hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

B
Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

 • název
 • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
 • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
 • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
 • změny názvu
 • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V Y Z,Ž

Bacteriological Proceedings
American Society for Microbiology/   0067-2777/  1948
sklad A- pevný regál
J  174A

roky:   50 – 69   71
od r.1972 název Abstracts of the Annual Meeting of the American Society for Microbiology ISSN 0094-8519


Bacteriological Review
American Society for Microbiology/  
0005-3678/      1937
volný výběr - střed
J  171

roky:   41  42  43n)  44n)  46 - 49  50n)  51 - 59  60n)  61 -62  63n)  64 - 77
Suppl. r. 53
od r. 1978 název Microbiological Reviews ISSN 0146-0749
Behavioral Neuroscience
American Psychological Association/   0735-7044/   1921
volný výběr - střed
J  584A

roky:   83 - 87  88n)  98 - 2008
do r. 1982 viz  Journal of Comparative and Physiological Psychology   ISSN 0021-9940
Behavioral Science
General Systems Science Foundation/ USA/   0005-7940/   1956  (1997)
sklad A
J 921

roky:   57 - 59  60n)  61 - 66  67n)  68 – 74  75n)   76n)  77 - 80
v r. 1997 sloučeno do:  Systems Research and Behavioral Science

Behavioural Brain Research
Elsevier/ 0166-4328/1980
volný výběr - suterén
J 2248
roky: 1980 (sv.1) - 2009 (sv.205)
chybí sv.197 z roku 2009

Bibliography of Reproduction
Oxford University Press/  0006-1565/  1963
sklad A
J 1600

roky:   63 – 72n)
Bibliotheca Microbiologica
sklad A
J 437

viz též názvy -  
Exp.Cell Biology, Pathologia et Microbiologia

Biken Journal
Oosaka Daigaku/   0006-2324/   1958   (1988)
volný výběr - suterén
J 1233
roky:   61n)  62  66 - 70  71n)  72 - 86  88n)
Biofizika
Izdatel'stvo Nauka/   0006-3029/   1956

sklad A
J 1086

roky:   56  58 - 85  86n)  87  88n)  89 - 90
Biofutur
Elsevier /   0294-3506/   1982  (2005)
sklad A
J 2104

roky:   87 - 97  99   (chybí celé svazky č. 63, 74, 129)
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC
Elsevier (Academic Press)/    0006-291X/   1959
volný výběr - suterén
J 1246
roky:   59  63n)  64  65n)  66-67  68n)  69n)  70 - 76  77n)    78 - 2003, 2004n)
Part B viz Molecular cell biology research comm.

Biochemical Journal
Portland Press Ltd./   0264-6021/   1984
sklad A - pevný regál
J   126
roky:   31 – 72

od r.1973 rozčleněno:
1. Biochemical Journal.Molecular Aspects
sklad A - pevný regál
J   126 A

roky:   73 – 83
2. Biochemical Journal. Cellular Aspects
sklad A - pevný regál
J   126 B

roky:   73 – 83

od r.1984 nerozčleněno:
sklad A - pevný regál
J   126

roky:   84 - 2009
Biochemical Pharmacology
Elsevier /   0006-2952/   1958
volný výběr  - suterén
J   1324

roky:   58  59n)  60  61n)  62n)  63n)  64 -77 83-89 90n) 91-96n)
Biochemische Zeitschrift
Wiley, od r.2008 Blackwell/  
0366-0753/ 1906
sklad A
J   383

roky:   52 - 54  55n)  56 - 67        (chybí celé svazky č. 330 a 331)

do r. 2004 název viz : European Journal of Biochemistry  ISSN 0014-2956
od r. 2005 název viz: The FEBS Journal   ISSN 1742-464X

Biochemistry
American Chemical Society/   0006-2960/   1962
volný výběr - suterén
J  1621

roky:   64  65  66n)  67 - 68  69n)  70n)  71 - 72  73n)    74 - 76  77n)  78 -85  86n)  87 - 92   93n)  94 - 99   2000   2001   2002n)
Biochemistry International
Austrálie /    0158-5231/   1980
volný výběr - suterén
J  2152

roky:   90 - 91  92n)
od r.1993 název: Biochemistry and Molecular Biology International
ISSN 1039-9712

volný výběr - suterén
J  2162

roky:   93n)  94 – 99
od r. 2000 viz název: I U B M B Life ISSN 1521-6543
do r.1992 název viz Biochemistry International

