CHATA SVORNOST

JÁCHYMOV

Nevěříte, že v Krušných horách jsou ještě lesy?

Objevte západní výběžek Krušných hor, který ještě neobjevily emise.

Chcete levně vstřebávat léčivou radioaktivitu, za kterou lázeňští hosté platí těžké peníze?
Mimořádné léčebné účinky radioaktivní vody a záření okolních hornin proslavily Jáchymovské lázně po celém světě. Léčba onemocnění pohybového ústrojí, např. ischias, artrózy kyčelních a kolenních kloubů, syndromy bolestivých zad, poúrazových stavů. Dále onemocnění nervového systému, poruchy výměny látkové, cévní onemocnění. Hlavní a nejdůležitější léčebnou procedurou jsou termální koupele s vysokou koncentrací radonu. Nebudete sice bydlet v lázeňských domech a hotelích, zato však přímo u zdroje léčivého radonu.
Rádi byste poznali středověké horní město, založené na sříbrné žíle začátkem 16. století?
Koncem 15. století se na území dnešního Jáchymova a jeho okolí prostíraly hluboké pohraniční hvozdy, protkané drobnými sídlišti, zvanými "grüny". Roku 1512 byla v osadě Konradsgrün nalezena stříbrná žíla. Majitel panství hrabě Štěpán Šlik (1487-1526) vybudoval hornickou osadu a počátkem roku 1516 zahájil těžbu. Ze Saska přicházejí další  horníci, koncem téhož roku tu stojí na 400 domků. Osada se terasovitě rozrůstá podél potoka Veseřice do okolních strání. Konradsgrün se mění v údolí (Thal), které je pojmenováno po sv. Jáchymovi - Joachimsthal. Roku 1518 nechal Štěpán Šlik v Lipsku vytisknout první horní řád a o rok později zřizuje mincovnu, kde razí vlastní minci - Jáchymosvký tolar, od něhož je odvozen i název amerického dolaru. Jáchymov se závratným způsobem rozrůstá a ve 30. letech 16. století zde stojí 1200 domů, v nichž žije na 18000 obyvatel. Stává se tak po Praze druhým nejlidnatějším městem v Čechách. Jeho vrcholné období dnes dokumentují měšťanské domy na náměstí, budova královské mincovny (r. 1536), kostel sv. Jáchyma či renesanční radnice (r. 1544). Dále.
Chcete si vlastnonožně vyšlápnout nejvyšší horu západních Čech?
Klínovec se vypíná do výšky 1244 m nad mořem, čili vás z Jáchymova čeká asi 550 výškových metrů. Můžete ošem také vyjet lanovkou.
Rádi se věnujete pěší turistice v přírodě prosté člověka a v čistém horském vzduchu?
Kilometry strmých horských cest i plošší náhorní roviny čekají jen na vás, hustota osídlení minimální.
Nemáte kde prohnat své nové horské kolo?
Oblast Jáchymova a Božího Daru je od západu k východu protkána sítí značených i neznačených cyklistických stezek a horských silnic. Rekreační jezdci ocení náhorní plošiny, zkušení se mohou pouštět ze strmých svahů. Zpestřením můžr být zalesněná oblast severozápadně od Fichtelbergu.
Zajímá vás nejvýše položené české město?
Boží Dar (Gottesgab) je nejvýše položené město nejen v Čechách, ale i v celé střední Evropě. Leží ve výšce 1028 m n.m. na okraji rozsáhlého stejnojmenného rašeliniště. Již roku 1533 se Boží Dar uvádí jako hornické městečko, které bylo vystavěno na popud saského kurfiřta Jana Bedřicha. Místní horníci, připravili pro jeho návštěvu lavici z čistého stříbra. Jeho výrok, podle pověsti: "Tento ušlechtilý kov, to je váš chléb, to je boží dar", dal městu jméno. Dále.
Necháte na sebe zapůsobit návštěvou legendárních míst utrpení tisíců politických vězňů komunistického režimu?
V oblasti Jáchymova bylo vybudováno asi deset pracovních táborů. Nejstarší z nich se jmenovaly podle šachet. Dnes již po těchto táborech téměř nic nezbylo. Na dole Svornost zůstal ve stráni jen náznak terasy a zbytek základů. Na dole Rovnost zbyl pouze tzv. Palečkův hrad a z bývalého tábora Bratrství pouze železobetonová konstrukce sprch. Tábory byly postupně zrušeny v roce 1960 s ústupem těžby uranové rudy. Dosud nebyla objevena žádná písemná a výkresová dokumentace výstavby jáchymovských táborů. Není proto známo, kde přesně byly jednotlivé tábory postaveny. Pouze v kronice města Jáchymova existuje stručný záznam z roku 1948 o tom, že v okolí Jáchymova byly zřizovány tábory pro převýchovu osob nepřátelských republice. K tomuto účelu byly nejprve využity válečné tábory pro zajatce německého wehrmachtu. Vzhled poválečných táborů, je zachycen pouze na leteckých snímcích z roku 1952.
Víte, jaký je pocit bydlet nad uranovým dolem, z v jehož smolinci objevila Marie Curie radium a z něhož se nyní čerpá podzemní radiaktivní voda pro světoznámé lázně?
Pension stojí v těsné blízkosti dolu Svornost. Kolem chaty vede naučná stezka "Jáchymovské peklo" (žlutá, 8 km), která seznamuje návštěvníky s nejvýznačnějšími místy nedávné historie, viz. předchozí odstavec.
Chcete se v létě také koupat?
Kolupat se lze i na horách. V dolní části Jáchymova je koupaliště, další v blízkém Ostrově nad Ohří. Krytý bazén je možno navštívit v Karlových Varech.
Určitě také navštívíte nejznáměší české lázeňské město se všemi jeho lákadly a atrakcemi.
V lesnaté oblasti Podkrušnohoří, se rozkládá proslulé lázeňské centrum - město Karlovy Vary. Romantická pověst o jeho založení praví, že český král Karel IV. často pobýval na nedalekém Lokti. Rád se zde oddával loveckým kratochvílím a se svou družinou vyjížděl do okolních lesů. Jednoho dne, kdy se zvěř jakoby lovcům vyhýbala, se zčistajasna objevil statný jelen, nádherný šestnácterák. Začala štvanice, jelen však pronásledovatelům stále unikal. Se smečkou psů v patách skočil jelen ze skalního útesu, přeskočil pod ním ležící tůň a zmizel. Psi, kteří se vrhli za ním, začali bolestivě výt. Ze země zde vyvěral horký pramen, obestřený oblaky páry. Moudrý panovník využil léčivou moc pramene, vykoupal zraněnou nohu a brzy nato nařídil okolí pramene osídlit, aby tak navěky vracelo nemocným jejich ztracené zdraví. Dále.

INFORMACE - OBJEDNÁVKY