hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
 knihy (a časopisy) - UMÍSTĚNÍ 
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost Tištěný fond
je uložen v prostorách knihovny v zásadě dle druhu dokumentu (monografie, časopisy atd.) a dále dle své signatury.

   Knihy, vědecké práce
 • pro nalezení knihy (práce) na regále je třeba znát signaturu knihy (písmeno + číslo)
 • používané signatury : A, B, BP, D, E (+ číslo)
 • signaturu naleznete v katalogu
 • umístění na regále - dle signatury - volný výběr nebo sklady
   Časopisy    Advances, Annual
 • tento typ publikací nebyl v minulosti označován systematicky
 • používané signatury : J, B, E (+ číslo)
 • signaturu naleznete:
  • souvislejší řady - všechny svazky mají stejnou signaturu lomenou číslem svazku - Advances , Annals, Annual
   • umístění na regále: balkon
  • jednotlivé svazky - každý svazek má svou signaturu (B, E + číslo) - katalog
 • výjimky - souvislé řady, ale uložené mimo balkon:
  • J 1173 Annals of the New York Academy of Sciences  volný výběr střed
  • J 1872 Advances in Biosciences sklad A

nahoru volný výběr - prostor u výpůjčního pultu - přízemí
 • příruční knihovna
  • jakákoliv signatura A, B, BP, E lomená ST (= příruční knihovna) - katalog

 nahoru volný výběr - patra
 • balkon
  • monografie - signatury (katalog):
   • B 5 400  a dále
   • E 9 900  a dále
   • J - souvislé řady Advances , Annals, Annual
   • výjimky -  souvislé řady, ale uložené mimo balkon:
    • J 1173 Annals of the New York Academy of Sciences  volný výběr střed
    • J 1872 Advances in Biosciences sklad A
 • střed a suterén
 nahoru neveřejné sklady - suterén (na objednání)
 • sklad A (pojízdné a pevné regály)
 • sklad B
  • monografie - signatury (katalog):
   • B 1 - 5 399
   • E 1 - 9 899
   • A 1 a dále (větší formáty)
   • BP  - část (slovníky, jazykové učebnice, část encyklopedií)
  • vědecké práce - signatura D
  • Methods in Enzymology - signatura B 5454
 • sklad C ("za mříží")


Aktualizováno 27.10.2016 | SVI FgÚ AV ČR |