hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

 
Časopisecký fond - tištěné časopisy                                                         

A      
Časopisecký fond  - tištěné časopisy

Struktura záznamu časopisu
  • Název
  • Vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/  1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění
  • roky odběru ( n=neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V Y Z,Ž

Časopisecký fond  A
Ab... Ac... Adv... Am... An... Ann... Ant... Ap... Ar... As... Au...
Annual, advances - souvislé řady uložené na balkoně, regál podél zdi
Abstracts in Biocommerce
BioCommerce Data / 0263-6778/  1982 (2004)
sklad A
J   2098

roky:     87   88   89n)   90n)   91   92n)

od r. 1997 do r. 2004 název: BioCommerce Abstracts ISSN 1357-907X

Abstracts of the Annual Meeting of the American Society for Microbiology
American Society for Microbiology/  
0094-8519/   1948
sklad A - pevný regál
J   174 A

roky:     72   73   80 - 83   85   87-  89

dále název:
American Society for Microbiology. Abstracts of the General Meeting ISSN 1060-2011
Dřívější název viz: Bacteriological procceedings ISSN 0067-2777
Abstracts of Mycology
Thomson BIOSIS/ USA/   0001-3617/   1967
sklad A
J   1778

roky:     68 - 74   75n)   76 - 84   85n)   86 - 91   92n)
Acta Biologiae Experimentalis
Polska Akademia Nauk/   0365-0820 /  1928
volný výběr - střed
J  550

roky:     31 - 34   36   50 - 62   63n)   64n)   65 - 69
od r. 1970 sv.31 název viz:   Acta neurobiologiae experimentalis  ISSN 0065-1400

Acta Biologica Academiae Scientarum Hungaricae
Akademiai Kiado Rt./    0001-5288/      1948
sklad A
J  216

roky:     50 - 51   52n)   53n)   54n)   56 - 62   63n)   64n)   65 -82   83- 89
Suppl. r.:   64   86

od r. 1983 pod názvem : Acta biologica hungarica ISSN
0236-5383
Acta Biologica et Medica Germanica (East Germany)
Akademie-Verlag Berlin/  0001-5318/  1959  (198?)
sklad A
J  1458

roky:     60   61n)   62   63   64n)   65   66   67n)   68 - 74   75n)   76n)  77n)   78   79   80n)   81   82
Suppl. r.:   61   63   64

od r.1983 změna názvu: viz Biomedica Biochimica Acta    ISSN    0232-766X

Acta Biotechnologica
Wiley/   0138-4988/   1981
sklad A
J  2023

roky:     81n)   82 - 90
v r. 2004 připojeno k:  Engineering in Life Sciences ISSN 1618-0240

Acta Biotheoretica
Springer /   0001-5342/   1935
sklad A
J  1470

roky:     60n)   61 - 64   70 - 75
v r. 1978 připojeno k: Folia Biotheoretica ISSN 0920-2676

Acta Endocrinologica Norsko/  0001-5598/  1948
volný výběr- střed
J  1032

roky:     58 – 66   67n)   68   69n)

Acta Endocrinologica - Suplementy.

volný výběr- střed
J  1032 S

roky:     58 – 69   72
od r. 1995 název:
European Journal of Endocrinology 0804-4643
Acta Facultatis Medicae Universitatis Brunensis
Masarykova Universita/   0521-2561/    1958
sklad A
J  1369

roky:     1959 - 1992 ( některé ročníky neúplné)   viz  elektronický katalog monografií
Acta Geneticae medicae et Gemellologicae
Itálie/   1120-9623 /   1952
volný výběr - suterén
J  2226

roky: 70   71  73-75   77   78  79n)  80n)  81
původně ÚEM
od r. 1980 název: Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae: Twin Research ISSN
0001-5660
Acta Histochemica
Urban und Fischer /   0065-1281/   1954
volný výběr- střed
J  707

roky:     54  - 68   69n)   70 - 86   87n)   88 - 90

Acta Histochemica - Supplement

volný výběr- střed
J  707 S

roky:     58   59   67  69 71   72   73   75   76   77   79   80   81   82
Acta Chemica Scandinavica
(též název Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica)

Dánsko/ 0001-5393
volný výběr - suterén
J  1490
roky:     62n)   63n)   64n)   65 - 74
Suppl. r.:     63
Acta Medica Scandinavica – Supplementy.
balkon
B  5643 S

roky:     53   55   57   62   63   68   85 
Acta Medica Academiae Scientiarum Hungaricae
Akademiai Kiado Rt./  0001-5989/ 1950 (1995)
sklad A
J  392

roky:     52n)   55n)   56 - 69
Suppl. r.:     63
roky 1983 - 1995 název:
Acta Medica Hungarica ISSN 0236-5286
Acta Microbiologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Akademiai Kiado Rt./  0001-6187/   1954
sklad A
J  858

roky:     55n)   61 - 77   78n)   79 - 89

roky 1983 - 1994 název:  Acta Microbiologica Hungarica ISSN 231-4622
od r. 1995 název:  
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica ISSN 1217-8950
Acta Morphologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Akademiai Kiado Rt./  0001-6217/    1951 (1992)
sklad A
J  372

roky:     51n)   52   53n)   54n)   56n)   58   59   61   64   66 - 69

Suppl. r.:     56   58   61   64
roky 1983 - 1992 název:
Acta Morphologica Hungarica ISSN 0236-5391
Acta Neurobiologiae Experimentalis
Polska Akademia Nauk/    0065-1400
volný výběr- střed
J  550

roky:     71 - 73   74n)   75 - 90   96 - 98

Suppl. r.:     71   72   97

do r. 1970 viz Acta Biologiae Experimentalis

Acta Neuropathologica
Springer/   0001-6322/   1961
sklad A
J  1797

roky:     69 - 71   2000 - 2001
Suppl. r.:     71

Acta Neurovegetativa
ISSN 0375-9245
sklad A
J  759

roky:     55n)   56   57n)   58 - 67
Suppl. r.:     58   62
předchůdce časopisu Journal of Neural Transmission

Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Akademiai Kiado Rt./   0001-6756/   1950
sklad A
J  146

roky:     50n)   51n)   52 - 54   56 - 71   72n)   73 -82  83- 85    86n)   87 - 89   90n)
Suppl. r.:     50   59   60   64 - 65   90

od r. 1983 název: Acta Physiologica Hungarica  ISSN 0231-424X

Acta Physiologica Scandinavica
Wiley, do r.2008 Blackwell/ ISSN 0001-6772/  1940
volný výběr - střed
J  155

roky:     51n)   52 - 53   54n)   55n)   56 - 67   69 - 92

Acta Physiologica Scandinavica. Supplements
volný výběr - střed
J  155 S

Suppl. č.:     75 - 111   114   117   119 - 208  a dále
roky:     63 - 67   68n)   69 - 92 (chybí č. 444   476   477   587   588)
od r. 2007 název: 
Acta Physiologica  ISSN 1748-1708
Acta Průhoniciana.
sklad B
E  2414
roky:     60n)   62n)   66n)   67 - 81   97
Acta Radiologica
ISSN 0001-6926/   1921
sklad C - za mříží
J  75

roky:     51n)   52 - 62   63(New Series)
v roce 1963 rozděleno  viz: Acta radiologica New Series A,B

Acta Radiologica Diagnosis. (series  A)
ISSN 0567-8056
sklad C
J  75 A

roky:     64 - 67   69   70
od r. 1987 název:
Acta Radiologica ISSN 0284-1851
Acta Radiologica Therapy, Physics, Biology.(series  B)
ISSN 0567-8064
sklad C
J  75 B

roky:     64 - 67   69   70
do r. 1986: Acta Radiologica. Oncology ISSN 0349-652X
do r. 1979: Acta Radiologica. Oncology, Radiation, Physics, Biology ISSN 0348-5196
od r. 1987 :
Acta Oncologica ISSN 0284-186X
Acta radiologica. Supplements.
sklad C - za mříží
J  75 S

roky:     73
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Suppl.
Viz katalog monografií
B 5066  a  B 5786

Acta Virologica (: international journal)
Slovak Academic Press /   0001-723X/   1957
sklad A
J  1718

roky:     67 - 93
Activitas Nervosa Superior
Statni Zdravotni Ustav/    0001-7604 /   1959
volný výběr - suterén
J  1229

roky:     59 – 90
od r.1991 změna názvu viz: Homeostatis
: integrative brain functions in health and disease ISSN  0960-7560 
 
ADVANCES

Advances in Agronomy
Elsevier (Academic Press)/   0065-2113/   1949
balkon - regál A
B  3270

rok(svazek) 1949(1)     1950(2)     1951(3)     1952(4)     1953(5) 1954(6)     1955(7)     1956(8)     1957(9)     1958(10)1959(11)   1960(12)   1961(13)   1962(14)   1963(15)1964(16)   1965(17)   1966(18)   1967(19)   1968(20)1969(21)   1970(22)   1971(23)   1972(24)   1973(25)1974(26)   1975(27)   1976(28)   1977(29)   1978(30)1979(31)   1980(32,33,kumul.index sv.1-30)1981(34)   1982(35)   1983(36)   1984(37)   1985(38)1986(39,40)
Advances in Applied Microbiology
Elsevier (Academic Press)/   0065-2164/   1959
balkon - regál A
J  1266

rok(svazek) 1959(1)     1960(2)     1961(3)     1962(4)     1963(5) 1964(6)     1965(7)     1966(8)     1967(9)     1968(10,supl.1) 1969(11)   1970(12,13) 1971(14)   1972(15)  1973(16)   1974(17,18) 1975(19)   1976(20)   1977(21,22) 1978(23,24) 1979(25)   1980(26)   1981(27)   1982(28)   1983(29)   1984(30)  1986(31)   1987(32)   1988(33)   1989(34)   1990(35)
Advances in Behavioral Biology.
balkon - mezi B signaturami
B  13 733

rok(svazek) 1971(1)     1972(3)     1973(10)   1974(8,12) 1975(16)   1976(20)   1978(24,25)
Advances in Biochemical Engineering.
balkon - regál A
B  13 361

rok(svazek) 1971(1)     1972(2)     1974(3)     1976(4)     1977(5,6,7) 1978(8,9,10)               1979(11,12,13)           1980(14,15)  1982(21,23)
Advances in Biochemical Psychopharmacology.
balkon - regál A
J  1818

rok(svazek) 1969(1)  1970(2,3) 1972(4,5,6) 1973(7,8) 1974(9,10,11,12) 1975(13,14) 1976(15)   1977(16,17) 1978(18,19) 1979(20)   1980(21,22,23,25) 1983(36)
Advances in Biological and Medical Physics.
balkon - regál A
J  677

rok(svazek) 1948(1)     1951(2)     1953(3)     1956(4)     1957(5)  1958(6)     1960(7)     1962(8)     1963(9)     1965(10) 1967(11)   1968(12)   1970(13)   1973(14)
Advances in Biomedical Engineering and Medical Physics
New York
balkon - regál A
J 1815

rok(svazek) 1968(1)     1972(2)
Advances in Biophysics
Tokyo
balkon - regál A
J 1878

rok(svazek) 1970(1)
Advances in Biosciences.
sklad A
J  1872

rok(svazek) 1969(1)     1970(6)     1979(18,20)   1988(73)
Advances in Cancer Research
balkon - regál A
J  676

rok(svazek) 1953(1)     1954(2)     1955(3)     1956(4)     1958(5) 1961(6)     1963(7)     1964(8)     1965(9)     1967(10)1968(11)   1969(12)   1970(13)   1971(14)   1972(15,16)1973(17,18)   1974(19,20)   1975(21,22)   76(23)1977(24,25)   1978(26,27,28)1979(29,30)   1980(31,32,33)1981(34,35)   1982(36,37)   1983(38,39,40)1984(41,42)   1985(43,45)   1986(46)1987(47,48,49) 1988(50,51,52) 1989(53)  1990(54,55)   1991(56)
Advances in Carbohydrate Chemistry.
balkon - regál A
B  2025

