hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

 Meziknihovní výpůjční služby SVI FgÚ
nahoru Kopie článku nebo půjčení knihy z jiné instituce prostřednictvím SVI                             (English)
 • služba pro interní uživatele SVI FgÚ
 • prostřednictvím národní (MVS) nebo mezinárodní výpůjční služby (MMVS)
 • vyřizuje paní Blanka Liberová
  • blanka.liberovazavinacfgu.cas.cz
  • tel. 24106 2444 nebo 24106 2414
 • Upozornění: v naprosté většině jsou z jiných knihoven posílány kopie (vytištěné), nikoliv e-formáty dokumentů (zejména z důvodu licenčních podmínek vydavatelů)

 1. Z českých knihoven - MVS (Meziknihovní výpůjční služby)
 • články - dodat (mailem, vytištěnou) přesnou citaci článku, nejlépe zkopírovanou/vytištěnou z PubMedu apod.
 • knihy - minimálně autora, název, rok (pořadí) vydání, vhodné je ISBN  - lze najít/ověřit např. na Amazonu
 • v mailu nebo na žádance uveďte: své jméno, ústav, tel. linku žadatele a číslo grantu či úkolu, ze kterého bude hrazena případná faktura
 • poplatky:
  • dle požadavku žádané knihovny (kolem 2 Kč za stránku + poštovné)
  • fakturu (platbu) hradí žadatel z grantových či jiných finančních prostředků
 • dodací lhůty - cca týden, zpravidla však rychleji
 • kopie (knihu) budete mít připravené u výpůjčního pultu (oznámíme telefonicky, mailem)

 2. Ze zahraničních knihoven - MMVS (Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby)
 • článek, knihu vyřídíme prostřednictvím Knihovny Akademie věd (pro AV oprávněna posílat žádanky do zahraničí)
 • podmínky (citace atd.) jako u požadavků v rámci českých knihoven
 • poplatky: 
  • zahraniční výpůjčka knihy (Evropa):  250 Kč
  • zahraniční výpůjčka knihy (British Library a ze zámoří): 450 Kč
  • kopie článků ze zahraniční (Evropa):  40 Kč   (za každých započatých 5 stran)
  • kopie článků ze zahraničí  (British Library a ze zámoří): 350 Kč (kopie za 1 článek)
  • platbu hradí žadatel z grantových či jiných finančních prostředků
 • dodací lhůty - 2 až 3 týdny
 • kopie (knihu) budete mít připravené u výpůjčního pultu (oznámíme telefonicky, mailem)

nahoru Meziknihovní  služby  - služba pro ostatní knihovny a organizace - žádanky adresované SVI FgÚ (ABB 022)                             (English)
 • soukromým osobám tuto službu neposkytujeme - je nutné žádat přes vaši knihovnu nebo SVI
 • s platností od 25.10. 2005 není za služby MVS vyžadován poplatek.
 • Kontaktní osoba: paní Blanka Liberová
  • tel. 241 062 444, blanka.liberovazavinacfgu.cas.cz

   Zhotovení a zasílání kopií dokumentů    Výpůjčky knih
 • půjčujeme publikace z našeho fondu (prezenční fond a některé vybrané publikace absenčně nepůjčujeme)
 • výpůjční lhůta - 1 měsíc (po dohodě možno prodloužit)
   O službu můžete požádat (povinné údaje na žádance): 
 1. e-mailem:   mvs-fguzavinacbiomed.cas.cz nebo blanka.liberovazavinacfgu.cas.cz
 2. odesláním tiskopisu žádanka MVS na naši adresu:
Fyziologický ústav AV ČR,v.v.i.
Středisko vědeckých informací
Vídeňská 1083
142 00 Praha 4
!! Podud  neobdržíte objednané kopie do 10 dnů, urgujte pro jistotu na telefonu 241 062 444 - děkujeme.
  Povinné údaje (prosíme uveďte na jakékoliv formě žádanky)

    o žadateli:
 • název organizace (příjemce dodávky)
 • adresa, PSČ
 • kontaktní osoba, telefon, email
 • číslo objednávky (pokud číslujete) nebo jméno čtenáře
   bibliografické údaje:
 • název knihy/ časopisu
 • autor (první tři)
 • název článku (první 4 slova)
 • rok, ročník, číslo, strany od -  do
 • u knih rok nebo pořadí vydání, případně ISBN

nahoru

Aktualizováno 7.12.2023 | SVI FgÚ AV ČR |