Stručný obsah projektu

Cílem projektu IMPULS je účinně podpořit a akcelerovat tvorbu vědeckých týmů budoucího centra excelence BIOCEV (velký projekt OP VaVpI) zaměřených na oblast mikrobiologie a imunologie, za jejichž ustavení a tvorbu vědeckého programu je odpovědný navrhovatel tohoto projektu - Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. (MBÚ). Užší cílovou skupinou projektu jsou VaV pracovníci těchto vytvářených týmů. Postdoci působící v projektu IMPULS přenesou do těchto týmu nové impulsy v podobě inovativních metod, postupů a návyků osvojených ze svých předchozích pracovišť i ze stáží ve špičkových zahraničních skupinách. Největší efekt budou mít na VaV zaměstnance na iniciačních pracovních pozicích, kterým budou dělat day-to-day supervizory. Druhou formou jejich působení na užší cílovou skupinu je vedení praktických metodických workshopů a literárních seminářů. Třetí formou jejich působení bude organizace postdoktorandských sympozií, směřovaných k širší cílové skupině VaV pracovníků celého Centra BIOCEV.

Inovace v Mikrobiologii - Postdoktorandské výUkové a Laboratorní Středisko

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU: IMPULS
ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07
ČÍSLO PRIORITNÍ OSY: 7.2
NÁZEV PRIORITNÍ OSY: TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ
ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 7.2.3
NÁZEV OBLASTI PODPORY: LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI
DATUM ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 01.07.2012
DATUM UKONČENÍ PROJEKTU: 30.06.2015
PŘÍJEMCE DOTACE: MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/2.3.00/30.0003