rok(svazek)
1945(1)     1946(2)     1948(3)     1949(4)     1950(5) 1951(6)     1952(7)     1953(8)     1954(9)     1955(10) 1956(11)   1957(12)   1958(13)   1959(14)   1960(15) 1961(16)   1962(17)   1963(18)   1964(19)   1965(20) 1966(21)   1967(22)   1968(23) od r.1969, sv. 24 změna názvu na Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry
Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry.
balkon - regál A
B  2025

rok(svazek) do r. 1968, sv. 23 název Advances in Carbohydrate Chemistry 1969(24)   1970(25)   1971(26)   1972(27)   1973(28) 1974(29,30)   1975(31)   1976(32,33) 1977(34)   1978(35)   1979(36)   1980(37)   1981(38,39) 1982(40)   1983(41)   1984(42)   1985(43)   1986(44) 1987(45)   1988(46)   1989(47)
Advances in Cell Culture.
balkon - regál A
J  2005

rok(svazek) 1981(1)     1987(5) 
Advances in Cell and Molecular Biology.
balkon - regál A
J  1857

rok(svazek) 1971(1)     1972(2)     1974(3)
Advances in Comparative Physiology and Biochemistry.
balkon - regál A
J  1415

rok(svazek) 1962(1)     1966(2)     1968(3)     1971(4)     1974(5)  1975(6)     1978(7)     1982(8)
Advances in Computers.
balkon - regál A
J  1788

rok(svazek) 1966(7)     1967(8)     1968(9)     1970(10)   1971(11)  1972(12)   1975(13)   1976(14,15)  1977(16) 1978(17)   1979(18)   1980(19)   1981(20)   1982(21) 1983(22)   1984(23)   1985(24)   1986(25)   1987(26) 1988(27)   1989(28,29)    1990(30,31)
Advances in Cyclic Nucleotide Research.
balkon - mezi B signaturami
B  13 770

rok(svazek) 1972(1,2)  1973(3)   1974(4)   1975(5,6)   1977(8) 1978(9)   1979(10,11)    1980(12,13) 1981(14)   1983(15)
od r.1984 změna názvu na Advances in Cyclic Nucleotide and Protein Phosphorylation Research 1984(16,17,18) 1985(19)   1986(20)
Advances in Drug Research.
balkon - regál A
J  1674

rok(svazek) 1964(1)     1965(2)     1966(3)     1967(4)     1970(5) 1971(6)     1973(7)
Advances in Enzyme Regulation.
balkon - mezi B signaturami
B  10 608
rok(svazek) 1962.1963(1)     1963.1964(2)     1964.1965(3) 1965.1967(4)     1966.1967(5)     1975.1976(14) 1976.1977(15)   1983.1984(22)
Advances in Enzymology and Related Subjects of Biochemistry.
balkon - regál A
B  2308

rok(svazek) 1941(1)     1942(2)     1943(3)     1944(4)     1945(5) 1946(6)     1947(7)     1948(8)     1949(9)     1950(10) 1951(11,12)  1952(13)   1953(14)   1954(15) 1955(16)   1956(17)   1957(18,19)    1958(20) 1959(21)   1960(22)   1961(23)   1962(24)   1963(25) 1964(26)   1965(27)   1966(28)   1967(29)   1968(30,31)
od r.1969 viz název: Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biol.

Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology.
balkon - regál A
B  2308

do r. 1968 viz název Advances in Enzymology and Related Subjects of Biochemistry
rok(svazek)
1969(32)   1970(33)   1971(34,35)   1972(36) 1973(37,38,39)  1974(40,41)   1975(42,43) 1976(44)   1977(45)   1978(56,47)   1979(48,49,50) 1980(51)   1981(52)   1982(53)    1983(54,55) 1984(56)   1985(57)   1986(58) 1987(59,60) 1988(61)   1989(62)   1990(63)


Advances in Experimental Medicine and Biology.
balkon - regál A
B  11 862

viz 
elektronický katalog monografií
Advances in Food Research.
balkon - regál A
J  1613

rok(svazek) 1963(12)   1964(13)   1965(14)   1966(15)   1968(16) 1969(17)   1970(18)   1971(19)   1973(20)   1975(21) 1976(22)   1977(23)   1978(24)   1979(25)    1980(26) 1981(27)   1982(28)   1984(29)   1986(30)   1987(31)  1988(32)   1989(33)   1990(34) Supplementy              1969(S1)   1970(S2)   1980(S4)
Advances in Genetics.
balkon - regál A
J  678

rok(svazek) 1947(1)     1948(2)     1950(3)     1951(4)     1953(5) 1954(6)     1955(7)     1956(8)     1958(9)     1961(10) 1962(11)   1964(12)   1965(13,Suppl.1) 1968(14) 1970(15)   1971(16)   1973(17)   1976(18)   1977(19) 1979(20)   1982(21)   1984(22)   1985(23)   1987(24) 1988(25)   1989(26)   1990(27,28)  1991(29) 1992(30)   1994(31)   1995(32,33)  1996(34) 1997(35,36)   1998(37,38) 1999(39,40,41) 2001(42,43, 44  , 45)  2002 (46,47)  až 2012
dále pouze v elektronické verzi
Advances in Gerontological Research.
balkon - regál A
J  1614

rok(svazek) 1967(2)     1971(3)     1972(4)
Advances in Human Genetics.
balkon - regál A
J  1859

rok(svazek) 1970(1)     1971(2)     1972(3)     1975(5) 
Advances in Chemical Engineering.
balkon - regál A
B  11 405

rok(svazek) 1956(1)     1958(2)     1962(3)     1963(4)     1964(5) 1966(6)     1968(7)     1970(8)     1974(9)     1978(10) 1981(11)   1983(12)
Advances in Chromatography.
balkon - mezi B signaturami
B  11 869

rok(svazek) 1966(2,3)     1971     1975(10)
Advances in Immunology.
balkon - regál A
J  1412

