O nás Kontakty Sekvenování Formulář a ceník Časté dotazy Apendix
 
K objednávce prací prosíme stáhněte, vytiskněte a vyplňte tuto objednávku sekvenace:
(formát Adobe Reader: .PDF)
(formát MS Word: .DOC)
Ceník
(platný od 1. ledna 2020)
Cena se odvíjí od formy dodaného vzorku
# Servisní úkon Co obnáší: Cena MBÚ Cena ostatní*
A. Sekvenace vzorku podle Sangera
 • příprava sekvenační reakce
 • “cycle sequencing”
 • přečištění sekvenačních produktů
 • analýza sekvenačních produktů na sekvenátorech ABI Prism 3130 xl
 • doručení a archivace výsledků
85,- Kč 120,- Kč
B. Mini-izolace plazmidové DNA
 • kultivace bakterií v mediu s odpovídajícím antibiotikem
 • izolace plazmidové DNA pomocí iontoměniče
 • kontrola velikosti, celistvosti, kvantity a kvality izolátů pomocí elektroforézy v agarozovém gelu
 • dokumentace výsledků
100,- Kč 160,- Kč
C. PCR reakce/
reamplifikace
 • provedení PCR reakce pomocí “univerzálních“ nebo “vlastních” primerů
 • kontrola PCR/reamplifikace pomocí elektroforézy v agarozovém gelu a dokumentace výsledků
25,- Kč 40,- Kč
D. Čištění amplifikačních produktů
 • odstranění neinkorporovaných primerů, nukleotid trifosfátů, enzymů a složek pufru pomocí afinitní chromatografie nebo enzymů
 • kontrolní elektroforéza
20,- Kč 25,- Kč
E. Analýza výsledků sekvenace
 • Skládání dlouhých sekvencí (contigs) z dílčích úseků cílové sekvence
 • Porovnání výsledků sekvenace se sekvencemi, uloženými v databázích
 • doručení a archivace výsledků
dle rozsahu a náročnosti dle rozsahu a náročnosti
F. Izolace chromozomální DNA
 • kultivace mikroorganismů v odpovídajícím mediu
 • izolace chromozomální DNA pomocí metod vhodných pro daný organismus
 • kontrola velikosti, celistvosti, kvantity a kvality izolátů pomocí elektroforézy v agarozovém gelu
 • dokumentace výsledků
dle rozsahu a náročnosti dle rozsahu a náročnosti
*Uvedené ceny nezahrnují DPH.
* Cenu dalších služeb (isolace genomové DNA, analýza 16S rDNA, navrhování primerů, editace a porovnávání sekvencí, atd.) stanovujeme dohodou podle náročnosti, rozsahu a použitého spotřebního materiálu (kolonky, enzymy, atd.)