hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
  elektronické informační zdroje - DATABÁZE                                    English
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné zdroje

 Publikační činnost


  nahoru  Zdroje pro uživatele SVI FgÚ předplacené
  • pro plný přístup odklikněte odkaz v závorce [plný text, plný přístup] uvedený u zdroje = přístup přes proxy server (z počítačů v síti ústavu + vzdálený/autorizovaný přístup - např. z domova)
  • odkaz "www" = webová stránka zdroje, přístup před úroveň zpoplatnění, info= více informací o zdroji
 nahoru Plnotextové (vydavatelské) databáze (předplacené kolekce časopisů)
VŠECHNY dostupné elektronické časopisy = jednotlivě předplacené + dostupné přes vydavatelské kolekce + volně dostupné jsou přístupné z jednoho rozhraníEZB/SVI FgÚ.
 American Association for Cancer Research- AACR [plný text] www info
 American Physiological Society - APS [plný text] www info
 American Society for Microbiology - ASM [plný text]
www info
 EBSCO [plný text] www info
 Cell Press (via ScienceDirect) [plný text] www info
 Elsevier  (via ScienceDirect) [plný text] www info
 SpringerNature (dříve NPG)
[plný text] www info
 JSTOR
info
 Oxford Journals - Full Collection

www
info
 Proquest [plný text] www info
 Springer LINK [plný text] www info
 Wiley Online Library [plný text] www info


 nahoru  Ostatní databáze (předplacené)
Web of Science - soubor databází [plný přístup] info
 Journal Citation Reports [plný přístup]
info
 Scopus [plný přístup] info
 Pubmed [Pubmed-plný text] info
    Pro stahování článků z předplacených časopisů přes Pubmed je nutné použít odkaz "Pubmed-plný text" = vstup přes proxy server nebo možnosti uvedené na proxy server - pokyny.
 Ulrichsweb - Global Serials Directory [plný přístup]

Aktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |