hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

D Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z,Ž
Danish medical bulletin
Almindelige Danske Laegeforening/   Denmark/   0907-8916/   1954

volný výběr - střed
J  728

roky:   54n)   57n)   59   60n)   61 - 80   81n)   82 - 92   93n)   94n)   95   96n)   97 - 2003
Suppl. r.:   73   74   79   82   83   85   86

Danish medical bulletin. Index Medicus Danicus

volný výběr - střed
JU 728 A

roky:   59 - 63   62 - 64   66 - 71   70 - 78
Dějiny věd a techniky
sklad A
J 1833

roky:   70 - 75   76n)
Development
The Company of Biologists Ltd./   United Kingdom/   0950-1991/   1953

volný výběr - střed
J  819

roky:   87 - 97   98n)   99 -  2009
Suppl. r.:   87   88   89   91   92   93   94

Do roku 1987 vol. 98 viz Journal of embryology and experimental morphology- JEEM - ISSN 0022-0752

Developmental and comparative immunology
Elsevier (Pergamon)/   0145-305X/   1977

volný výběr- suterén
J  1991

roky:   80 - 2001
Suppl. r.:   91   94

Developmental biology
Elsevier (Academic Press)/    0012-1606/   1959

volný výběr - střed
J 1193

roky:   59 - 68   69n)   70 - 74
volný výběr - suterén
J 1193

roky: 75 - 85   86n)   87n)   88 - 2008
Suppl. r.:   68   69
Developmental brain research
Elsevier /   0165-3806/   1981

volný výběr- suterén
J  1697 B

roky:   81 - 82   83n)   84 - 2005
od 2006 včleněn do Brain Research
Developmental genetics
Wiley/   0192-253X/         1979

sklad A
J   2055

roky:   83 - 97
 od r. 2001 název : Genesis: The Journal of Genetics and Development /Wiley/1526-954X

Developmental neuroscience
Karger /   0378-5866/   1979

volný výběr - suterén
J 2060

roky:   81   83 - 2015
Diabetes
American Diabetes Association/   0012-1797/   1952

volný výběr - suterén
J   1231
roky:   56 - 75
Suppl. r.:   62 - 75

Diabetologia
Springer/   0012-186X/   1965

volný výběr - suterén
J   2218

roky:   2000n)   01n)   02n)   03   04n) 05 06
Suppl. r.:   2000   01   02   03

Differentiation
Blackwell, od r.2008 Wiley, od 2009 Elsevier/   0301-4681/   1973

volný výběr  - suterén
J   2154

roky:   92 - 98   2005 - 2008
Dissertation abstracts
ProQuest (Ann Arbor)/   0099-3123/   1938

sklad A
J   1291

roky:   60n)   61 - 63   64n)   65 - 66

od 1966  section A, B
Dissertation abstracts.Sect. B.: Sciences and Engineering
ProQuest (Ann Arbor)/   0419-4217/   1938

sklad A
J   1291 B

roky:   66   67n)   68n)   69n)   71n)   72 - 73   74n)
před r. 1966 neděleno
do r. 1969 ISSN 0420-073X
dále jako Dissertation Abstracts International. Section B: Physical Sciences and Engineering ISSN 0419-4217

 nahoru

Aktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |