hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

  Návod pro práci v Elektronické knihovně časopisů - EZB                                              English

EZB
(Elektronische Zeitschriftenbibliothek = Electronic Journals Library) Střediska vědeckých informací FgÚ AV ČR = přístup k dostupným plnotextovým elektronickým časopisům z jednoho místa.

nahoru EZB/SVI FgÚ - v záhlaví EZB je název SVI FgÚ = Library of the Institute of Physiology AS CR, Prague
nahoru Označení časopisů  v EZB SVI FgÚ  dle dostupnosti pro uživatele SVI FgÚ
 • Poznámka: některé časopisy mají v EZB více záznamů - např. zcela volně dostupný, volně po nějaké době a podléhající platbě.

   EZB SVI FgÚ - obsažené (označené) časopisy
nahoru  dostupne
 • dostupnost aktuální rok: ano
 • dostupnost archívů: různá
 • většina však po 6 -12 měsích volně dostupná

starší nedostupné ročníky mohou být k dispozici v print verzi v SVI FgÚ  nebo v jiné české knihovně - souborné katalogy
nahorudostupne
 • dostupnost aktuální rok: ano
 • dostupnost archívů:
  • ASM: po 6 - ti měsících také volně dostupné
  • APS: po 12 - ti měs.také volně, pod rok 1997 nedostupné (print v SVI FgÚ)
  • NPG: cca od r. 1997

starší nedostupné ročníky mohou být k dispozici v print verzi v SVI FgÚ  nebo v jiné české knihovně - souborné katalogy
nahorudostupne
 • dostupnost aktuální rok: ano (nebo poslední vydávaný rok nebo v určitých letech pod určitým názvem nebo pouze v archivu)
 • dostupnost archívů:
  • Elsevier: v zásadě od roku 1993 nebo 1995
  • Cell Press: po 12 -ti měsících také volně dostupné (od r. 1995)
nahoru
dostupne
 • Oxford University Press - STM kolekce
 • dostupnost aktuální rok: ano (nebo poslední vydávaný rok nebo v určitých letech pod určitým názvem nebo pouze v archivu)
 • dostupnost archívů: cca od r.1996, část volně

starší nedostupné ročníky časopisů Elsevier mohou být k dispozici v print verzi v SVI FgÚ nebo v jiné české knihovně - souborné katalogy
nahoru
dostupne
 • e-časopisy SPRINGER
 • dostupnost aktuální rok: ano (nebo poslední vydávaný rok nebo v určitých letech pod určitým názvem nebo pouze v archivu)
 • dostupnost archívů:
  • v zásadě od roku 1997

starší nedostupné ročníky časopisů Springer  mohou být k dispozici v print verzi v SVI FgÚ  nebo v jiné české knihovně - souborné katalogy
nahoru
dostupne
 • e-časopisy WILEY
 • dostupnost aktuální rok: ano (nebo poslední vydávaný rok nebo v určitých letech pod určitým názvem nebo pouze v archivu)
 • dostupnost archívů:
  • v zásadě od roku 1997

starší nedostupné ročníky časopisů Wiley  mohou být k dispozici v print verzi v SVI FgÚ nebo v jiné české knihovně - souborné katalogy
nahoru
dostupne
 • e-časopisy dostupné přes databázi EBSCO nebo ProQuest nebo JSTOR
  • v EZB označeny "via EBSCO Host" nebo "via Proquest" nebo "via JSTOR"
  • EBSCO - info
  • Proquest -info
  • JSTOR - info
 • dostupnost aktuální rok: plné texty zpravidla s ročním zpožděním (zejména přírodní vědy)
 • dostupnost archivů - různá
 • rozsah uveden po odkliknutí názvu časopisu označeného "via EBSCO Host" nebo "via Proquest" nebo "via JSTOR" nebo až po přesměrování do dotyčných databází
nahoru 
dostupne s omezenim
 •  e- časopisy přístupné s omezením
 • upřesnění o omezení získáte v EZB po odkliknutí názvu titulu
 • časopisy dostupné pouze pro Mikrobiologický ústav (American Chemical Society) - více informací
 • případně jiná omezení


