Telefonní seznam

Vzhledem k legislativě GDPR lze osobní kontaktní údaje nalézt na webových stránkách jednotlivých ústavů:
 
Mikrobiologický ústav
 
Fyziologický ústav
 
Ústav experimentální medicíny
 
Ústav experimentální botaniky
 
Ústav molekulární genetiky
 
Biotechnologický ústav
 
Ústav analytické chemie
 
Ústav živočišné fyziologie a genetikyDůležitá telefonní čísla areálu AV Krč


HASIČI150

POLICIE158

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA155

Provolba296 44 + linka

Provolba241 06 + linka

Hlavní vrátnice, ohlašovna požáru a havárií2312

Hospodářská vrátnice2261

Praktický lékař2317

Zubní lékař2211

Místní rozhlas (ohlašovna)2111, 2112

Podatelna2404

Odborná knihovna2414

ZOO knihovna2210

Kantýna, prodej potravin2216Kontakty na Správu areálu:

Sekretariát:

Ľubica Šťastná2221

Vedoucí údržby:

Zdeněk Nejedlý2213

Vedoucí správy areálu:

Pavel Sobotka2220


Mikrobiologický ústav

Ředitel: Jiří Hašek, Ing,CSc
Zástupce ředitele: Jiří Gabriel, RNDr,DrSc
Sekretariát: (420)296442341, Fax: (420)244471286
  


Fyziologický ústav

Ředitel: MUDr. Jan Kopecký, DrSc.
Zástupce ředitele: doc. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.
Sekretariát: (420)296442424, Fax: (420)296442488
  


Ústav experimentální medicíny

Ředitelka: Miroslava Anděrová, Ing, CSc
Zástupce ředitelky: Jan Malínský, doc, RNDr, PhD
Sekretariát: (420)296442230, Fax: (420)296442782
  


Ústav experimentální botaniky (odloučené pracoviště)

Ředitel: Martin Vágner, RNDr,CSc
Zástupce ředitele: Jan Martinec, RNDr,CSc
Kontakt: (420)225106455, 225106473, Fax: (420)225106456
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Užitečné informace


Ústav molekulární genetiky

Ředitel: Petr Dráber, RNDr, CSc
Zástupce ředitele: Vladimír Kořínek, RNDr, CSc
Kontakt: (420)241062468, Fax: (420)241062214
  


Biotechnologický ústav

Ředitelka: Jana Pěknicová Doc,RNDr,CSc
Sekretariát: Klára Knížková (420)296443610
  
  


Ústav analytické chemie (odloučené pracoviště)

Ředitel: František Foret, Ing, CSc, DSc
Zástupce ředitele: Ludmila Křivánková, prof, RNDr, CSc
Sekretariát: (420)532290182
  
  


Ústav živočišné fyziologie a genetiky (odloučené pracoviště)

Ředitel: Ing. Jan Kopečný, DrSc
Zástupce ředitele: Michal Kubelka, Ing,CSc
Kontakty: Liběchov Praha, Brno