buněk)

reg. nr. 303/09/0449       2009 - 2013
Hana Kozáková, PhD - investigator
"Impact of synbiotics on experimentally induced intestinal inflammation" (Experimentální střevní zánět a jeho ovlivnění synbiotiky)

reg. nr. 524/09/0365       2009 – 2013
Igor Šplíchal, PhD - investigator
"Antimicrobial peptides and Toll-like receptors in ontogeny and bacterial infections" (Antimikrobiální peptidy a Toll-like receptory v ontogenezi a při bakteriálních infekcích)

reg. nr. 310/09/P182       2009 - 2011
Tomáš Hrnčíř, MD, PhD - investigator
"The role of lipopolysaccharide content of the diet in the induction of oral tolerance: studies in germ-free mice with modified TLR signaling" (Vliv lipopolysacharidu v dietě na indukci orální tolerance: studie na bezmikrobních myších s modifikovanou signalizací přes Toll-like receptory)

reg. nr. 303/08/0367       2008 - 2012
Tomáš Hudcovic, PhD - investigator
"Prophylactic and therapeutic effect of probiotics on experimentally induced intestinal inflammation" (Preventivní a terapeutické působení probiotik u experimentálně indukovaných střevních zánětů)

reg. nr. 523/07/0088       2007 - 2009
Marek Šinkora, PhD - investigator
"T and B immune response in PRRSV, SIV and PCV2 infected piglets" (T a B buněčná odpověď u PRRSV, SIV a PCV2 infikovaných selat)

reg. nr. 524/07/0087       2007 - 2011
Marek Šinkora, PhD - investigator
"Development of peripheral gamma delta T lymphocytes in swine" (Vývoj periferních gama delta T lymfocytů u prasat)

reg. nr. 303/05/2249       2005 - 2007
Hana Kozáková, PhD - investigator
"Development of immune responses to birch pollen allergen after colonization of mucosal surfaces with recombinant lactobacilli expressing this allergen" (Vývoj imunitní odpovědi na pylový alergen břízy po kolonizaci slizničních povrchů rekombinantním probiotickým Lb. plantarum s vloženým genem alergenu)

reg. nr. 523/07/0572       2007 – 2011
Igor Šplíchal, PhD. – investigator
"Modulation of innate immune response by probiotic bacteria" (Modulace přirozené složky imunitní odpovědi probiotickými bakteriemi)

reg. nr. 524/04/0543       2004 – 2006
Marek Šinkora, PhD - investigator
"Development, ontogeny, fate, behavior, specificity, distribution and repertoire of porcine CD2+CD4+CD8αβ+γδ thymocytes" (Vývoj, ontogeneze, osud, chování, specifita, distribuce a repertoár prasečích CD2+CD4+CD8αβ+γδ thymocytů)

reg. nr. 303/04/0849       2004 – 2006
Tomáš Hudcovic, PhD - investigator
"Acute and chronic colitis induced by DSS and transfer by CD4+CD45Rbhigh T lymphocytes in immunodeficient (SCID) mice: the role of microflora, using probiotics in the prevention and therapy" (Akutní a chronická ulcerózní kolitida indukovaná DSS a přenosem CD4+CD45RBhigh T lymfocytů do imunodeficitních (SCID) myší: úloha mikroflóry, využití probiotik)

CR Ministry of Industry and Trade

reg. nr. FR-TI4/504       2012 - 2014
Igor Šplíchal, Assoc. Professor, PhD. – co-investigator r
"Production of recombinant DNA-binding protein HMGB1 for diagnostis purposes" (Produkce rekombinantního DNA-vazebného proteinu HMGB1 pro diagnostické využití)

CR Ministry of Education, Youth and Sport

KONTAKT ME09089       2009 - 2012
Marek Šinkora, PhD – investigator
"Characterization of T and B lymphocytes in ileal Peyer’s patches of swine" (Charakterizace T a B lymfocytů v Peyerských placích kyčelníku u prasete)

National Research Program II
NPVII31001 - 2B06053       07/2006 - 07/2010
Hana Kozáková, PhD - coinvestigator
"New methods for the characterization and identification of protobiotic bacterial strains suitable for functional foods" (Nové postupy při charakterizaci a identifikaci probiotických kmenů bakterií vhodných pro funkční potraviny)

Bilateral Czech-Polish Project
Project number 19       2006 - 2007
Hana Kozáková, PhD - investigator
"Effects of novel probiotic Lactobacillus strains on immune response in the model of allergy" (Působení nových probiotických kmenů Lactobacillus na imunitní odpověď v modelu alergie)

Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic

IAA500200710       2007 – 2011
Hana Kozáková, PhD - investigator
"Effect of probiotic lactobacilli on the development of allergy in an experimental model of human disease” (Ovlivnění vývoje alergií probiotickými kmeny Lactobacillus v experimentálním modelu lidského onemocnění)

IAA5020303       2003 – 2007
Marek Šinkora, PhD - investigator
"Characterization of thymic B cells" (Charakterizace thymových B buněk)

AMVIS, reg.nr. 13      
Igor Šplíchal, PhD. – investigator
"Induction of antimicrobial peptides in Salmonella – cause gastroenteritis in dependence on type of lipopolysaccharide" (Indukce antimikrobiálních peptidů při salmonelové gastroenteritidě v závislosti na typu lipopolysaccharidu)

The Charles University Grant Agency

reg. nr. 43-251119      
Kateřina Zelená – investigator
"Fenotypization of gammadelta T lymphocytes in pigs" (Fenotypizace γδ T lymfocytů u prasat)

European Regional Development Fund

CZ.3.22/2.1.00/13.03892;
"Pollen and food allergies know no borders! Joint research and education"
Priority II: Supporting the development of business environment and tourism
Area of support 2.1: Developing the Business Environment (Managing Partner) November 2013 - June 2015.

CZ.3.22/2.1.00/09.01574      
"Probiotics: Joint Research, Education and Spread of Knowledge"
Priority II: Supporting the development of business environment and tourism
Area of support 2.1: Developing the Business Environment (Managing Partner) August 2010 - July 2013. - The project has been nominated to a competition "The most inspiring project of 2013".

International projects

7th Framework program, grant agreement no. 227549
2009 – 20131
Igor Šplíchal, PhD – co-investigator
INTERPLAY
"Interplay of microbiota and gut function in the developing pig – Innovative avenues towards sustainable animal production"

7th Framework programme, grant agreement no. 215553
2009 – 2011
Tomáš Hudcovic, PhD – co-investigator
CROSS-TALK recruits
"Health-promoting cross-talk between intestinal Microbiota and Humans"

7th Framework programme, grant agreement 202020 Health-F2-2008-202020
2008 – 2010
Tomáš Hrnčíř, MD, PhD – co-investigator
"IBD: proteases offer new targets for drug discovery"

A 05493       Fogarty International Center (NIH, U.S.A.)
2003 – 2006
R. Flavell, Prof., MD, D.Sc., K. Kobayashi, MD, PhD - Yale University School of Medicine, U.S.A. - investigators
Helena Tlaskalová, Prof., MD, D.Sc., Renata Štěpánková, PhD - co-investigators
"Roles of RIP2 and IRAK-M in the induction of endotoxin tolerance"