hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
    knihy - KATALOGY                                                         English
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


 nahoru  Elektronický katalog SVI FgÚ (tištěné a elektronické knihy)
 • vstup do e-katalogu   nový
  • od 29.8.2022 platí nový odkaz
  • odkaz na všeobecnou nápovědu je umístěn v horní liště katalogu

   Související odkazy:
nahoru Půjčování knih:
 • pro zapůjčení tištěné knihy nalezené v katalogu je důležitá signatura = písmeno a číslo, zjistíte ji:
  • v řádkovém seznamu vyhledaných knih odklikněte v sloupci "umístění" odkaz "Fyziologický ústav"
  • nebo v "zobrazení záznamu" odklikněte "Všechny jednotky"
 • knihy půjčujeme (během otevírací doby):
  • absenčně (mimo knihovnu) - interním uživatelům (zaměstnanci ústavů areálu Krč)
  • prezenčně (do studovny) - externím a interním uživatelům
  • prostřednictvím Meziknihovní služby
 • knihu si můžete objednat nebo rezervovat :
  • telefonicky: 241 06 2414 (interní linka 2414)
  • e-mailem: knihfyziolzavináčfgu.cas.cz
  • osobně u výpůjčního pultu - otevírací doba
 • před osobní návštěvou si telefonicky nebo mailem můžete zjistit, zda není kniha půjčená 
  • SVI FgÚ nenabízí možnost elektronického objednávání přímo z katalogu a v e-katalogu tedy nepoznáte, zda je kniha vypůjčená nebo je na regále.

  Přístup do elektronických knih přes e-katalog:
 • v řádkovém seznamu vyhledaných knih klikněte na odkaz v posledním sloupci (plný text)
 • nebo  v "zobrazení záznamu" odklikněte odkaz uvedený v "El.umístění" (plný text)
 • v dalším okně (souhlas s aut. zákonem) klikněte na ikonu akceptuji
 • otevře se okno (stránka) s přístupem do elektronických knih - v abecedním seznamu vyberte hledanou knihu a přístup přes proxy server = [plný text]
 • elektronické knihy jsou dostupné pouze pro registrované uživatele SVI FgÚ
 • v případě využívání elektronických knih je nutné dodržovat licenční podmínky !!
 • alternativně přístup do elektronických knih přímo přes informační seznam e-knih

nahoru V elektronickém katalogu SVI FgÚ je zpracována podstatná část knižního fondu:
 • 1. monografie  (vč. elektronických knih)
 • 2. kvalifikační práce - pouze roky 1985 -  2001 (pod r.1985 jen lístkový katalog)
  • od r. 2002 jsou PhD práce evidovány a ukládány na příslušné vysoké škole
  • SVI FgÚ od roku 2002 v katalogu eviduje a dále ukládá pouze práce obhájené před komisí na Fyziologickém ústavu AV ČR " Zoologie a fyziologie živočichů" - získaný titul: doktor biologicko-ekologických věd - titul udělovaný AV ČR)!
  • Pozn.: Evidence prací zaměstnanců AV ČR = informace o obhájených pracích pracovníků FgÚ = pouze záznam o publikované práci - ASEP
 nahoru Lístkové katalogy (doplňování ukončeno v r. 2001, dále jen elektronický katalog)
 • lístkové katalogy jsou nyní umístěny v suterénu knihovny
 • v lístkovém katalogu jsou evidovány:
  • 1. monografie - signatury A,B,E,BP
  • 2. kvalifikační (disertační) práce - signatura D - pouze do roku 2001 - v autorském katalogu
  • 3. tištěné časopisy  - signatury J, případně B - evidence pokračuje souběžně s elektronickou formou
nahoru Vyhledání knih SVI FgÚ v případě výpadku katalogu
  
V případě výpadku centrálního katalogu AV ČR a tedy i katalogu SVI FgÚ, lze vyhledat knihy z fondu SVI FgÚ v Souborném katalogu ČR:
 1. vstup Souborný katalog ČR, vyberte SKC a dále zvolte rozšířené vyhledávání
 2. vyberte z roletové nabídky " Sigla vlastníka dokumentu" a zadejte ABB022
 3. na další straně rozklikněte "Počet záznamů" (odkliknout uvedené číslo)
 4. z nabídky v horní modré liště vyberte "Zpřesnit"
 5. na další straně zadejte hledaný termín (např. jméno autora, název atd.)
 6. pokud je kniha (knihy) nalezena, tak je u vyhledané knihy uveden jako vlastník ABB022, což je SVI FgÚ (případně ještě jiná knihovna, která knihu též vlastní)
 7. rozklikněte název knihy
 8. na další straně bude uvedeno ABB022 [AV ČR - Fyziologický ústav Praha] -- sign. XY (= signatura knihy pro vyhledání na regále), opět může být uvedeno více vlastníků - záznamy o knihách jsou v SK propojeny

nahoru
Aktualizováno 29.8.2022 | SVI FgÚ AV ČR |