rok(svazek) 1961(1)     1962(2)     1963(3) 1964(4)    1966(5)  1967(6,7) 1968(8,9)  1969(10)  1970(11,12) 1971(13,14) 1972(15)  1973(16,17) 1974(18,19)     1975(20,21) 1976(22,23,24) 1977(25) 1978(26)  1979(27,28) 1980(29,30) 1981(31)  1982(32,33) 1983(34)  1984(35,36) 1985(37) 1986(38,39)    1987(40,41)     1988(42,43)  1989(44,45,46,47)      1990(48) 1991(49,50)  1992(51,52)  1993(53,54) 1994(55,56,57)   1995(58,59,60)   1996(61,62,63) 1997(64,65,66)   1998(67,68,69,70,Index sv.37-65) 1999(71,72,73)   2000(74,75,76)    2001(77,78,79) 2002(80,) 2003 (81)  až 2012
dále pouze v elektronické verzi
Advances in Lipid Research.
balkon - regál A
J  1556

rok(svazek) 1963(1)     1964(2)     1965(3)    1966(4)     1967(5) 1968(6)     1969(7)     1970(8)     1971(9)     1972(10) 1973(11)   1974(12)   1975(13)   1976(14)   1977(15) 1978(16)   1980(17)   1981(18)   1982(19)   1983(20) 1985(21)   1987(22)   1989(23)
Advances in Metabolic Disorders.
balkon - mezi B signaturami
B  10 323

rok(svazek) 1964(1)     1965(2)     1968(3)     1970(4)     1971(5) 1972(6)     1974(7)     1975(8)     1978(9)     1983(10) 1988(11
Advances in Metabolics Disorders. Suppl.

B  10 323 /S
rok(svazek) 1970(S1)    1973(S2)
Advances in Microbial Ecology.
balkon - regál A
J  1962

rok(svazek) 1979(3)     1985(8)     1986(9)
Advances in Microbial Physiology.
balkon - regál A
B  11 586

rok(svazek) 1967(1)          1968(2)          1969(3)          1970(4)     1971(5,6)       1972(7,8)       1973(9,10)     1974(11)    1975(12)        1976(13,14)   1977(15,16)   1978(17,18) 1979(19,20)   1980(21)        1981(22)        1982(23) 1983(24)        1984(25)        1985(26)        1986(27,28) 1988(29)        1989(30)        1990(31)        1992(33)
Advances in Morphogenesis.
balkon - regál A
J  1554

rok(svazek)  1968(7)     1970(8)     1971(9) 1973(10)
Advances in Neurochemistry.
balkon - mezi B signaturami
B  15 252

rok(svazek) 1975(1)     1978(3)     1982(4)
Advances in Neurology.
balkon - mezi B signaturami
B  15 198

rok(svazek) 1975(8,9,10,12)    1976(15) 1980(27)     1981(29,31) 1982(35)     1983(36)
Advances in Neurosurgery.
balkon - mezi B signaturami
B 14 702

rok(svazek) 1973(1)     1975(3)
Advances in Nutritional Research.
balkon - regál A
J 2000

rok(svazek)  1980(3) 
Advances in Optical and Electron Microscopy.
balkon - mezi B signaturami
B  11 803

rok(svazek) 1966(1)     1968(2)     1969(3)     1971(4)     1973(5)  1975(6)
Advances in Oral Biology.
balkon - mezi B signaturami
B  10541

rok(svazek) 1964(1)     1966(2)     1968(3)     1970(4)
Advances in Organomettalic Chemistry.
balkon - regál A
J  1954

rok(svazek) 1973 (11)
Advances in Parasitology.
balkon - regál A
B  10 312

rok(svazek) 1965(3)     1966(4)     1967(5)     1968(6)     1969(7) 1970(8)     1971(9)     1972(10)   1973(11)   1974(12) 1975(13)   1976(14)   1977(15)   1978(16)   1979(17) 1980(18)   1981(19)   1982(20)   1982(21)   1983(22) 1984(23)   1985(24)   1986(25)
Advances in Pharmacology.
balkon - regál A
J  1553

rok(svazek) 1962(1)     1963(2)     1964(3)     1966(4)     1967(5) 1968(6A,6B) Změna názvu od r.1970: Advances in Pharmacology and Chemotheraphy
Advances in Physical Organic Chemistry.
balkon - regál A
B  10 587

rok(svazek) 1963(1)     1964(2)     1965(3)     1966(4)     1967(5) 1968(6)     1969(7)     1970(8)     1971(9)     1973(10) 1989(25)   1990(26)
Advances in Protein Chemistry.
balkon - regál A
B  437

rok(svazek) 1944(1)     1945(2)     1947(3)     1948(4)     1949(5) 1951(6)     1952(7)     1953(8)     1954(9)     1955(10) 1956(11)   1957(12)   1958(13)   1959(14)   1960(15) 1961(16)   1962(17)   1963(18)   1964(19)   1965(20) 1966(21)   1967(22)   1968(23)   1970(24)   1971(25) 1972(26)   1973(27)   1974(28)   1975(29)   1976(30) 1977(31)   1978(32)   1979(33)   1981(34)   1982(35) 1984(36)   1985(37)   1986(38)   1988(39)   1990(40)
Advances in Quantum Chemistry.
balkon - regál A
J  1616

rok(svazek) 1964(1)     1965(2)     1967(3)     1968(4)     1970(5) 1972(6)     1973(7)     1974(8)     1975(9)     1978(10) 1980(12)   1981(13,14)    1982(15,16) 1985(17)   1986(18)   1988(19)
Advances in Radiation Biology.
balkon - regál A
B  11 391

rok(svazek) 1964(1)     1966(2)     1969(3)     1974(4)     1975(5) 1976(6)     1978(7)     1979(8)     1981(9)     1983(10) 1984(11)   1987(12)
Advances in Reproductive Physiology.
balkon - regál A
J  1789

rok(svazek) 1966(1)     1967(2)     1968(6)
Advances in Steroid Biochemistry and Pharmacology.
balkon - regál A
J  1921

rok(svazek) 1974(4)
Advances in the Study behavior.
balkon - regál A
J 1877

rok(svazek) 1965(1)     1969(2)     1970(3)     1972(4)     1974(5) 1976(6,7)  1978(8)    1979(9,10) 1980(11)   1982(12)   1983(13)   1984(14)
Advanced in Veterinary Science
balkon - regál A
B 4512

