hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
   tištěné časopisy- AKTUÁLNÍ ROK                              English
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


  • Kopie článků z časopiseckého fondu SVI FgÚ můžete získat:
 nahoru SVI FgÚ - seznam tištěných časopisů odebíraných v r. 2022
  • E = předplacené také v elektronické verzi - přístup:
  • K, D = koupě, dar
    • dary jsou dodávány nepravidelně
  • odkaz" archiv " směruje na informaci o odběru tištěného časopisu v minulých letech
Upozornění - byl zrušen odběr většiny tištěných verzí časopisů, nadále jsou tyto časopisy k dispozici v elektronické verzi !

Folia Biologica - volně dostupný časopis - vstup archiv UK - 1.LF
D
Chemické listy - volně dostupný časopis - vstup
archiv ČCHS E
K
Journal of Chromatography B archiv Elsevier E D
Journal of Physiology archiv Wiley E D
Lidové noviny


K
Vesmír   (e-verze na heslo - sdělíme)
archiv Vesmír, s.r.o. E
K

           
nahoru
Aktualizováno 16.1.2022 | SVI FgÚ AV ČR |