hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

C Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n=neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z,Ž
Canadian Journal of Biochemistry and Physiology
NRC Research Press  /    0008-4212/   1929
sklad A
J   907
roky:   57 - 63   64n)   65 - 72
Canadian journal of chemical engineering
Canadian Society for Chemical Engineering/   0008-4034/   1944
sklad A
J  1826
roky:   69n)   70 - 72   73n)   74 - 75
Canadian journal of microbiology
NRC Research Press/   0008-4166/   1954
volný výběr - střed
J   914
roky:   57 - 85   86n)   87 - 88   89n)   90 - 91
Canadian journal of physiology and pharmacology
NRC Research Press/   0008-4212/   1929
volný výběr - suterén
J 1639

roky:   64   65n)   66 - 71   72n)   73 - 91
sympozia:   r. 86

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
American Association for Cancer Research/   1055-9965/   1991
volný výběr-suterén
J 2238

roky: 2001 - 2012
časopis předán z ÚMG
Cancer research
American Association for Cancer Research/   0008-5472/   1916
volný výběr  - střed     J 769
roky:   43n)   45   48n)   55n)   56 - 57   58n)   59n)   60 - 61   62n)   63 - 66   67n)   68 - 81  2012

Cancer research - supplementy.

volný výběr - střed     J 769S
roky:   55   60 - 67
Cardiovascular research
Elsevier BV/   0008-6363/   1967 od r. 2008 vydává Oxford University Press
volný výběr - suterén
J 2160

roky:   93 - 2009
Cell
Cell Press/  0092-8674/   1974
volný výběr - suterén    J 1953
roky:   75n)   76n)   77 - 2004   2005 n)
roky 2004 a 2005 předány z ÚMG
Cell and tissue kinetics
ISSN 0008-8730 /  1968
sklad A
J 1801
roky:   69 - 77
Pozn.:
Od roku název 1991 Cell Proliferation - Blackwell, od r.2008 Wiley / ISSN 0960-7722
Cell and tissue research Springer/   0302-766X/   ??
volný výběr - střed
J 824
roky:   78 - 80  2000- 2002
pokračování časopisu Zeitschrift fur Zellforschung and mikroskopische anatomie
do r. 1974: Zeitschrift fuer Zellforschung und Mikroskopische Anatomie  (0340-0336)
do r. 1945: Zeitschrift fuer Zellforschung und Mikroskopische Anatomie. Abteilung A  (0340-0387)

Cell biochemistry and function
John Wiley/   0263-6484/   1983
volný výběr - suterén
J 2084

roky:   85n)   86 - 98
Cell biology: International reports
Academic Press /    0309-1651/   1977
volný výběr- suterén
J 1969

roky:   79 - 84   85n)   86 - 92
Suppl. r.:   90

od r.1993 viz název:
Cell Biology International
Elsevier/   1065-6995/   1977
volný výběr - suterén
J 1969

roky:   93   94n)   95 - 99 
Cell differentiation název do r. 1988
ISSN 0045-6039/  1972

sklad A
J 1952

roky:   76n)   77 - 81   85 -89
Suppl. r.:   88
do r. 1989: Cell Differentiation and Development ISSN 0922-3371
od r. 1990 viz název Mechanisms of Development  - Elsevier /   0925-4773
Cellular immunology
Elsevier (Academic Press)/   0008-8749/   1970
volný výběr- suterén
J 1844

roky:   70n)   71 - 81   83   87n)   96 - 2008
Chemical  a další tituly od "CH" viz CH
Circulation
Lippincott Williams & Wilkins/   0009-7322/   1950
volný výběr  - suterén
J 1329

roky:   56 - 58   59n)   60n)   61 - 70   71n)   72 - 75   80n)

Circulation -  Supplements
volný výběr - suterén
J 1329S

roky:   64 - 69   71   73 - 75   všechny neúplné
Circulation research
Lippincott Williams & Wilkins/   0009-7330/   1953
volný výběr - suterén
J 1241
roky:   59   61n)   62 - 74   75n)   76 - 77   78n)   79 - 82
Suppl. r.:   66 - 78   81