1953(1)     1963(8)     1964(9)     1965(10)   1967(11)
1968(12)
od  r. 1969 změna názvu: Advances in Veterinary Science and Comparative Medicine
1969(13)   1970(14)   1971(15)   1972(16)   1973(17) 1974(18)   1975(19)   1976(20)   1977(21,22) 1979(23)   1980(24)   1981(25)   1982(26)   1983(27) 1984(28)   1985(29,30)       1987(31)   1989(33) 1990(34,35)
Advances in Virus Research.
balkon - regál A
B  4511

rok(svazek) 1953(1)     1954(2)     1955(3)     1957(4)     1958(5) 1959(6)     1960(7)     1961(8)     1962(9)     1963(10) 1965(11)   1966(12)   1968(13)   1969(14,15) 1970(16)   1972(17)   1973(18)   1974(19)   1976(20) 1977(21)   1978(22,23)   1979(24,25) 1981(26)   1982(27)   1983(28)   1984(29)  1985(30) 1986(31)   1987(32,33)      1988(34,35) 1989(36,37)  1990(38)


AMA – Archives of Neurology and Psychiatry
ISSN 0096-6886
sklad A
J  134

roky:     51   53   55 - 59
od r. 1960 děleno :
AMA – Archives of Neurology
American Medical Association/   0003-9942/   1919
sklad A
J  134

roky:     60
dále název: Archives of Neurology ISSN 0003-9942

AMA – Archives of General Psychiatry
American Medical Association/   0003-990X/   1950
sklad A
J  134 A

roky:     59 - 60
dále  název
Archives of General Psychiatry  ISSN 0003-990X
AMA – Archives of Pathology
College of American Pathologists/   0096-6711/   1926
sklad A
J  797

roky:     56 - 60
Amatérské radio
volný výběr- střed
J  898

roky:     59   64   65n)   66n)   67   68n)   69 - 70   71n)   72 - 73   74n)  75n)   76n)   77   78n)   79   80n)   81   82n)   83 - 85   86n)   87 - 88   89n)   90   92n)   93 - 2008
American Doctoral Dissertations
ProQuest (Ann Arbor)/   0065-809X/   1934
sklad A
J  1291 C

roky:     65 - 66
American Journal of Clinical Pathology
American Society for Clinical Pathology/   0002-9173/   1931
volný výběr - střed
J  800

roky:     48 - 50   51n)   52 - 53   55 - 63   64n)   65 - 75
Suppl. r.:     74   75
American Journal of Epidemiology
Oxford University Press/   0002-9262/   1921
sklad A
J  1584

roky:     65 - 69
do r.1964 název:
American Journal of Hygiene
ISSN 0096-5294
sklad A
J  1584

roky:     63 - 64, dále viz výše  American Journal of Epidemiology
American Journal of Human Genetics
University of Chicago Press/   0002-9297/   1948,  od r. 2008 vydává Cell Press
volný výběr-suterén
J 2230
roky: 2002 - 2007
časopis předán z ÚMG

American Journal of Hypertension
Nature Publ., dříve Elsevier /   0895-7061/   1985
volný výběr - suterén
J  2128

roky:     90 - 2003 n)
Suppl. r.:     97   98   99

American Journal of Medical Sciences
Lippincott Williams & Wilkins/   0002-9629/   1820
sklad A
J  1

roky:     51   52n)   53n)   54 - 62   63n)   64 - 69   71 - 73   74n)   75
American Journal of Pathology
American Society for Investigative Pathology/   0002-9440/   1901
sklad A
J  113

roky:     48n)   49n)   50 - 53  54n)   55n)   56 - 58
do r.  1925 název: Journal of Medical Research ISSN 0097-3599

American Journal of Physiology
American Physiological Society/   0002-9513 Consolidated/ 1898
volný výběr - střed
J  332

roky:     51 - 65   66n)   67 - 72   73n)   74 - 78(děleno na sekce)   79n)   80n)   81 - 82   83n)   84n)   85 - 86   87n)   88 - 89   90n)  91-92  93 - 96  98 - 2003  a dále pouze online (1997 až akt. rok)
od roku 1977 děleno na 6 sekcí:
Cell physiology 0363-6143, Endocrinology and metabolism 0193-1849, Gastrointestinal and liver physiology 0193-1857, Heart and circulatory physiology 0363-6135, Regulatory, integrative and comparative physiology 0363-6119, Renal physiology 1931-857X
od r. 1989 další sekce:
Lung cellular and molecular physiology 1040-0605
r.1991 a 1992 -odebírány  pouze sekce :
Endocrinology & Metabolism Gastrointestinal and Liver Physiology Heart & Circulatory Physiology Cell Physiology
American Journal of Public Health
American Public Health Association/   0090-0036/   1911
sklad A
J  133

roky:     46n)   47 - 49   50n)   51   53   54
American Review of Respiratory Disease
American Thoracic Society/   0003-0805/ 1917
sklad A

J  351

roky:     59 - 74   75n)
Suppl. r.:     65   68
od r. 1995 název:
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ISSN  1073-449X
do r. 1958 název:
American Review of Tubercolosis
ISSN 0096-0381
sklad A
J  351

roky:     52   54n)   55   56n)   57n)   58 - 59
Abstracts r.:     56n)   57n)   58 - 59
v letech 1955 -  1959 název : American Review of Tuberculosis and Pulmonary Diseases ISSN 0096-039X
od r. 59 vol.80 viz výše American review of respiratory disease
Analytical Abstracts
Royal Society of Chemistry/ UK/   0003-2689/   1954
sklad A
J  2085

roky:     84 - 90   91n)   92 - 94   95n)   96 - 97   98n)
Analytical Biochemistry
Elsevier (Academic Press)/   0003-2697/   1960

volný výběr
- suterén
J  1339

roky:     60 - 65   66n)   67 - 68   69n)   70 - 71   72n)   73 - 77   78n)   79 - 82   83n)   84 - 90   91n)
Analytical Chemistry
American Chemical Society/   0003-2700/   1929
volný výběr - suterén
J  1226

roky:     47 - 48   49n)   50 - 53   54n)   55n)   56n)   58n)   59 - 60   61n)   62 - 64   65n)   66 - 77
Suppl. r.:     66   71   72   73   74   75   76   77
do roku  1946 název: : Industrial and Engineering Chemistry. Analytical Edition ISSN 0096-4484