Biochimica et Biophysica Acta = BBA
Elsevier /  ISSN různé dle řad

sklad C - za mříží
J 94

roky: 47 - 49  50 - 54  55n)  56 - 58n)  59  60n)  61 - 66  67n)   68 - 69  70n)  71n)  72  73n)  74n)  75n)  76  77n)  78n)  79n)   80 - 81  82 - 88 jen jednotlivé neúplné a nenavazující svazky   94 - 99 neúplné
Biochimija
volný výběr- střed
J   85

roky:   49n)  50n)  51 - 74  75n)  76n)  77 - 90  91n)  92  93n)  94n)  95 - 97  98n)  99n)  2000 - 2011
Biológia
(Bratislava)
volný výběr - střed
J   683

roky:   53 - 62  63n)  64 - 89  90n)  91 - 98
Biologia Plantarum
Springer  /   0006-3134/   1952
sklad A
J  1087

roky:   61 - 70  72 - 90 
Biological Bulletin
Marine Biological Laboratory/ USA/   0006-3185/   1897
volný výběr - suterén
J  1199

roky:   57 -63  64n)  65 - 2002
Biological Cybernetics.  Communication and control in organisms and automats
Springer/   0340-1200/   1961
sklad A
J 1834

roky:   75  91- 93   neúplné
do r. 74 viz název:   Kybernetik  ISSN 0023-5946

Biological Reviews  (Biological Reviews of the Cambridge. Philosophical Society = Cambridge Philosophical Society. Biological reviews)
Wiley, od r.2008 Blackwell/   0006-3231/  1923
volný výběr  - střed
J  566

roky:   40 – 42  49  57 – 61  63n)  64  65n)  66n)  67n)  68n)    69 - 74  75n)  76n)  77  78n)  79 - 85  86n)  87 - 91  92n)  93 - 98    2010 - 2014n)
od r. 1999 název: Biological Reviews ISSN  1464-7931
do r. 1937 název: Cambridge Philosophical Society. Biological Reviews and Biological Proceedings ISSN 0301-7699
do r. 1926 název: Cambridge Philosophical Society. Proceedings. Biological Sciences

Biological Trace Elements Research
Humana Press, Inc./   0163-4984/   1979
sklad A
J  2036

roky:   83 - 89  90n)  91 - 95  97n)
Biologické listy
AV ČR - ÚMG/   0366-0486/   1912  (2005)
sklad C - za mříží
J  52

roky:   27  31  33  35n)  38n)  40n)  46 - 84  85n)  86 - 90    91n)  92 - 2005
Suppl. I. - II.

Biologičeskije membrany (Biologicheskie Membrany)
Izdatel'stvo Nauka/   0233-4755/   1984
sklad A
J 2056

roky:   84 - 91  92n)  93 - 95 
Biomedica Biochimica Acta
Akademie-Verlag Berlin/    0232-766X/   1959  (1990)
sklad A
J 1458

roky:   83  84n)  85 - 89 90n)
do r.82 viz Acta Biologica et Medica Germanica  ISSN 0001-5318
Biomedical Research
Biomedical Research Press Inc./   Japan/   0388-6107/   1980
volný výběr  - suterén
J 2017

roky:   80 - 97  98n)  99 - 2001
Suppl. r. 80 - 82  89 - 94

Biometrical Journal
Wiley/   0323-3847/   1959
sklad A
J 2034

roky:   79 - 85  86n)  87
do r.  1977 název : Biometrische Zeitschrift ISSN 0006-3452
Biometrika
Oxford University Press/   0006-3444/   1901
sklad A
J 1895

roky:   73 - 83 
Biophysical Journal
Biophysical Society/  0006-3495/   1960
volný výběr - suterén
J 1510

roky:   60 - 61  68n)  69  70n)  71 - 78  79n)  80 - 81    90 - 91  92n)  93n)  94n)  95 -96   97n)
Abstr. r. 68  69  91  92  94 - 97
Suppl. r. 79  95