Citologija
sklad A
J 1169
roky:   59   60n)   61n)   62n)   63 - 66   67n)
Cleft Palate - Craniofacial Journal
Allen Press Inc./   United States/   1055-6656/   1964
volný výběr - suterén
J 2206

roky: 2001 - 2015
Clinica chimica acta
Elsevier /   0009-8981/   1956
volný výběr - suterén
J 1728

roky:   67 - 76   77n)   78   79n)   80n)   81n)   82 - 89   90n)
Suppl. r.:   89
Clinical and experimental immunology
Blackwell, od r.2008 Wiley /   0009-9104/   1966
volný výběr  - suterén
J 1726
roky:   67 - 71   72n)   73 - 82   83n)   84 - 91   96
Suppl. r.:   67   96
Clinical Cancer Research
American Association for Cancer Research/   1078-0432/   1995
volný výběr - suterén   J 2215
roky: 1999 - 2012
časopis předán z ÚMG
Clinical chemistry
American Association for Clinical Chemistry, Inc./   0009-9147/   1949
sklad A
J 1277

roky:   56 - 68   69n)   70 -73   74n)   75
Suppl. r.:   75

Clinical immunology and immunopathology
Academic press/  0090-1229/  
1972
volný výběr - suterén
J 1917

roky:   74n)   75 - 84   85n)   86 - 88   89n)   90 - 98
od r.1999 název:
Clinical Immunology
Elsevier (Academic Press)/   1521-6616
volný výběr - suterén
J 1917
roky:   99n)
Clinical medicine
ISSN 0412-7994 ?
sklad A
J 1644

roky:   64n)   65   66n)   67n)   69n)   70n)   71 - 74    75n)
Cognitive brain research
Elsevier /   0926-6410/   1992
volný výběr  - suterén
J 1697 D

roky:   92 - 2005
od 2006 včleněn do Brain Research

Collagen and related research
ISSN 0174-173X
sklad A
J 2077

roky:   85   86   88
Od roku 1989 změna názvu  viz Matrix

Collection Czechoslovak Chemical Communications - CCCC
AV ČR/ 0010-0765/   1919

volný výběr - střed
J 911

roky: 29 - 39   47 - 51   58 - 95   96n)  97 - 2009

od r.2010 existuje jen online verze

změna názvu a vydavatele: od r. 2012 název ChemPlusChem, E-ISSN 2192-6506, Wiley
1.
články do r.2011 na požádání u výpůjčního pultu SVI (osobně nebo e-mailem - služba pro interní uživatele SVI), přes Digitální knihovnu AV
2. rok 2010 a 2011 přes EBSCO
3.
rok 2012 a 2013  přes Wiley
4. 2014 a dále na dotaz u výpůjčního pultu SVI (osobně nebo e-mailem - služba pro interní uživatele SVI)

Comparative and Functional Genomics
Wiley
volný výběr  - suterén
J 2096A

roky: 2002  - 2005  
od r. 2006 již nevychází
pod Wiley  - byl
součást Yeastu

Communications in behavioral biology. Part A. Original Articles
United States/ 0588-8042
sklad A
J 1821 A

roky:   70n)
Communications in behavioral biology. Part B. Abstracts and index
sklad A
J 1821 B

roky:   69 - 70   71n)
Comparative biochemistry and physiologyISSN 0010-406X  /   1961
volný výběr - suterén
J 1347

roky:   60   61n)   62 - 70
od r. 1970 děleno:
Comparative biochemistry and physiology. Part A
Physiology
ISSN 1096-4940
volný výběr - suterén
J 1347  A

roky:   71 - 74   75n)   76   77n)   78n)   79 - 81
do r.1970 viz Comparative biochemistry and physiology

Comparative biochemistry and physiology. Part B
ISSN 0305-0491
volný výběr - suterén
J 1347 B

roky:   71 - 75   76n)   77   78n)   79 - 81
do r.1970 viz Comparative biochemistry and physiology
Comptes rendus de la Société de biologie = Société de biologie = Academie des Sciences. Comptes Rendus. Biologies
Elsevier /   1631-0691/   1835
sklad A

