hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

J
Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z,Ž

Journal of ...
...A ...B ...C ...D ...E ...F ...G ...H ...CH ...I ...L ...M ...N ...O ...P ...R ...S ...T ...U ...V

JAMA - viz Journal of the American Medical Association 
Japanese Journal of Opthalmology
Springer (Japanese Ophthalmological Society)/ 0021-5155  /1957
volný výběr - suterén
J  2225
roky: 83-90  91n)

Japanese Journal of Physiology
Physiological Society of Japan/0021-521X/   1951
sklad A
J  1640

roky:     65   66n)   67   69 - 73   74n)   75n)   76 - 77
od r. 2006 název:
Journal of Physiological Sciences ISSN 1880-6546
Jikeikai Medical Journal
Jikei University School of Medicine/ Japonsko/   0021-6968/   1954
sklad A
J  1807

roky:     68   75   76n)   77 - 79   80n)   81 - 2003 2004 n)
Suppl. r.:     81   83   90

Journal de genetique humaine
Editions Medicine et Hygiene / Švýcarsko / 
0021-7743/  1952
sklad A
J  1516

roky:     60n)  61n)   62 - 66   67/68n)   69 - 74   75n)   76   77n) 78 - 84   85n)   86n)   87   88n)   89n)
Suppl. r.:     69   75   76   77   78   79
od r. 2001 název:
Genetic Counseling  ISSN 1015-8146

Journal de microscopie
Elsevier (Portland Press)/   
0021-7921/   1962
sklad A
J  1514

roky:     62 - 64   66   67n)   68 - 75
roky 1975 - 77  název: Journal de microscopie et de biologie cellulaire ISSN 0395-9260
roky  1977-  1981 název: Biologie Cellulaire ISSN 0399-0311
dále název:
Biology of the Cell ISSN 0248-4900
Journal de physiologie
Elsevier , Editions Scientifiques et Medicales / 0021-7948/ 1899
sklad A
J  99

roky:     51n)   52   53n)   54 - 55   56n)   57 - 67   68n)   69 - 71    72n)   73 - 76   77n)   78 - 81
Suppl. r.:     60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   76
od r. 1993 název: Journal of Physiology (Paris) ISSN 0928-4257

Journal of Agricultural Science
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa/   1643-4439/   1957
sklad A
J  1074

roky:     58 - 75
Journal of Allergy and Clinical Immunology
Mosby/       0091-6749/ 1929
sklad A
J  883 A

roky: 
56   58n)   59 - 72   73n)   74n)   75n)   76 - 81
Suppl. r.:     79   81

do r. 71 (sv.48) název: Journal of Allergy ISSN 0021-8707

Journal of the American Chemical SocietyAmerican Chemical Society/   0002-7863/   1879
volný výběr - střed
J  1085
roky:     41n)   42n)   48n)   51n)   58 - 61   62n)   63 - 68   69n)    70 - 72   73n)   74 - 76   77n) 
Journal of the American Medical Association (české vyd.) - JAMA
Praha Publishing /   1210-4132/   1993
volný výběr - suterén
J  2210

roky: 1993n)  94-96  97n)  98  99n) 2000 n)  2001n)
Journal of Anatomy
Wiley, do r.2008 Blackwell /   0021-8782/   1867
volný výběr- suterén
J  2199

roky:     2000 - 2008
do r. 1916 název Journal of Anatomy and Physiology

Journal of Antibiotics-  Series A(v japonštině)
volný výběr- střed
J  832 A
roky:     48   50n)   51 - 67 

Journal of Antibiotics
Springer, od 2009 Nature Publishing Group / Japonsko/    0021-8820/   1947
volný výběr- střed
J  832 B

roky:     roky:     53 - 61   63 - 2007  2008n)  2009n)  2010-2012
Suppl. r.:     77   79

Journal of Applied Bacteriology
ISSN 0021-8847
volný výběr- střed
J  1125

roky:     58   59n)   60 - 63   64n)   65 - 77   78n)   79 - 96
Suppl. r. (Sympozia):     87 - 96
do r. 1954: Society for Applied Bacteriology. Proceedings ISSN 0370-1778
do r. 1945: Society of Agricultural Bacteriologists. Proceedings ISSN 0370-1786


