MB140P64 Repetitorium chemie pro mikrobiology

MB140P59 Úvod do experimentální mykologie

MPGS0013 Pokroky v mikrobiologii

(doc. J. Gabriel) je stručný přehled obecné chemie, anorganické a organické analytické chemie zaměřený především na každodenní laboratorní praxi, vypisovaný Katedrou genetiky a mikrobiologie PřF UK. Součástí kursu je mj. opakování základů anorganické a organické chemie, opakování nejdůležitějších výpočtů (koncentrace, molarity, pH, pufry), přehled vlastností a reakcí nejběžnějších skupin látek, se kterými se v biologii setkáváme, nebo přehled moderních instrumentálních metod chemické analýzy. Náplň přednášek (a obsah písemné zkoušky) se každý rok aktualizují. Přednášky bývají doprovázeny praktickými demonstracemi. Při všech pokusech jsou vždy respektována bezpečnostní pravidla.


Obecně doporučené učebnice a další zdroje.

Požadavky ke zkoušce najdete zde

Organizace školního roku / semestru či zkouškového období není dosud jasná, tedy sledujte oficiální web fakulty.

Doufám, že se v krátké době podaří technicky zprovoznit přednášky on-line, zatím naše IT řeší drobné problémy. Dám všem vědět, jak to bude možné. Připomínám, že pracuji v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v Praze 4-Krči a na Přírodovědecké fakultě UK nemám pracovnu.

Soubory s přednáškami pro rok 2021 plus nějaké nezávazné tipy na literaturu jsou či budou zde:

Potřebná matematika
PDF postup otevření tlakové lahve s plynem     PPT s komentářem  funguje dobře s Windows media playerem nebo Filmy a TV pořady
PDF Úvodní přednáška, historie, atomy, molekuly     další čtení

Zkouška je písemnou, případně ústní formou. S sebou kalkulačku, pravítko, propisku. Chemické tabulky ani přítel na telefonu (ipodu, noťasu) nejsou povoleny. Přes prázdniny se nezkouší. V září 2017 bude vypsán pouze jeden termín, určený ve druhé polovině srpna.


Přednáškový kurs byl v roce 2010 zakončen ukázkou praktickou ukázkou činnosti sněhového hasícího přístroje, v roce 2011 práškového. Napáchané škody řešil pozdějí ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., s proděkanem biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK. Jelikož se oba shodli na tom, že výuka má vést k pochopení základů experimentální práce, avšak nikoliv ke ztrátám na majetku či zdraví, bude tato ukázka zopakována pouze na výslovnou žádost studentů.
Krátké video použití sněhového najdete na http://www.youtube.com/watch?v=S85aKgYbbco
V laboratoři vzniklý oheň je k vidění zde ve formátu MP4 (103 MB).
Krátký výklad o neštěstí s dřevomorkou v chalupě a že ne vždy je chemie k užitku na ČT6 / Když dřevomorka útočí
Něco o houbách obecně pro děti, a co ocení i chemici (Lovci záhad)
A také, co je k vidění v Mikrobiologickém ústavu AV ČR (Job na den - mikrobioložka)

Ještě k roku 2015 a 2016: Barevné prsty po reakci s ninhydrinem (viz obrázek výše) by měly nabýt původní podoby cca do týdne, podle toho, jak se bude obnovovat pokožka.
K explozi podchlazené petky: pokud se uzavře plastiková lahev, podchlazená na -70°C a dojde k ohřátí na laboratorní teplotu (rozdíl cca 90°C), dojde při konstantním objemu k odpovídajícímu zvětšení tlaku uvnitř lahve. Pak může dojít k roztržení plastikové lahve a dojde k pořádné ráně (šlupce), jak se také stalo 28.2.2013 po skončení druhé přednášky. Inu, stavová rovnice (p.V = n.R.T) platí i ve Viničné. Quod Erat Demonstrandum.
Vyzkoušeli jsme také, jak je to s rozpouštěním kostí v silných kyselinách (HF, HNO3).

Pro zapisování na zkoušky prosím použijte rozhraní SIS.

Zkouška je písemnou, případně ústní formou. S sebou kalkulačku, pravítko, propisku. Chemické tabulky, ani přítel na telefonu (ipodu, noťasu) nejsou povoleny.


Statistiku počtu studentů a průměrných známek najdete zde.

Počítadlo návštěvnosti od 22. března 2016:

Flag Counter