Angewandte Chemie
Wiley/         0044-8249/    1888
sklad A
J  1180

roky:     59n)   64 - 75
Animal Behaviour
Elsevier (Academic Press)/   0003-3472/   1953
sklad A
J  1831

roky:     69 - 72   74n)   75n)
do r.  1958 název: British Journal of Animal Behaviour ISSN 0950-5601

 
Annales, Annals, Annual
Annales de biologie animale biochimie biophysique.
volný výběr - suterén
J  1471

oky:     61 - 63   64n)   65 - 73   74n)   75 - 76   77n)  78 - 79
od r.1980 viz Reproduction, Nutrition, Development
Annales d´ embryologie et de morphogenese.
sklad A
J  1756

roky:     68 - 69   70n)   71 - 73   74n)
Annales de l´Institut Pasteur.
volný výběr - střed
J  233

roky:     26 - 37   38n)   39   41- 43   44n)   45 - 47   48n)   49 - 52 54   55n)   56 - 72
Suppl. ke svazkům:     41   55   91   96   101   107   108   109   111
dále  jednotlivé sekce
Annales de l´Institut Pasteur. D´Immunologie.
volný výběr - střed
J  233 C

roky:     73   74n)   75   87n)
Annales de l´Institut Pasteur. De Microbiologie.
volný výběr - střed
 J  233 AB

roky:     73
Annals of Medicine
volný výběr - suterén
J 2130

roky:     90n)   91
Annals of the New York Academy of Sciences.
dostupné 
dále v elektronické verzi  via Wiley (od r.1998 dosud)
volný výběr - střed
J 1173  +    B 7049-7051 
   vše u J 1173
rok   svazek(číslo) 1946 46(6), 47(3-6) 1947 48(7) 1948 49(2), 51(1,2,4,6,8) 1949 52(1,3,5,7) 1950 50(9) 1951 53(1-5), 54 1952 55(2-6), 56(1-7) 1953 57(1-6), 58(1-3,5-7) 1954 59(1-5), 60(1,2,4-7) 1955 61(1-3,4), 62(1-7,9-13,15-20,21), 63(1-3,5-6) 1956 65(1,4-6), 66(1-4) 1957 64(1-5), 67(3,6-11), 68(1-3), 69(1-5) 1958 70(1-4), 71(1-4,6), 72(1-6,9-14), 73(1-3,5),74(1-3), 76(1-4) 1959 75(2), 77(1-3), 78(1-3), 79(1-10),80(1-4), 81(1-4), 82(1-4), 83(1-4) 1960  84(1-3,6), 85(1-3), 88(1-5), 89(1,2,4,5), 90(2,3) 1961  91(2,3), 92(1-3), 94(1-3), 95(2) 1962 93(5-12,14-24), 96(1-4), 97(1-4), 98(1-4), 99(1-3), 101(1-3), 102(1-3) 1963 100(1,2), 103(1,2), 104(1-3), 105(1-18),  106(1-2), 107(1-3), 108(1-3), 109, 110(1,2) 1964 111(1-3), 112(1,2), 113(1,2), 114(1,2),  115(1,2), 116(1-3), 117(1,2), 118(1-24), 119(1-3), 120(1-3), 121(1-3) 1965 122(2), 123(1,2), 124(1), 125(1-3), 126(1,2), 127(1,2), 128(1-3), 130(1-3), 131(1,2), 132(1,2), 134(1,2) 1966 129(1), 133(1-3), 135(1, 9-11,17), 137(1,2) 1967 136(1,2,21-22,24-25), 138(1,2), 139(1-3), 140(1,2), 141(1), 142(1,3), 143(1), 144(1,2), 145(1-3),          147(1-13,15-20) 1968 146(1-2), 148(1-3), 149(1,2), 150(1-3), 151(1,2), 152(1), 153(2,3), 154(1,2), 155(1-3) 1969 156(1,2), 157(2), 158(1-3), 159(1-3), 160(1,2), 161(1,2), 162(1), 163(1,2), 164(3), 165(1,2), 166(2,3), 167(1,2),          168(1-3) 1970 169(1-3), 170(1), 171(1-3), 172(1-9, 11-17, 19-23), 173(1), 174(1,2), 175(1-3) 1971 176-186 1972 187-193, 195, 196(2-10), 197-203 1973 204-219, 220(1-6), 222-226 1974 221, 227-239 1975 240-264 1976 265-282 1977 283-303, Index 1960-1974 1978 304-315, 318 1979 316-317, 319-323, 325-329, 331-332, 334 1980 333, 335-358 1981 359-379 1982 380-382, 384-390, 392-402 1983 403-421 1984 422-438 1985 439-460 1986 461-489 1987 490-497, 499-502, 504-514, 516-520 1988 515, 521-551 1989 552-579 1990 580-617 1991 618-635, 637-640,642-644, 646 1992 641, 645, 647-669 1995 757 1996 777 1997 812 1999 868 2000 903, 905
Annual Review of Allergy
balkon - regál A
J 1923

roky: 74

Annual Review of Biochemistry.
balkon - regál A
B  2228

rok(svazek) 1932(1)     1933(2)     1934(3)     1935(4)     1936(5)     1937(6)     1938(7)     1939(8)     1940(9)     1941(10) 1942(11)   1943(12)   1944(13)   1945(14)   1946(15) 1947(16)   1948(17)   1949(18)   1950(19)   1951(20) 1952(21)   1953(22)   1954(23)   1955(24)   1956(25) 1957(26)   1958(27)   1959(28)   1960(29)   1961(30) 1962(31)   1963(32)   1964(33)   1965(34)   1966(35) 1967(36)   1968(37)   1969(38)   1970(39)   1971(40) 1972(41)   1973(42)   1974(43)   1975(44)   1976(45) 1977(46)   1978(47)   1979(48)   1980(49)   1981(50) 1982(51)   1983(52)   1984(53)   1985(54)   1986(55) 1987(56)   1988(57)   1989(58)   1990(59)   1991(60) 1992(61)   1993(62)   1994(63)   1995(64)   1996(65) 1997(66)   1998(67)   1999(68)   2000(69)   2001(70)2002(71) až 2013
Annual Review of Cell Biology
balkon - regál A
B 19792