Od roku 1997:

Journal of Applied Microbiology + Letters
Wiley, do r.2008 Blackwell /   1364-5072/   1938
volný výběr - střed
J  1125

roky:     97 - 2008
Suppl. r. (Sympozia):     97   98   2000
Journal of Applied Physics
American Institute of Physics/   0021-8979/   1931
sklad A
J  175
roky:     51 - 52   55 - 59
Journal of Applied Physiology
American Physiological Society/   8750-7587/   1948
volný výběr- střed
J  821

roky:     55/56n)   57 - 62   63n)  64 - 73   74n)   75 - 76  77  93 - 96    98   99n)
od r. 1986
Journal of Applied Physiology  ISSN 8750-7587
do r. 1985: Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology ISSN 0161-7567
do r. 1976: Journal of Applied Physiology ISSN 0021-8987

Journal of Bacteriology
American Society for Microbiology/   0021-9193/   1916

sklad A - pevný regál
J  174
roky:     22   31 - 59   60n)   61 - 62   63n)   64 - 94   2002 - 2005
roky  2002 - 2005 předány  z ÚMG 
Journal of Basic Microbiology
Wiley /   0233-111X/   1960
volný výběr- suterén
J  1486

roky:     86n)   87n)   88 - 90
Do r.1985 název Zeitschrift für Allgemeine Mikrobiologie ISSN  0044-2208

Journal of Biochemistry (Tokyo)
Oxford University Press/ UK, Japonsko/      0021-924X/   1922
volný výběr- střed
J  943

roky:     56 - 59   60n)   61n)   62n)   63n)   64   65n)   66   67n)     68   69n)   70n)   71 - 74   75n)   76 - 92   93n)     94 - 2009
Suppl. r.:     92

Journal of Bioenergetics and Biomembranes
Springer / 0145-479X/   1970

volný výběr- suterén
J  2079

roky:     85 - 2003
Journal of Biological Chemistry - JBCH
American Society for Biochemistry and Molecular Biology/   0021-9258/   1905
sklad C - za mříží
J  291
roky:     1912n)   20   25n)   30 - 71   72n)   73n)   74   75n)   76 - 83   84n)   85 - 88   89n)   90 - 2003, 2004 n)

Journal of Biological Rhythms
Sage Science Press/   0748-7304/   1985
volný výběr- suterén
J  2188
roky:     98 - 99, 2005-2018 neúplne:
Rok 2005, vol. 20, číslo 1-6
Rok 2006, vol. 21, číslo 1-5
Rok 2007, vol. 22, číslo 1-4
Rok 2008, vol. 23, číslo 5
Rok 2010, vol. 25, číslo 4-6
Rok 2011, vol. 26, číslo 2-4,6
Rok 2012, vol. 27, číslo 1-6
Rok 2013, vol. 28, číslo 2-6
Rok 2014, vol. 29, číslo 3-6
Rok 2015, vol. 30, číslo 2-6
Rok 2016, vol. 31, číslo 1-2
Rok 2017, vol. 32, číslo 3,5,6
Rok 2018, vol. 33, číslo 1-3


Journal of Biophysical and Biochemical Cytology
ISSN 0095-9901
volný výběr- střed
J  1101

roky:     57 - 61
Suppl. r.:     61


Od r.1962 (sv.12) název:

Journal of Cell Biology

Rockefeller University Press/   0021-9525/   1955
volný výběr- střed
J  1101
roky:     62n)   63n)   64 - 71   72n)   73   74n)   75 - 2009
Suppl. r.:     65   68   69   70   72   74   75   76   77   78   80   81
Do r. 1961 viz Journal of Biophysical and Biochemical Cytology
Journal of Cell Science
The Company of Biologists /   0021-9533/   1852
volný výběr- suterén
J  1733

roky:     67 - 75   76n)   77 - 84(chybí vol. 65)   85 -2009
Suppl. r.:     84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94  95
do r. 1966: Quarterly Journal of Microscopical Science ISSN 0370-2952