J 80

roky:   32 - 39   46 - 49   51 - 57   58n)  59 - 72   73n)   74 - 81

další názvy:
do 2001: Academie des Sciences. Comptes Rendus. Serie 3: Sciences de la Vie  (0764-4469);
do 1984: Academie des Sciences. Comptes Rendus des Seances. Serie 3: Sciences de la Vie (France) (0249-6313);
do 1981: Academie des Sciences. Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances. Series D: Sciences Naturelles (France) (0567-655X)

Computational statistics quarterly
ISSN 0723-712X/   1982
sklad A
J   2054

roky:   84 - 92
od 1993 název: Computational Statistics ISSN 0943-4062

Computer application in the biosciences
Oxford University Press/  0266-7061/   1985
volný výběr  - suterén
J 2139

roky:   90 - 98
od roku 1998, sv.14  název Bioinformatics -  ISSN 1367-4803

Computers and artifical intelligence = Počítače a umelá inteligencia
sklad A
J 2094

roky:   83 - 98
Connective Tissue Research0300-8207 /   1972
sklad A
J 2002

roky:   72   74n)   75   76n)   77   78n)   79 - 84   86 
Consciousness and Cognition
Elsevier (Academic Press)/   1053-8100/   1992
volný výběr - suterén
J 2174
roky:   92 - 94   95n)
Cor et Vasa
ČR/   0010-8650/   1993
sklad A
J 2066

roky:   85 - 92
Suppl. r.:  87   90

Cryo Letters
CryoLetters /   0143-2044/   1979
volný výběr - suterén
J 2189

roky:   81 - 85   86n)   87  88n)   89n)

Current BiologyCell Press/   0960-9822/   1991
volný výběr
- suterén
J 2143

roky: 2000 n)   2001 - 2004n) 2005n)
roky 2000, 2004 a 2005 předány z ÚMG
Current geneticsSpringer/   0172-8083/   1980
volný výběr - suterén
J 2018

roky:   83 - 84   90 - 98

Current Hypertension Reports
Current Science Inc./   USA/   1522-6417
volný výběr - suterén
J 2229

roky:   2006 - 2007

Current microbiologySpringer / 0343-8651/   1978
volný výběr - suterén
J 1972

roky:   78n)   79 - 80   81n)   82 - 86   87n)   88 - 89   90n)  91 - 95
Current opinion in cell biology Elsevier /   0955-0674/   1989
volný výběr - suterén
J 2153

roky:   93 - 96   97n)   98   99n)   2000 - 2008
Current Opinion in Biotechnology
Elsevier /   0958-1669/   1990
volný výběr - suterén
J 2235

roky: 1994n) 95-  96  97n) 98
časopis předán z ÚMG 
Current Opinion in Genetics
Elsevier /   0959-437X/   1991
volný výběr - suterén
J 2232

roky: 1994n) - 1998
časopis předán z ÚMG 
Current opinion in immunology
Elsevier /   0952-7915/   1988
volný výběr - suterén
J 2124

roky:   89/90n)   91 - 99   2000n) 
Current opinion in neurobiology
Elsevier /   0959-4388/   1991

volný výběr - suterén

J 2145

roky:   91n)   92 - 93   2008
Currents in modern biology
Elsevier/  0011-4014/       1967
sklad A
J 1739

roky:   67 - 69   71 - 74 od r. 1975 viz Bio Systems
Cytogenetics
Karger / 0011-4537/  1962
sklad A
J 1648

roky:   64 - 68   69n)   70 - 85
od r.1973 název   Cytogenetic and cell genetics ISSN
0301-0171
od 2003: Cytogenetic and Genome Research  ISSN 1424-8581
Cytokine
Elsevier (Academic Press)/   1043-4666/   1989
volný výběr - suterén
J 2165

roky:   93 -  98   99n)

   nahoru


Aktualizováno 9.11.2023 SVI FgÚ AV ČR |