Biophysics of Structure and Mechanism
Springer/  0340-1057
sklad A
J 1955

roky:   76n)  83 
od r. 1984 viz název:
European Biophysics Journal
Biopolimery i kletka
Natsional'na Akademiya Nauk Ukrainy/  0233-7657/   1985
sklad A
J  2107

roky:   87 - 91  92n)  93n)  95n)
Biopolymers
John Wiley /   0006-3525/   1946
sklad A
J  1732

roky:   67  68n)  69n)  70n)  71 - 75
Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
Japan Society for Bioscience Biotechnology and Agrochemistry/   0916-8451/   1924
volný výběr  - suterén
J 2186

roky:   1998-99
do r.  1992 název: Agricultural and Biological Chemistry ISSN 0002-1369
do r.  1960 název: Agricultural Chemical Society of Japan. Journal ISSN 0375-8397

Biosystems
Elsevier /   0303-2647/   1967
sklad A
J 1739

 
roky:   74 - 92
do 1973 viz název: Currents in modern biology  ISSN 0011-4014
Biotechniques
Eaton Publishing Co./   0736-6205/   1983
volný výběr- suterén
J  2183

roky:   98 - 2004   05n)  06n)  2007
Biotechnology
ISSN 0733-222X/   1983
volný výběr - suterén
J 2097

roky:   87 - 90  91n)  92 - 95
Supl. r. 92  94

Od roku 1996 (č.3) viz název: Nature biotechnology  ISSN 1087-0156

Biotechnology and Bioengineering
John Wiley /   0006-3592/   1958
volný výběr - suterén
J   1521

roky:   62  63  64n)  65 - 85  86n)  87  88n)  89 - 98
Biotechnology and Bioengineering Symposium
volný výběr - suterén
J   1521 S

roky:   69  71  73  75 - 77  79 - 81  83 - 85  86
Biotechnology Letters
Springer/ 0141-5492 / 1979
volný výběr - suterén
J  2245

roky:  1979-83   1987-89   90n  91-99 2000n)  2001-2002
Biotechnology Techniques
Kluwer/ 0951-208X / 1987 /
incorporated into Biotechnology Letters (ISSN 0141-5492) as of 2000

volný výběr - suterén
J  2246

roky:   1987-88  1990 -99
Biotechnology and Applied Biochemistry
Portland Press Ltd./   0885-4513/   1979

volný výběr
- suterén
J  2182

roky:   96 - 2000
Biotechnology Progress
American Chemical Society/   8756-7938/   1985
volný výběr - suterén
J 2236

roky: 2002 - 2004
časopis předán z ÚMG
Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology
John Wiley /   1542-0752/   1968
volný výběr  - suterén
J  2202

roky:  2003- 2008
do r.2003 viz název: Teratology   ISSN 0040-3709

Blood
American Society of Hematology/   0006-4971/   1945
volný výběr - střed
J  1153

roky:   59 - 66  67n)  68 -76  77n)    2003 - 2009
Brain
Oxford University Press/  0006-8950/   1877
sklad A
J  115

roky:   51 -77
Brain, Behavior and Evolution
Karger /   0006-8977/   1968

sklad A
J  1825

roky:   68 - 75  - Vol.3, 1970 = B 14 110  konference
Brain and Development
Elsevier /   0387-7604/   1969
sklad A
J 2109

roky:    87  88
Brain Research
Elsevier /   0006-8993/   1966

volný výběr - suterén
J 1697
roky 1966-2011
  
roky:   66n)  67 - 71  72n)  73n)  74n)  75 - 78  79n)   80 -  2010 - 2011 n)
special issue: B 12 753                     B 13 666

Sekce
:
v soupisu časopiseckého fondu  figurují pod svým názvem, část od r.2006 sloučena s Brain Research: Jednotlivé sekce maji své samostatné číslování volumů (takže v řazení volumů Brain Research jsou některé  = ostatní sekce, které mají jinou signaturu a jsou na regálech zvlášť):
 •   Brain Research       vol.203=  Brain Res.Rev.
 •   Brain Research       vol.227=  Dev.Brain Res.
 •   Brain Research       vol.228=  Brain Res.Rev.
 •   Brain Research       vol.254-256=Dev.Brain Res.
 •   Brain Research       vol.257=   Brain Res.Rev.
 •   Brain Research       vol.281-285=Dev.Brain Res.
 •   Brain Research       vol.286,287=Brain Res.Rev.-vol.5,6
 •    Brain Research       vol.312-318=Dev.Brain Res.
 •    Brain Research       vol.319,320=Brain Res.Rev.
 •    Brain Research       vol.349-355=Dev.Brain.Res.-vol.17-23
 •    Brain Research       vol.356,357= Brain Res.Rev.-vol.9,10
 •    Brain Research       vol.387.=Mol.Brain Res.-vol.1
 •    Brain Research       vol.389-395=Dev.Brain Res.-vol.24-30
 •    Brain Research       vol.396=   Brain Res.Rev.-vol.11
 •    Brain Research       vol.389-395=Dev.Brain Res.
 •    Brain Research       vol.427=    Mol.Brain Res.
 •    Brain Research       vol.428-433=Dev.Brain Res.
 •    Brain Research       vol.434= Brain Res.Rev.
 •    Brain Research       vol.464= .Mol.Brain Res.-vol.4
 •    Brain Research       vol.465-471=.Dev.Brain Res.-vol.37-43
 •    Brain Research       vol.472=Brain Res.Rev.-vol.13