Journal of Cellular Biochemistry
Wiley /   0730-2312/   1972
volný výběr- suterén
J  2037

roky:     84 - 92
Suppl. r.:     83   - 92

do r. 1982: Journal of Supramolecular Structure and Cellular Biochemistry ISSN 0275-3723
do r.  1981: Journal of Supramolecular Structure ISSN 0091-7419

Journal of Cellular Physiology
Wiley /   0021-9541/   1932
volný výběr - střed
J  347

roky:     66 - 70   71n)   72 - 77   78n)   79   81n)   82 - 95
J  347 S        Suppl. r.:     66  -  69   75   82   84   86   87


Do r. 1965 název:
Journal of Cellular and Comparative Physiology
ISSN 0095-9898
volný výběr - střed
J  347

roky:     52 - 65
J  347 S  
Suppl. k vol. č.:   39   41   43   45   47   49   50   52   54   58   60  
62   64   66   (roky 52 - 65)
Od r. 1966 viz výše Journal of Cellular Physiology
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Nature Publishing Group/   0271-678X/   1981
sklad A
J  2068

oky:     85 -  99   2000n)
Suppl. r.:     93   94   95   97   99

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
The Endocrine Society/   United States/   0021-972X/   1941
sklad A
J  188

roky:    49n)  50n)   51 - 52   57 - 61   62n)   63 - 69   70n)   71n)  72n) 73   74n)   75
do r.  1952 název: Journal of Clinical Endocrinology ISSN 0368-1610

Journal of Clinical Investigation
American Society for Clinical Investigation/   0021-9738/   1924
volný výběr - střed
J  592

roky:     45n)   59 - 61   63 - 68   69n)   70 - 77
Journal of Clinical Microbiology
American Society for Microbiology/   0095-1137/   1975
volný výběr- suterén
J  1981

roky:     76 - 86
Journal of Comparative Neurology, The
Wiley/    0021-9967/   1891
volný výběr  - střed
J  172
roky:     51 - 53   56n)   57   59   60n)   61 - 69(chybí vol. 134) 70n)   71 - 77   78n)   79 - 84(chybí vol. 222)
Suppl. r.:     66

do r. 1910: The Journal of Comparative Neurology and Psychology ISSN 0092-7015
do r. 1903: The Journal of Comparative Neurology ISSN 0092-7317

Journal of Comparative Psychology
American Psychological Association/  ISSN do r. 1947 ISSN 0093-4127, dále od r. 1983  ISSN 0735-7036/    1921
volný výběr- střed
J  584

roky:     22   31   83 - 98
Journal of Comparative and Physiological Psychology
ISSN 0021-9940
volný výběr- střed
J  584

roky:     47n)   48   53 - 66   67n)   68 - 78   80 - 81
Suppl. r.:     69   70   71
Od sv. 97 (r. 1983) rozděleno na:
1. Behavioral Neuroscience  ISSN 0735-7044

2. viz výše Journal of Comparative Psychology ISSN 0735-7036

Journal of Developmental Physiology
Oxford Business Group/   0141-9846/   1979  (1994)
sklad A
J  2087

roky:     86 - 93
Journal of Embryology and Experimental Morphology
The Company of Biologists Ltd./     
0022-0752/ 1953
volný výběr- střed
J  819

roky:     56 - 62   64 - 65   66n)   67 - 75   76n)   77 - 85   86n)  (poslední vol. 98)
Suppl. r.:     81   84   85   86

Od roku 1987 (vol. 99) viz Development
 ISSN  0950-1991
Journal of Endocrinology
Society for Endocrinology/UK/   0022-0795/   1939
volný výběr  - střed
J  237
roky:     51 - 69   70n)   71 - 81
Suppl. r.:     81

Journal of Experimental Analysis of Behavior
Society for the Experimental Analysis of Behavior, Inc./ USA/   0022-5002/   1958
sklad A
J  1637
roky:     64 - 75
Suppl. r.:     70

Journal of Experimental Biology
The Company of Biologists Ltd./UK/   0022-0949/   1923
sklad A
J  294
roky:     47 - 48   49n)   52   54   64 - 69   96n)