nahoru  Nápověda EZB
dostupne
dostupne s omezenim
volne dostupne
 • klik na ikonu = přímý odkaz/vstup na stránku časopisu
 • časopisy volně dostupné na Internetu - též samostatný seznam Free Access Journals/EZB
nedostupne
 • klik na ikonu = přímý odkaz/vstup na stránku časopisu
 • přístup k plným textům roku není pro uživatele SVI FgÚ povolen/předplacen
 • časopis může být dostupný v jiné knihovně
prosvícený název časopisu
 • klik na název časopisu = záznamu časopisu s podrobnějšími informacemi a dalším vstupem do časopisu, v případě "via EBSCO nebo Proquest" někdy přímo do příslušné databáze (kde jsou uvedeny roky dostupnosti):
  • rozsah dostupnosti (roky)
  • proklikem přístup na stránky časopisu - odkaz se otevře v novém okně prohlížeče
  • ikona "i" - link u "žlutých" titulů odkazuje na bližší informace o principu dostupnosti pro danou knihovnu/instituci
  • vydavatel, ISSN atd.
  • které knihovny mají online verzi dostupnou ("List of participating Institutions with fulltext access")
  • odkaz na  "search publisher's open access policy in SHERPA/RoMEO" - informace o podmínkách autoarchivace atd. u různých vydavatelů (s využitím dat projektu SHERPA/RoMeo)
 "+"  před neprosvíceným názvem časopisu
 • prokliknutím názvu (resp.řádku) se otevře nabídka ostatních časopisů v daném abecedním rozmezí
Záhlaví EZB
 • odkazy do souvisejících zdrojů (tištěné časopisy a e-knihy SVI FgÚ, souborný katalog časopisů ČR)
 • volba jazyka (angl., něm.)
 • velikost písma
 • tisk, help
Volba seznamu časopisů
 • výběrem v menu volbou by title nebo by subject (v levé liště)
 • možné omezení dle dostupnosti (zašrtnout/nezašrtnout ikony vedle vyhledávacího okénka)
 • možné problémy s prohlížením seznamů:
  • při abecedním řazení titulů je třeba věnovat pozornost celému názvu časopisu uvedeného v seznamu
  • např. tituly z EBSCO mají k názvu připojenou poznámku (via EBSCOHost), která je součástí abecedního řazení a může způsobit "přehození". 
Choose Institution
 • volba/změna knihovny (v levé liště)
Vyhledávání časopisů 
 • Search - základní vyhledávání - (klíčové slovo z názvu časopisu nebo celý název)
 • Journal Search - rozšířené vyhledávání (např. dle vydavatele apod.)
 • pokud se zobrazí více časopisů (např. při zadaní "Nature") je nad seznamem nalezených časopisů nabídnuta možnost "Refine search")
Upozornění pokud titul nemůžete najít, může to být např. z těchto důvodů:
 • hledáte titul nedostupný, ale používáte seznam časopisů dostupných (a naopak)
 • v Search zadáte název s překlepem
 • titul není obsažen  - EZB obsahuje informaci o dostupnosti elektronických verzí časopisů a nikoliv o případných tištěných verzích v knihovnách (ne všechny časopisy existují v e-verzi)

nahoru Elektronické časopisy dostupné  v ostatních knihovnách
 • u časopisů označených nedostupne - tedy nedostupných pro uživatele SVI FgÚ - je možné zjistit, která z českých či zahraničních knihoven/institucí titul přístupný má (nebo nemá)
 • ovšem pouze těch, které rovněž provozují EZB = "účastnice":
 • jde o dostupnost v aktuálním roce, starší ročníky dostupné být nemusí, naopak řada titulů má archivy volně dostupné - v EZB pak existují pro časopis dva záznamy o časopise - "placený" a "volný"
 • Zjištění dostupnosti e- časopisu v jiné knihovně přes EZB:
  • připojte se do [EZB/SVI FgÚ - plný přístup] - vstup přes proxy server SVI
  • u časopisu označeného jako nedostupný (červený) pro danou knihovnu (v tomto případě pro SVI FgÚ) odklikněte prosvícený název časopisu
  • otevře se záznam časopisu s bližšími informacemi
  • v dolní části záznamu odklikněte odkaz "List of participating Institutions with fulltext access"
  • ukáží se dvě okna, kde v horním jsou země + typy jejich knihovnen, v dolním pak jednotlivé knihovny s přístupem do daného časopisu
 • pokud v horním okně "Czech republic" nefiguruje vůbec, pak titul není v elektronické verzi dostupný ani v jedné z českých knihoven - "účastnic" EZB, může však být někde odebírán v tištěné verzi - souborné katalogy
 • pokud je titul v jiné české knihovně (instituci) dostupný, pak je možné článek získat přes kolegu z dotyčné instituce nebo prostřednictvím Meziknihovní služby (tištěnou kopii)
 • pokud není časopis v ČR online dostupný a není ani nikde v ČR v tištěné verzi, je nutno shánět mimo ČR- viz MMVS
 • mohou být dostupné starší ročníky (pak figuruje časopis také v "zelených"= volných časopisech) nebo jednotlivé články (open access)
 • informaci o celé nabídce dostupných časopisů konkrétní knihovny získáte v EZB výběrem knihovny přes "Choose Institution" a odkliknutím "by title"
nahoru O katalogu EZB
 • Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = Electronic Journals Library, dále EZB), projekt Univerzitní knihovny v německém Regensburgu, je souborným katalogem elektronických časopisů.
 • Účastnické knihovny pouze přiřazují k záznamům časopisů informaci o dostupnosti časopisu pro "svou" instituci (spravují si své "konto"), je tedy možné přes katalog zjistit i časopisy dostupné v jiných knihovnách (institucích) - ovšem bez možnosti stahovat "jejich" placené plné texty.
 • Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR se stalo součástí projektu v roce 2004 a zahrnulo do ní placené plnotextové zdroje dostupné pro své uživatele.
 • Přes EZB/SVI FgÚ je tedy možný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům dostupným v aktuálním roce (dostupnost archivů je různá), a to na základě předplatného nebo členství v konsorciích (multilicence) - žluté značení nebo volné dostupnosti na Internetu - zelené značení.
 • Údržbu svých titulů (svého "konta") si provádí SVI.

   nahoru

Aktualizováno 7.4.2021 | SVI FgÚ AV ČR |