Stručný obsah projektu

Součástí budoucího centra excelence BIOCEV (velký projekt OP VaVpI) budou i vědecké týmy, zaměřené na oblast mikrobiologie a imunologie, za jejichž ustavení a tvorbu vědeckého programu je odpovědný řešitel tohoto projektu - Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. (MBÚ). Cílem projektu je vytvořit expertní tým, který postupně sestaví a odborně připraví vědecké týmy, připravené řešit v rámci BIOCEV problematiku z oblasti prokaryotické i eukaryotické mikrobiologie a imunologie. Cílovou skupinou projektu jsou proto pracovníci VaV institucí tohoto zaměření. Členy realizačního týmu jsou renomovaní experti, budoucí vedoucí vědeckých týmů, včetně dvou českých vědeckých pracovníků, vracejících se z dlouhodobých pobytů v zahraničí. Okolo těchto vedoucích týmů se budou v průběhu realizace projektu postupně formovat plně funkční vědecké skupiny se silnými mezinárodními vazbami, a to výběrem a školením příslušníků cílové skupiny a integrací nejúspěšnějších absolventů.

Tvorba týmů pro Centrum mikrobiologie a imunologie

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU: CENTRUM MIKROBIOLOGIE
ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07
ČÍSLO PRIORITNÍ OSY: 7.2
NÁZEV PRIORITNÍ OSY: TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ
ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 7.2.3
NÁZEV OBLASTI PODPORY: LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI
DATUM ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 01.01.2012
DATUM UKONČENÍ PROJEKTU: 31.12.2014
PŘÍJEMCE DOTACE: MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/2.3.00/20.0055