Journal of Experimental Medicine
Rockefeller University Press/   0022-1007/   1896
volný výběr  - střed
J  198

roky:     37 - 38   51n)   52 - 54   55n)   56   57n)   58 - 62   63n)  64 - 85   86n)   87 - 2004n)  2005
Suppl. r.:     71
roky 2003 - 2005  předány z ÚMG 
Journal of Fermentation Technology
Elsevier (Society for Biotechnology)/ Japonsko/          0385-6380/    1923
sklad A
J  1654

roky:     65   66n)   67 - 68   69n)   70n)   71   72n)   73   74n)   75n)   77n)
od r. 2000 název :
Journal of Bioscience and Bioengineering ISSN  1389-1723
1973 -  1999 název : Journal of Fermentation and Bioengineering ISSN 0922-338X
1944 - 1972 (?) název  Hakkokogaku Zasshi ISSN 0367-5963
původní název: Jyozogaku Zasshi

Journal of General and Applied Microbiology
Microbiology Research Foundation    Japan/   0022-1260/   1955
sklad A
J  958
roky:     55 - 63   64n)   71n)   72n)   73n)   74n)
Suppl. r.:     61

Journal of General Microbiology
Society for General Microbiology /UK/
0022-1287 /1947
volný výběr- střed
J  139
roky:     47 - 69   70n)   71 - 80   81n)   82n)   83 - 93
Suppl. r.:     51

Od roku 1994(sv.140) viz Microbiology  ISSN 1350-0872

Journal of General Physiology
Rockefeller University Press/   0022-1295/   1918
volný výběr  - střed
J  106
roky:     50 - 58   59/60n)   61 - 64   65n)   66 - 69   70n)   71 - 92
Suppl. r.:     59/60   61/62   65   66/67   68   69

Journal of General Virology
Society for General Microbiology/   United Kingdom/   0022-1317/   1967
volný výběr- suterén
J  1860

roky:     72 - 80   82 - 89  99 -  2012
 Suppl. r.:     73
roky 1999 -  2006 předány z ÚMG
Journal of Genetics
Indian Academy of Sciences/   Indie/   0022-1333/   1910
sklad A
J  806

roky:     56   59 - 63   64n)   68n)
Journal of GerontologyGerontological Society of America/  0022-1422/   1946
sklad A
J  1299

roky:     51n)   52 - 53   61 - 70   71n)   72 - 80
Od roku 1995 rozděleno: Part A a B

Journal of Heredity
Oxford University Press/   0022-1503/   1910

volný výběr- střed
J  362
roky:     52 - 58   59n)   60 - 81   83 - 2015
Journal of Histochemistry and Cytochemistry
Histochemical Society, od 2011 SAGE/ USA/   0022-1554/   1953
volný výběr - střed
J  1172
roky:     59 - 80   81n)   82 - 2009
Suppl. r.:     81
Journal of Hypertension
Lippincott Williams & Wilkins/   0263-6352/   1982
volný výběr- suterén
J  2045
roky:     83 - 93   94n)   96 - 2012  2018
Suppl. r.:     84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   96   97   98   99   2000

Journal of Chemical Society
Royal Society of Chemistry
volný výběr- střed
J  1033 A

roky:     58 - 65
Dále jednotlivé sekce, změny názvů - viz stránky vydavatele

Journal of Chemical Society  A - Inorganic, Physical, Theoretical.
volný výběr - střed
J  1033 A
roky:     66n)   67 - 70   71n)   72n)   73
Od r. 1972 název Dalton Transactions

Journal of Chemical Society  C - Organic.
volný výběr - střed
J  1033 C
roky:     66 - 73   74n)
Od r. 1972 název Perkin Transactions I.

Journal of Chemical Society  B - Physical Organic.
volný výběr- střed
J  1033 B
roky:     66 - 71   72n)   73 - 74   75n)
Od r. 1972 název Perkin Transactions  II.

