CZ EN
AKTUALITY
Odrazka

Hledáme motivovaného zájemce o diplomovou práci
Bylo vypsáno nové téma diplomové práce "Význam rozkladu dřeva houbami v ekosystémech přirozeného lesa", pro které nyní hledáme motivovaného studenta. Práce bude zahrnovat terénní odběry v českých a moravských pralesích i pokročilé laboratorní analýzy.

více.. Odrazka

V MEDIÍCH

MBÚ se podílel na pořadu Lovci záhad (11/18)
více.. Odrazka

MBÚ opět v pořadu „Lovci záhad“ tentokrát

Pod povrchem

více..

 

   Profil ústavu

 

Předmětem činnosti Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., je vědecký výzkum v oblastech fyziologie, biochemie a genetiky mikroorganizmů, molekulární biologie a molekulární mikrobiologie, studium mikrobních produktů a jejich tvorby, výzkum biodegradačních aktivit mikroorganizmů a symbiotických vztahů biologických modelů, včetně vývoje nových biotechnologických postupů.

Dále se studuje fyziologie a regulace imunitních mechanismů vrozených či získaných, ontogenetický vývoj těchto mechanismů u konvenčních i bezmikrobních modelů a příčiny a možné terapie nádorových a autoimunitních onemocnění.