MB140P64 Repetitorium chemie pro mikrobiology

MB140P59 Úvod do experimentální mykologie

MPGS0013 Pokroky v mikrobiologii

(dr. J. Gabriel) je stručný přehled obecné chemie, anorganické a organické analytické chemie zaměřený především na každodenní laboratorní praxi, vypisovaný Katedrou genetiky a mikrobiologie PřF UK. Součástí kursu je mj. opakování základů anorganické a organické chemie, opakování nejdůležitějších výpočtů (koncentrace, molarity, pH, pufry), přehled vlastností a reakcí nejběžnějších skupin látek, se kterými se v biologii setkáváme, nebo přehled moderních instrumentálních metod chemické analýzy. Součástí je i stručný přehled biochemie (Mgr. F. Škanta). Náplň přednášek (a obsah písemné zkoušky) se každý rok mírně aktualizují. Přednášky bývají doprovázeny praktickými demonstracemi. Při všech pokusech jsou vždy respektována bezpečnostní pravidla.


Krátká exkurse pro zájemce do MBÚ: sraz u vrátnice ve středu 17.4.2019 ve 14,00; prosím přihlašte se na gabriel@biomed.cas.cz

Soubory s přednáškami pro rok 2019 jsou zde:

Potřebná matematika
Postup otevření tlakové lahve
Úvodní přednáška, historie, atomy, molekuly
Základní výpočty, pufry, kvartování
Přehled anorganické chemie a základní techniky klasické analýzy
Přehled základů anorganické instrumentální analýzy
Praktická laboratorní praxe včetně výpočtů navážek a stechiometrie
Stručné zopakování základů organické chemie
Stručný úvod do separačních metod
Základní techniky používané v analýze organických látek
Základy klasické organické analýzy a laboratorní praxe
Přehled metabolických drah
Fotosyntéza

Zkouška je písemnou, případně ústní formou. S sebou kalkulačku, pravítko, propisku. Chemické tabulky ani přítel na telefonu (ipodu, noťasu) nejsou povoleny. Přes prázdniny se nezkouší. V září 2017 bude vypsán pouze jeden termín, určený ve druhé polovině srpna.


Přednáškový kurs byl v roce 2010 zakončen ukázkou praktickou ukázkou činnosti sněhového hasícího přístroje, v roce 2011 práškového.
Krátké video použití sněhového najdete na http://www.youtube.com/watch?v=S85aKgYbbco
V laboratoři vzniklý oheň je k vidění zde ve formátu MP4 (103 MB).
Krátký výklad o neštěstí s dřevomorkou v chalupě a že ne vždy je chemie k užitku na ČT6 / Když dřevomorka útočí
Něco o houbách obecně pro děti, a co ocení i chemici (Lovci záhad)
A také, co je k vidění v Mikrobiologickém ústavu AV ČR (Job na den - mikrobioložka)

Ještě k roku 2015 a 2016: Barevné prsty po reakci s ninhydrinem (viz obrázek výše) by měly nabýt původní podoby cca do týdne, podle toho, jak se bude obnovovat pokožka.
K explozi podchlazené petky: pokud se uzavře plastiková lahev, podchlazená na -70°C a dojde k ohřátí na laboratorní teplotu (rozdíl cca 90°C), dojde při konstantním objemu k odpovídajícímu zvětšení tlaku uvnitř lahve. Pak může dojít k roztržení plastikové lahve a dojde k pořádné ráně (šlupce), jak se také stalo 28.2.2013 po skončení druhé přednášky. Inu, stavová rovnice (p.V = n.R.T) platí i ve Viničné. Quod Erat Demonstrandum.
Vyzkoušeli jsme také, jak je to s rozpouštěním kostí v silných kyselinách (HF, HNO3).

Pro zapisování na zkoušky prosím použijte rozhraní SIS.

Zkouška je písemnou, případně ústní formou. S sebou kalkulačku, pravítko, propisku. Chemické tabulky, ani přítel na telefonu (ipodu, noťasu) nejsou povoleny.


Statistiku počtu studentů a průměrných známek najdete zde.

Počítadlo návštěvnosti od 22. března 2016:

Flag Counter