Brain Research Bulletin
Elsevier/   0361-9230/   1976
volný výběr  - suterén
J 2067

roky:   76 - 78  82  85 - 2008
Brain Research Protocols
Elsevier /   1385-299X/   1997 (2005)
volný výběr- suterén
J 1697 E

roky:   97 - 2005
od 2006 včleněn do Brain Research
Brain Research Reviews
Elsevier/   0165-0173/   1980
volný výběr - suterén
J 1697 A


Bratislavské lekárske listy
Slovak Academic Press /   0006-9248/   1921
volný výběr - suterén
J 2217

roky:   2005 - 2019  dále pouze e-verze
British Chemical Engineering
ISSN 0007-0424
sklad A
J 1828

roky:   70 - 72
British Journal of Cancer
Nature Publishing Group/   0007-0920/   1947
sklad A
J  1111

roky:   58 - 59  64 - 79
Supp. r. 73(I.)  75(II.)  78(III.)
British Journal of Clinical Pharmacology
Wiley, od r.2008 Blackwell /   0306-5251/   1974
volný výběr - suterén
J  2224

roky:   74n)  75-81  83n)  84n)  85n)  86-91
dříve na ÚEM
British Journal of Experimental Pathology
Wiley, od r.2008 Blackwell/  0007-1021/ 1920
název do r. 1989
sklad A
J   10

roky:   51 - 77
do r. 1999: Journal of Experimental Pathology ISSN 0958-4625)
od r.2000 název:
International Journal of Experimental Pathology ISSN 0959-9673
British Journal of Pharmacology
Nature Publishing Group/   0007-1188/   1946
volný výběr  - suterén
J  2144

roky:   74 - 2001
součásti:
Proceedings of the British Pharmacological Society Handbook of British Pharmacological Society
do r. 1968 název: British Journal of Pharmacology and Chemotherapy ISSN0 366-0826

British Journal of radiology
sklad C - za mříží
J  234

roky: 52 - 54   56 - 64
British Medical Bulletin
Oxford University Press/  0007-1420/   1943
sklad A
J 1279

roky:   46n)  48n)  52n)  53n)  54n)     56  57n)  58n)  59n)  60  61n)  63n)  64 -66     67n)  68 - 81
Bulletin de la Société de chimie biologique
sklad C - za mříží
J 79
roky: 31 - 34   38 - 39   40n)   46n)   48 - 58   60 - 67

Bulletin du Cancer
John Libbey Eurotext/  Francie/   0007-4551/   1908
sklad A
J   1693

roky:   66 - 68  70 - 74  75n)
do r.  1966 název: Association Francaise pour l'Etude du Cancer. Bulletin ISSN 0004-5497

Bulletin of Mathematical Biophysics
ISSN 0007-4985
sklad A
J 1670

roky:   61  63 - 64  65n)  68 - 72
Suppl. r. 65
od r. 1973 změna názvu na: 

Bulletin of Mathematical Biology
Springer /   0092-8240/   1939
sklad A
J   1670

roky:   73 - 76  77n)  78 - 80  81n)  83 -88  89n)  90n) 91 -92  93n)
do r. 1973 viz výše titul:    Bulletin of Mathematical Biophysics.
Bulletin of the New York Academy of Medicine
ISSN 0028-7091
volný výběr - suterén
J  1574

roky:   57 - 60  62n)  63  64n)  65 -70  71n)  72 - 79    80n)  81  82n)  83 - 85  86n)  88 - 90  91n)  92n)  93n)  94n)
od r. 2000 název:
Journal of Urban Health: bulletin of the New York Academy of Medicine ISSN 1099-3460  

 nahoru
Aktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |