MB140P64 Repetitorium chemie pro mikrobiology

MB140P59 Úvod do experimentální mykologie

MPGS0013 Pokroky v mikrobiologii

(dr. J. Gabriel) je stručný přehled obecné chemie, anorganické a organické analytické chemie zaměřený především na každodenní laboratorní praxi, vypisovaný Katedrou genetiky a mikrobiologie PřF UK. Součástí kursu je mj. opakování základů anorganické a organické chemie, opakování nejdůležitějších výpočtů (koncentrace, molarity, pH, pufry), přehled vlastností a reakcí nejběžnějších skupin látek, se kterými se v biologii setkáváme, nebo přehled moderních instrumentálních metod chemické analýzy. Součástí je i stručný přehled biochemie (Mgr. F. Škanta). Náplň přednášek (a obsah písemné zkoušky) se každý rok mírně aktualizují. Přednášky bývají doprovázeny praktickými demonstracemi. Při všech pokusech jsou vždy respektována bezpečnostní pravidla.


HLEDÁM STUDENTA:Nabízím možnost vypracování bakalářky a později třebas i diplomky na orientační téma dřevomorka domácí, výskyt v ČR, rozklad dřeva a vývoj (spíš testování) nových protihoubových preparátů na bázi nanočástic. Předjednáno na katedře mikrobiologie a životním prostředí; vhodné tedy spíš pro studenty těchto kateder (ale nejenom). Náplň - práce v terénu (sběry - někdy i výškové - hrady, zámky, brlohy, stodoly – tedy asi vhodnější pro chlapce) i v laboratoři (kultivace, testování nových látek, ovlivnění mrofologie, transkriptomika, enzymové aktivity). Zájemci ozvěte se mi na mail gabriel@biomed.cas.cz. Práce (v MBÚ AV ČR) je mírně honorována (práce v terénu či účast na konferencích apod. je plně hrazena z grantu); kdo mne zná, ví, že je spíš pro samostatné a odolnější jedince:). Ale iniciativě se meze nekladou, odpovím každému. Práce je vhodná i pro mírně zpustlé jedince.


Soubory s přednáškami pro rok 2017 jsou zde:

Potřebná matematika
Postup otevření tlakové lahve s plynem
Úvodní přednáška, historie, atomy, molekuly
Pufry, rovnováhy, další výpočty, kvartování
Biochemie I
Klasická analýza anorganických látek, včetně přehledu popisné anorganické chemie
Krátká vsuvka o popisné organické chemii
Praktický provoz v laboratoři: výpočty, běžná technika, pipetování, plastik, nerozbitné lahvičky
Biochemie II (bez divadla)
Praktická organika, včetně stručného přehledu klasické analýzy organických látek
Úvod do separačních metod
Instrumentální analýza organických látek

POZOR! Od 6. dubna 2017 pouze jedna paralela - se začátkem v 11,30

Výsledky písemných zkoušek z řádných termínů z roku 2017:

18.5.2017 - 22.5.2017 - 30.5.2017 - 2.6.2017 - 6.6.207 - 29.6.2017.

Zkouška je písemnou, případně ústní formou. S sebou kalkulačku, pravítko, propisku. Chemické tabulky ani přítel na telefonu (ipodu, noťasu) nejsou povoleny. Přes prázdniny se nezkouší. V září 2017 bude vypsán pouze jeden termín, určený ve druhé polovině srpna.


Přednáškový kurs byl v roce 2010 zakončen ukázkou praktickou ukázkou činnosti sněhového hasícího přístroje, v roce 2011 práškového.
Krátké video použití sněhového najdete na http://www.youtube.com/watch?v=S85aKgYbbco
V laboratoři vzniklý oheň je k vidění zde ve formátu MP4 (103 MB).
Krátký výklad o neštěstí s dřevomorkou v chalupě a že ne vždy je chemie k užitku na ČT6 / Když dřevomorka útočí
Něco o houbách obecně pro děti, a co ocení i chemici (Lovci záhad)
A také, co je k vidění v Mikrobiologickém ústavu AV ČR (Job na den - mikrobioložka)

Ještě k roku 2015 a 2016: Barevné prsty po reakci s ninhydrinem (viz obrázek výše) by měly nabýt původní podoby cca do týdne, podle toho, jak se bude obnovovat pokožka.
K explozi podchlazené petky: pokud se uzavře plastiková lahev, podchlazená na -70°C a dojde k ohřátí na laboratorní teplotu (rozdíl cca 90°C), dojde při konstantním objemu k odpovídajícímu zvětšení tlaku uvnitř lahve. Pak může dojít k roztržení plastikové lahve a dojde k pořádné ráně (šlupce), jak se také stalo 28.2.2013 po skončení druhé přednášky. Inu, stavová rovnice (p.V = n.R.T) platí i ve Viničné. Quod Erat Demonstrandum.
Vyzkoušeli jsme také, jak je to s rozpouštěním kostí v silných kyselinách (HF, HNO3).

Pro zapisování na zkoušky prosím použijte rozhraní SIS.

Zkouška je písemnou, případně ústní formou. S sebou kalkulačku, pravítko, propisku. Chemické tabulky, ani přítel na telefonu (ipodu, noťasu) nejsou povoleny.


Statistiku počtu studentů a průměrných známek najdete zde.

Počítadlo návštěvnosti od 22. března 2016:

Flag Counter