MB140P64 Repetitorium chemie pro mikrobiology

MB140P59 Úvod do experimentální mykologie

MPGS0013 Pokroky v mikrobiologii

(doc. J. Gabriel) je stručný přehled obecné chemie, anorganické a organické analytické chemie zaměřený především na každodenní laboratorní praxi, vypisovaný Katedrou genetiky a mikrobiologie PřF UK. Součástí kursu je mj. opakování základů anorganické a organické chemie, opakování nejdůležitějších výpočtů (koncentrace, molarity, pH, pufry), přehled vlastností a reakcí nejběžnějších skupin látek, se kterými se v biologii setkáváme, nebo přehled moderních instrumentálních metod chemické analýzy. Na přednáškách se podílí i Mgr. Lukáš Cudlman (Chromatografie) a Ing. Jan Voldřich (Biochemické laboratorní metody). Náplň přednášek (a obsah písemné zkoušky) se každý rok aktualizuje. Přednášky bývají doprovázeny praktickými demonstracemi. Při všech pokusech jsou vždy respektována bezpečnostní pravidla.


Obecně doporučené učebnice a další zdroje.

Připomínám, že pracuji v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v Praze 4-Krči a na Přírodovědecké fakultě UK nemám pracovnu.

SOUBORY S PŘEDNÁŠKAMI PRO ROK 2023/2024 jsou či budou zde:

PDF Jak se otvírá a zavírá tlaková láhev s plynem
PDF Matematika nezbytná pro tento kurs v roce 2024
PDF Historie, alchymie, radioaktivita, jádro atomu a elektronový obal     další čtení
PDF Stručný přehled organické chemie
PDF Rozpouštědla, cukry, aminokyseliny
PDF Užitečné výpočty, pH, pufry. Půlení dcery hostinské
PDF Instrumentální metody strukturní analýzy. Výroba protonů z vodíku a jejich využití.
PDF Porcování Eskymáků a úvod do dělících (separačních) metod.
PDF Teorie a praxe chromatografie.
PDF Názvosloví anorganické chemie, vlastnosti vybraných prvků.
25. 4. 2024 - Děkanský sportovní den, neučí se!
PDF Úvod do klasické kvantitativní analýzy anorganických látek. Elektrochemie. PCR. Mulisák.
PDF Laboratorní praxe a nejčastější výpočty.Bude se nám to líbit?

Reakce Fe(III) s KCNS: otisk ruky na papíře
Glycerín s hypermanganem - ohníček na dvorku za budovou (s výhledem na Mrtvou Rybu)
Práškový hořčík s dusičnanem draselným - tentokrát v Krči
Ještě jeden super výbuch je na stránce dole, najdete?

* * *

Ke zkoušce v létě jest nutou podmínkou vypracování ESEJE, viz níže. Ke kvalitě eseje se přihlíží u zkoušky.

* * *

NEJSTE UŽ SPOKOJENI se svým profesorem chemie? ROZPUSŤTE HO V KYSELINĚ! Student Charlamov, komplic Bykova, svého činu později litoval. Rozkrájenému učiteli to moc platné nebylo.

* * *

POZOR! Jako vždy, tak i v roce 2023 je zkouška písemná. Součástí požadavků je i krátká písemná esej (popř. referát) na libovolné téma, související (i vzdáleně) s chemií.
Nejméně 2 strany A4 plus obrázek a přehled použité literatury; na závěr musí obsahovat vlastní názor autora k problematice. K odevzdání (zaslání mailem, poštou, popř. doručení osobně) kdykoliv, nejpozději DVA DNY před zkouškou.
ESEJ PROSÍM PODEPIŠTE PŘÍMO V TEXTU.

NABÍZENÁ TÉMATA PRO ROK 2023/2024:
Nanočástice. Kachny a slepice. Železniční doprava. Prací prášky.
Psychofarmaka a 'bláznovství'. Ohněstrůjci. Kuřivo. Pošta a poštovní známky.
Něco z dějin alchymie. Líhoviny. Kriminalistika. Móda. Obuvnictví.
Domácí kutilství. Cirkus a divadlo. Požehnání námořnictva.
Vaření a pečení. Bolení břicha. Dávidla.
Vlastní téma.

* * *

Různá poučení z dávných dob, vhodná k doplnění přednášek:
O otrušíku. - O detektivech. - O lidojedech.
O vodě. - O vzduchu. - O alkoholu. - O etheru. - O moči. - O ohni. - O kostech.
O houbách. - O kašli učitelově. - O kurech. - O zrcadle. - O kouření tabáku. - O střelbě do jámy.
O ozonu. - O vitaminech. - O roupech. - O plynu škodlivém. - O horlivém panáčku. - O knotu svíčkovém. - O abstinentech a Jeho Veličenstvu.
O strakatých. - O kretinech. - O modřinách. - O svítiplynu.- O požáru. - O hledání nového prvku.
O nehezkém konci.

Zkouška je písemnou, případně ústní formou. S sebou kalkulačku, pravítko, propisku. Chemické tabulky ani přítel na telefonu (ipodu, noťasu) nejsou povoleny. Přes prázdniny se nezkouší.


Přednáškový kurs byl v roce 2010 zakončen ukázkou praktickou ukázkou činnosti sněhového hasícího přístroje, v roce 2011 práškového. Napáchané škody řešil pozdějí ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., s proděkanem biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK. Jelikož se oba shodli na tom, že výuka má vést k pochopení základů experimentální práce, avšak nikoliv ke ztrátám na majetku či zdraví, bude tato ukázka zopakována pouze na výslovnou žádost studentů.
Krátké video použití sněhového najdete na http://www.youtube.com/watch?v=S85aKgYbbco
V laboratoři vzniklý oheň je k vidění zde ve formátu MP4 (33 MB).
Krátký výklad o neštěstí s dřevomorkou v chalupě a že ne vždy je chemie k užitku na ČT6 / Když dřevomorka útočí
Něco o houbách obecně pro děti, a co ocení i chemici (Lovci záhad)
A také, co je k vidění v Mikrobiologickém ústavu AV ČR (Job na den - mikrobioložka)

Ještě k roku 2015 a 2016: Barevné prsty po reakci s ninhydrinem (viz obrázek výše) by měly nabýt původní podoby cca do týdne, podle toho, jak se bude obnovovat pokožka.
K explozi podchlazené petky: pokud se uzavře plastiková lahev, podchlazená na -70°C a dojde k ohřátí na laboratorní teplotu (rozdíl cca 90°C), dojde při konstantním objemu k odpovídajícímu zvětšení tlaku uvnitř lahve. Pak může dojít k roztržení plastikové lahve a dojde k pořádné ráně (šlupce), jak se také stalo 28.2.2013 po skončení druhé přednášky. Inu, stavová rovnice (p.V = n.R.T) platí i ve Viničné. Quod Erat Demonstrandum.
Vyzkoušeli jsme také, jak je to s rozpouštěním kostí v silných kyselinách (HF, HNO3).

Pro zapisování na zkoušky prosím použijte rozhraní SIS.

Zkouška je písemnou, případně ústní formou. S sebou kalkulačku, pravítko, propisku. Chemické tabulky, ani přítel na telefonu (ipodu, noťasu) nejsou povoleny.


Statistiku počtu studentů a průměrných známek za posledních deset let najdete zde.

Elon Musk v Krči

Počítadlo návštěvnosti od 22. března 2016:

Flag Counter