Journal of Chemical Society  D - Chemical Communications.
volný výběr- střed
J  1033 D
roky:     70   71n)   74n)
Journal of Chemical Society  E, F -  Faraday Transactions I. a II.
volný výběr- střed
J  1033 E, F
roky:     74
Journal of Chromatography. A: Including Electrophoresis, Mass Spectrometry and other Separation and Detection Methods
Elsevier /   0021-9673/   1956
volný výběr- střed
J  1159
roky:  59   60n)   61 - 63   64n)   65 - 72   73n)   74 - 75   76n)    77   78n)   79 - 80   81n)   82n)   83   84n)   85 - 89
J  1159 S - suppl. roky:     73   75   76

Journal of Chromatography B: Biomedical Science and Applications
Elsevier /   1387-2273/  1977
od r. 2003 název:

Journal of Chromatography. B,
Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences ISSN 1570-0232
do r. 1997 název:
Journal of Chromatography - Biomedical Applications ISSN 0378-4347
volný výběr- střed
J  1159

roky:     90n)   91n)   93n)   94   95   96 - (rok 2020 chybí č.1155), 2022 n)
Journal of Immunogenetics
Wiley, do r.2008 Blackwell /  
0305-1811/   1974
sklad A
J  1945
roky:     74n)   75 - 90

Od r. 1991 viz European Journal of Immunogenetics  ISSN
0960-7420
od r. 2005 International Journal of Immunogenetics  ISSN 1744-3121

Journal of Immunological Methods
Elsevier/   0022-1759/   1971
sklad A
J  1882
roky:     72 - 78   79n)   80 - 90   91n)   92 - 99
Journal of Immunology
American Association of Immunologists/   0022-1767/   1916
sklad A - pevný regál
J  179
roky:     1922n)   51 - 61   62n)   63 - 67   68n)   69 - 95 96n)   97 - 2009
do r .1950 název: Journal of Immunology, Virus-Research & Experimental Chemotherapy ISSN 1047-7381
do r. 1943 název: Journal of Immunology ISSN 1048-3233

Journal of Infectious Diseases
University of Chicago Press/   0022-1899/   1904
sklad A
J  183
roky:     51 - 54   55n)   56 -71   72n)   73 - 75
Suppl. r.:     70   71   73   74   75

Journal of Investigative Dermatology
Nature Publishing Group/   0022-202X/   1938
sklad A
J  1673
roky:     59 - 65
Journal of Laboratory and Clinical Medicine
Mosby/   0022-2143/    1915

sklad A
J  451

roky:     53 - 56   57n)   59n)   60n)   61n)   62n)
od r. 2007 název: Translational Research: the journal of laboratory and clinical medicine ISSN 1931-5244

Journal of Leukocyte Biology
Federation of American Societies for Experimental Biology/   0741-5400/   1967
volný výběr- suterén
J  2173
roky:     95 - 96   97n)   98 - 2000
Suppl. r.:     95   96   97
do r. 1984 viz název: R E S. Reticuloendothelial Society. Journal (
Journal of Reticuloendothelial Society) ISSN 0033-6890
Journal of Lipid Research
American Society for Biochemistry and Molecular Biology/   0022-2275/   1959
sklad A
J  1520

roky:     61 - 65   66n)   67 - 68   69n)   70 - 77
Journal of Medical Genetics
BMJ Publishing Group/   0022-2593/   1964
volný výběr - suterén
J  1767
roky:     68 - 72   74n)   75n)   76 - 98
Suppl. r.:     96   97

Journal of Membrane Biology
Springer /   0022-2631/   1969
volný výběr - suterén
J  1822

roky:     70 - 81   82n)   83 - 96   97n)   98 - 2008
Suppl. r.:     78   81
Journal of Microscopy
Wiley, do r.2008 Blackwell /   0022-2720/   1878
sklad A
J  2105

roky:     87 - 88   92   93n)   99n)
do r. 1969 název: Royal Microscopical Society. Journal ISN 368-3974

Journal of Molecular and Cellular Cardiology
Elsevier (Academic Press)/    0022-2828/   1970
volný výběr - suterén
J  2150

roky:     93 -2003
Suppl. r.:     93

Journal of Molecular Biology
Elsevier (Academic Press)/   0022-2836/   1959

volný výběr - suterén
J  1208
roky:     59 - 70   71n)   72 - 75   76n)   77 - 2008
Journal of Morphology
John Wiley /   0362-2525/   1887
volný výběr- střed
J  593

roky:     59 - 69   70n)   71 - 74   75n)   76 - 79   80n)   81 - 86   87n)
Suppl. r.:     86