roky: 85 - 88
Annual Review of Entomology.
balkon - regál A
J  1084

rok(svazek) 1956(1)     1957(2)     1958(3)     1959(4)     1960(5) 1961(6)     1962(7)     1963(8)     1964(9)     1965(10) 1966(11)   1967(12)   1968(13)   1969(14)   1970(15) 1971(16)   1972(17)   1973(18)   1974(19)   1975(20) 1976(21)   1977(22)   1978(23)   1979(24)   1980(25) 1981(26)   1982(27)   1983(28)   1984(29)   1985(30) 1986(31)
Annual Review of Genetics.
balkon - regál A
J  1817

rok(svazek) 1967(1)     1968(2)     1969(3)     1970(4)     1971(5) 1972(6)     1973(7)     1974(8)     1975(9)     1976(10) 1977(11)   1978(12)   1979(13)   1980(14)   1981(15) 1982(16)   1983(17)   2004(38)   2005(39)
roky 2004 a 2005 předány z ÚMG
Annual Review of Immunology
balkon - regál A
J  2057

rok(svazek) 1983(1)     1984(2)     1985(3)     1986(4)     1987(5) 1988(6)     1989(7)     1990(8)     2002(20
Annual Review of Medicine.
balkon - regál A
J  1686

rok(svazek) 1964(15)   1965(16)   1966(17)   1967(18)   1968(19) 1969(20)   1970(21)   1971(22)   1972(23)   1973(24) 1974(25)   1975(26)   1976(27)   1977(28)   1978(29) 1979(30)   1980(31)   1981(32)   1982(33)   1983(34)  1984(35)   1985(36)   1986(37)   1987(38)   1988(39) 1989(40)   1990(41)
Annual Review of Microbiology.
balkon - regál A
B  1153
rok(svazek)
1947(1)     1948(2)    1950(4)     1951(5) 1952(6)     1953(7)     1954(8)     1955(9)     1956(10) 1957(11)   1958(12)   1959(13)   1960(14)   1961(15) 1962(16)   1963(17)   1964(18)   1965(19)   1966(20) 1967(21)   1968(22)   1969(23)   1970(24)   1971(25) 1972(26)   1973(27)   1974(28)   1975(29)   1976(30) 1977(31)   1978(32)   1979(33)   1981(35)   1982(36) 1983(37)   1985(39)   1986(40)   1987(41)   1988(42) 1989(43)   1990(44)   1991(45)   1992(46)   1993(47) 1994(48)   1995(49)   1996(50)   1997(51)   1998(52) 1999(53)   2000(54)   2001(55)    2002(56) až 2013
Annual Review of Neuroscience.
balkon - regál A
J  1970

rok(svazek) 1978(1)     1979(2)     1980(3)     1981(4)     1982(5) 1983(6)     1984(7)     1985(8)     1986(9)     1987(10) 1990(13)   1991(14)    2010(33)
Annual Review of Nuclear and Particle Science.
balkon - regál A
J  902

do r.1977 viz název Annual Review of Nuclear Science 1978(28)   1979(29)   1980(30)   1981(31)   1982(32) 1983(33)   1984(34)   1985(35)
Annual Review of Nuclear Science.
balkon - regál A
J  902

od r. 1978 viz Annual Review of Nuclear and Particle Science. 1952(1)     1953(2,3)  1954(4)     1955(5)     1956(6)  1957(7)     1958(8)     1959(9)     1960(10)   1961(11) 1962(12)   1963(13)   1964(14)   1965(15)    1966(16) 1967(17)   1968(18)   1969(19)   1970(20)   1971(21) 1972(22)   1973(23)   1974(24)   1975(25)   1976(26) 1977(27)
Annual Review of Nutrition
balkon - regál A
B 20186

roky: 83 - 87
Annual Review of Pharmacology.
balkon - regál A
J  1838
Annual Review of Pharmacology 1968(8)     1969(9)     1970(10)   1971(11)   1972(12) 1973(13)   1974(14)   1975(15)
Annual Review of Pharmacology and Toxicology 1976(16)   1987(27)   1989(29)
Od roku 1976 název Annual Review of Pharmacology and Toxicology.
Annual Review of Physiology.
balkon - regál A
J  187

rok(svazek) 1939(1)     1940(2)     1941(3)     1943(5)     1944(6) 1945(7)     1946(8)     1947(9)     1948(10)   1949(11) 1950(12)   1951(13)   1952(14)   1953(15)   1954(16) 1955(17)   1956(18)   1957(19)   1958(20)   1959(21) 1960(22)   1961(23)   1962(24)   1963(25)   1964(26) 1965(27)   1966(28)   1967(29)   1968(30)   1969(31) 1970(32)   1971(33)   1972(34)   1973(35)   1974(36) 1975(37)   1976(38)   1977(39)   1978(40)   1979(41) 1980(42)   1981(43)   1982(44)   1983(45)   1984(46) 1985(47)   1986(48)   1987(49,49A) 1989(51)   1990(52)   1991(53)   1992(54)   1993(55) 1994(56)   1995(57)   1996(58)   1997(59)   1998(60) 1999(61)   2000(62)   2001(63)    2002(64) až 2013
Annual Review of Phytopathology.
balkon - regál A
J  1906

rok(svazek)
1971(9)     1972(10)   1973(11)   1974(12)   1975(13) 1976(14)   1977(15)   1978(16)   1979(17)   1980(18) 1981(19)   1982(20)   1983(21)   1984(22)   1986(24) 1987(25,25A)      1988(26)   1989(27)   1990(28)
Annual Review of Plant Physiology.
balkon - regál A
B  2889

Od roku 1988  Annual Review of Plant Physiology & Plant Molecular Biology.
rok(svazek) Annual Review of Plant Physiology 1950(1)     1951(2)     1952(3)     1954(5)     1955(6) 1958(9)     1959(10)   1960(11)   1962(13)   1964(15) 1965(16)   1966(17)   1967(18)   1968(19)   1969(20) 1970(21)   1971(22)   1972(23)   1973(24)   1974(25) 1975(26)   1976(27)   1977(28)   1978(29)   1979(30) 1980(31)   1981(32)   1982(33)   1983(34)   1984(35) 1985(36)   1986(37)   1987(38,38A)
Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 1988(39)   1989(40)   1990(41)
Annual Review of Psychology.
balkon - regál A
J  1178

rok(svazek) 1958(9)     1959(10)   1960(11)   1961(12)   1962(13) 1963(14)   1964(15)   1965(16)   1966(17)   1967(18) 1968(19)   1969(20)   1970(21)   1971(22)   1972(23) 1973(24)   1974(25)   1975(26)   1977(28)   1978(29) 1979(30)   1980(31)   1981(32)   1982(33)  1983(34) 1984(35)   1985(36)   1986(37)   1987(38)   1988(39) 1990(40)  


Antibiotiki. Sborniki perevodov
volný výběr - střed
J  472 A

roky:     53 - 59
Antibiotiki i chimiterapija (Antibiotics and Chemotherapy)
Media Sfera/ Rusko/   0235-2990/   1956
volný výběr - střed
J  472 B

roky:     57 - 64   65n)   66 - 69   75 - 85   86n)   87  88n)   89 - 90 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy
American Society for Microbiology/  0066-4804/   1953
sklad A
J  1965

roky:     77n)   78 - 86   98
do r.  1961 název: Antimicrobial Agents Annual ISSN 0570-3301
do r.  1960 název: Antibiotics Annual ISSN 0570-3131

Applied Microbiology
American Society for Microbiology/  0003-6919/  1953
volný výběr - střed
J  450

roky:     53 - 71   72n)   73   74n)   75
od r.1976 název:
Applied and Environmental Microbiology
American Society for Microbiology /  0099-2240
volný výběr - střed
J  450

roky:     76 - 80   82 - 86 do r.1975 viz výše  Applied Microbiology
Applied Microbiology and Biotechnology
Springer/   0175-7598/   1975
volný výběr
J  1973

roky:     84 - 88   89n)   90 - 91   2000 - 2002
do r. 1984 název: European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology ISSN 0171-1741  a  European Journal of Applied Microbiology ISSN 0340-2118

Archiv biologičeskich nauk.
volný výběr - střed
J  554

roky:     1892 - 1897   1899   1901 - 1924   1925n)   1926 - 1927    1928n)   1929 - 1936   1937n)   1938   1939n)   1940 - 1941
Archiv für Mikrobiologie
Springer/    0003-9276/  1939
volný výběr - střed
J  535
roky:    54n)   56n)   57 - 73
dále název: viz  Archives of Microbiology ISSN 0302-8933

Archiv patologii
sklad A
J  323

roky:     52 - 54   56 - 69
Archives internationales de pharmacodynamice et de thérapie
volný výběr - suterén
J  1204

roky:     59n)   60 - 67 
Archives internationales de physiologie et de biochimie
sklad A
J  724
roky:     55 - 64   66   68 - 75
Archives italiennes de biologie
sklad A
J  1468

roky:     60 - 79   80n)  81 - 90
Archives of Biochemistry
Elsevier (Academic Press)/ 0096-9621  /   1942
volný výběr - střed
J  339

roky:     43   44 - 51
od r. 1951 název:
Archives of Biochemistry and Biophysics
ISSN
0003-9861
volný výběr - střed
J  339

roky:     51   52n)   53 - 60   61 - 66   67n)   68   69n)   70 - 72    73n)   74 - 81   83 - 84
Archives of General Psychiatry
American Medical Association/  0003-990X/   1950
sklad A
J  1456

roky:     61 - 66   67n)   68 - 72   73n)  74   75n)
do r.  1960: A M A Archives of General Psychiatry ISSN 0375-8532

Archives of Microbiology
Springer/  
0302-8933
volný výběr - střed
J  535

roky:     74 - 98
do r. 1973 viz  název  Archiv für Mikrobiologie
Archives of Neurology
American Medical Association/   0003-9942/   1919
sklad A
J  1455

roky:     61 - 73   74n)   75 - 77
do r. 1960 název : A M A Archives of Neurology ISSN 0375-8540

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
WB Saunders Co./   0003-9993/   1918
sklad A
J  1116

roky:     58n)   59 - 63   64n)   65 - 70
do r.  1953: Archives of Physical Medicine ISSN 0096-6622
do r.  1945: Archives of Physical Therapy ISSN 0096-6037
do r.  1938: Archives of Physical Therapy, X-Ray, Radium
do r.  1926: Journal of Radiology ISSN 0095-9596
do r.  1920: The Journal of Roentgenology

Archives of Virology
Springer/   0304-8608/   1939
volný výběr - suterén
J 2234
roky: 1997n) - 1999
časopis předán z ÚMG
dříve název: Archiv fuer die Gesamte Virusforschung ISSN 0003-9012

Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Birkhaeuser Verlag AG/   0004-069X/   1953
sklad A
J  760

roky:     74n)   75 - 85   86n)   87 - 90   91n)
ASM News
American Society for Microbiology/ 
0044-7897/  1935
sklad A
J  1984

roky:     79n)   80 - 93   94n)
Suppl. r.:     89   90
od r. 2007 název:
Microbe (Magazine) ISSN 1558-7452 
Australian Journal of Agricultural Research
CSIRO/    Austrálie/   0004-9409/   1950
volný výběr - střed
J  1031

roky:     57 - 92
Australian Journal of Experimental Biology and Medical Science
Austrálie/   0004-945X/  1923
sklad A
J 357

roky:     28n)   30n)   31n)   32n)   52 - 53   54n)   57 - 59   67   68n)   69 - 74   75n)   76n)  77   78n)   79 - 88
od roku 1989 viz název: Immunology and Cell Biology  ISSN 0818-9641

Autoimmunity
Informa Healthcare/ UK/   0891-6934/   1988
volný výběr - suterén
J  2158

roky:     93n)   94 - 96   97n)   98n)
Suppl. r.:     93   96

nahoru
Aktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |