hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
    elektronické informační zdroje- ČASOPISY                                                English
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnostPřístup do
VŠECH (= předplacených, volně dostupných) plnotextově dostupných elektronických časopisů/článků je možný (v zásadě) přes:
 1. EZB = katalog elektronických časopisů - zjištění dostupnosti časopisu - link na úroveň časopisu
 2. Pubmed - zjištění dostupnosti  článku - link na úroveň článku
 3. Web of Science - zjištění dostupnosti článku - link na úroveň článku
Přístup do placených e-zdrojů je uživatelům SVI umožněn pouze přes proxy server - pokyny.
 1. ezb logo EZB/SVI FgÚ [plný přístup] = přístup přes proxy server
 • plnotextově dostupné jsou časopisy označené:
 • časopisy označené nedostupne jsou nedostupné

 2. Pubmed [Pubmed - plný text] = přístup přes proxy server
3. Web of Science [plný přístup] = přístup přes proxy server
 • u článků vyhledaných ve WoS lze pro získání plného textu použít :
  • Full Text from Publisher, Full Text Options, Look Up Full Text (přes Google Scholar)
 • více informací o prolinkování z WoS

nahoru Označení dostupnosti časopisů v EZB/SVI, archivní ročníky
 • údaj " Fulltext online since" uvedený v EZB v podrobném záznamu o časopisu (= po rozkliknutí názvu časopisu) zpravidla neznamená, že je časopis skutečně pro uživatele SVI FgÚ dostupný od uvedeného roku
  • tento údaj znamená, že je od uvedeného roku k dispozici (= zpracován) elektronicky (zpravidla dostupný po extra platbě)
  • reálný údaj o dostupnosti jsou prosvícené roky (= odkaz na stránky časopisu), dostupnost závisí na typu zaplacené licence
 • část časopisů předplácených v aktuálním roce je však po nějaké době volně dostupná (netýká se Elsevier,Wiley, Springer)
  • v EZB pak časopis figuruje zpravidla 2 x: "žlutý" = aktuální rok (+ též archivy) a "zelený" = archiv dostupný všeobecně volně

 • dostupne  časopisy dostupné včetně AKTUÁLNÍHO roku
  • jednotlivě předplacené (A-Z seznam)
   • dostupnost archivů různá - rozsah se může měnit (závisí na "politice" vydavatele)
   • většina však po 6 - 12 měsících také volně dostupná
  • obsažené v předplacených multikolekcích
   • archivy Elsevier - cca od 1995
   • archivy Oxford - cca 1996
   • archivy Wiley, Springer - cca od 1997
   • EBSCO - aktuální rok zpravidla nedostupný, rozsah dostupnosti uveden po odkliknutí názvu časopisu označeného "via EBSCO Host" nebo až po přesměrováni do EBSCO
   • Proquest - aktuální rok zpravidla nedostupný, rozsah dostupnosti uveden po odkliknutí názvu časopisu označeného "via Proquest" nebo až po přesměrováni do databáze
 • dostupne s omezenim časopisy dostupné s OMEZENÍM
  • dostupné jen v některých letech, aktuální rok ne
  • nebo dostupné pouze pro Mikrobiologický ústav - více o přístupu pro MBÚ
   • do těchto titulů je možný přístup pouze z počítačů s IP adresami MBÚ a není nutné (a možné) přistupovat přes proxy server SVI FgÚ
 • volne dostupne časopisy VOLNĚ dostupné
  • v případě některých "zelených" časopisů nejsou však volně dostupné všechny články, ale pouze většina (např.80%)
   • informaci o této skutečnosti zjistíte v podrobném záznamu o časopisu
  • samostatný seznam Free Access Journals/EZB
 • nedostupne časopisy plnotextově NEDOSTUPNÉ (v aktuálním roce)

nahoru
Aktualizováno 7.4.2021 | SVI FgÚ AV ČR |