Journal of National Cancer Institute
Oxford University Press/   0027-8874/   1940
volný výběr- střed
J  754

roky:     55n)   56 - 58   60 - 63   64n)   65 - 67   68n)   69n)   70    71n)   72n)   74 - 81   83n)   84 - 87   88n)   89 - 99
alternativní název:  National Cancer Institute. Journal

Journal of National Cancer Institute
. Monographs Oxford University Press/  1052-6773/   1986
roky:     95   98   99
Journal of Natural Products
American Chemical Society/ 0163-3864/   1938
sklad A
J  2048

roky:     83 - 92   2009n)   2010n)   2011n) 2013n)  2014n)
do r. 1979 název: Lloydia ISSN 0024-5461

Journal of Neural Transmission
Springer/  0300-9564  / 1950
volný výběr - suterén
J  1867

roky:     72 - 2008
Suppl. r.:     74   75   78   80   83   86   87   89   91   92   93   95   96   97
Pozn.: vznikl postupně sloučením více časopisů
do roku 1972 název: Journal of Neuro-Visceral Relations ISSN 0222-3026
také Acta Neurovegetativa ISSN  (0375-9245)

sekce
Journal of Neural Transmission:
Parkinson Disease and Dementia
ISSN 0936-3076
volný výběr - suterén
J  1867 A
roky:     89   90   94
Journal of Neurochemistry
Wiley, do r.2008 Blackwell /   0022-3042/   1956
volný výběr- střed
J  992
roky:     56 - 62   63n)   64 - 2008
Suppl. r.:     83   85   89   92   93   94  95   96   97   98   99   2000  2001
Journal of Neurocytology
Springer/ 0300-4864/   1972
sklad A
J  1897
roky:     73   74n)   75 - 88
od r. 2006 název:
Brain Cell Biology   ISSN 1559-7105
Journal of Neurogenetics
Informa Healthcare/ USA/    0167-7063/   1983
sklad A
J  2082

roky:     85 - 87   89n)
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology
American Association of Neuropathologists/   0022-3069/   1942
volný výběr  - střed
J  135

roky:     51 - 52   54 - 64   65 - 70   71n)   72 - 73 - 2012
Suppl. r.:     95

Journal of  Neurophysiology
American Physiological Society/   0022-3077/   1938
volný výběr  - střed
J  189

roky:     51 - 70   71n)   72 - 77   78n)   79 - 84   85n)   86 - 98   99n)
Journal of Neuroscience
Society for Neuroscience/ USA/  0270-6474/   1981
volný výběr - suterén
J  2047
roky:     83 - 90   91n)   92 - 96   97n)   98   99n)   2000n)
Journal of Neuroscience Research
John Wiley /   0360-4012/   1975
volný výběr - suterén
J  2074

roky:     85 - 88   89n)   90 - 92   93n)   94 - 97   98n)   99
Journal of Neurosurgery
American Association of Neurological Surgeons/   0022-3085/   1944
volný výběr- střed
J  814

roky:     56 - 62   63n)   64 - 75
J  814 S  Suppl. r.:     69   70   71   72   73   74   75
Journal of Neuro-Visceral Relations
ISSN 0022-3026
sklad A
J  1813

roky:     68 - 70n)   72
Suppl. r.:     69   71
do roku 1967 název viz : ISSN 0375-9245
od 1973 viz název Journal of Neural Transmission

Journal of Nutrition
American Society for Nutrition/   0022-3166/   1928
volný výběr- střed
J  810

roky:     56 - 62   63n)   64 - 67   68n)   69 - 75
Suppl. r.:     59   62   67   69

Journal of Organic Chemistry
American Chemical Society/   0022-3263/   1936
volný výběr - suterén
J  1571
roky:     64 - 75
Journal of Pathology (and Bacteriology)
John Wiley /   0022-3417/   1892
volný výběr - střed
J  816
roky:     56 - 61   62n)   63   64n)   65 - 74   76 - 81 
Journal of Pharmacology and Experimental therapeutics
American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics/   0022-3565/   1909
volný výběr- suterén
J  2216
roky: 2004
Journal of Photochemistry and Photobiology
Elsevier/   1011-1344/   1987
volný výběr- suterén
J  2136

roky:     89 - 90   92
Journal of Physiology, The
Wiley, do r.2008 Blackwell /   0022-3751/   1878
volný výběr  - střed
J  238

roky:     31 - 70   71n)   72n)   73 - 2008  (rok 2019 chybí č. 5, 16, 17) -2022 (n)
Procce. r.:     95   96   97   98   99   2000

Journal of Pineal Research
Wiley, do r.2008 Blackwell (Munksgaard)/   0742-3098/   1984
volný výběr - suterén
J  2129
roky:     84 - 86   87n)   88 - 90   91n)
Journal of Receptor and Signal Transduction Research
Informa Healthcare/ USA/   1079-9893/   1975
volný výběr - suterén
J  2147
roky:     95 - 2001
roky 1980 -  1994 název:
Journal of Receptor Research

ISSN 0197-5110
volný výběr - suterén
J  2147
roky:     91 - 94
Od roku 1995 název viz výše: Journal of Receptor and Signal Transduction Research
Journal of Reproduction and Fertility
Society for Reproduction and Fertility/  UK/   0022-4251/   1949 (2001)
volný výběr- suterén
J  1418

roky:     60 - 70   71n)   72 - 75   76n)   77n)   78    92 - 2000
od r. 2001 sloučen s Reviews of Reproduction (ISSN 1359-6004) -  pokračují jako Reproduction

Journal of Reticuloendothelial Society (R E S. Reticuloendothelial Society. Journal )
ISSN 0033-6890
sklad A
J  1775

roky:     68   69n)   70n)   71 - 81
Suppl. r.:     74   75   79   80
od r. 1985 viz název:
Journal of Leukocyte Biology ISSN 0741-5400
Journal of Royal Society of Medicine (Royal Society of Medicine. Journal)
Royal Society of Medicine Press/ UK/   0141-0768/   1907
sklad A
J  1959

roky:     78 - 86   87n)   88n)   89   90n)   91 - 93   94n)
Suppl. r.:     83   84   85   86   89   91   92   93   94

Ann. Report r.:     80   89/90
Do sv.70(rok 1977) viz Proceedings of Royal Society of Medicine (Royal Society of Medicine. Proceedings ISSN 0035-9157)
J  195 
J 1959 a J 195 spojeno a uloženo pod signaturou J 1959

Journal of Soil Science
ISSN 0022-4588
sklad A
J  1102

roky:     58 - 84
od r. 1993 název:
European Journal of Soil Science ISSN 1351-0754
Journal of Steroid Biochemistry
Elsevier (Pergamon)/    0022-4731/  1970
sklad A

J  1888

roky:     73 - 75
Od roku 1992 název Journal of Steroid Biochemistry and Molecular biology ISSN
0960-0760

Journal of Structural Biology
Elsevier (Academic Press)/   1047-8477/   1957
sklad A
J  1196

roky:     90 - 92
Do r.1989 viz J.of Ultrastructure and Molecular Structure Research

Journal of Theoretical Biology.
volný výběr - suterén
J  1624

roky:     62 - 68   69n)   70 - 77
Journal of Ultrastructure and Molecular Structure Research
ISSN 0889-1605
sklad A
J  1196

roky:     58   59n)   60 - 61   62n)   63   64n)   65 - 67   68n)  70 - 76   77n)   78 - 81   83 - 90
J  1196 S  
           Suppl. r.:     59   63   65   68   73

Do roku 1987 pod názvem Journal of Ultrastructure Research ISSN
0022-5320
Od roku 1990 viz název: Journal of Structural Biology
Journal of Virology
American Society for Microbiology/   0022-538X/   1967
volný výběr- suterén
J  1776
roky:     68n)   69 - 82   83n)   84   85n)   86n)   87n)   88n)   89 - 94   95n)   98n)   99 - 2005
roky 1999  - 2005 předány  z ÚMG
nahoru


Aktualizováno 9.11.2023| SVI FgÚ AV ČR |