hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

R Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V Y Z,Ž
Radiation research
Radiation Research Society/   USA/   0033-7587/   1954
sklad A

J  770

roky:     54   55n)   56 - 67   68n)   69   70n)   71 - 72   73n)    74 - 77
Suppl. r.:     60   66   70

Rassegna medica sarda
Universita degli Studi di Cagliari/   Italy/   0033-9776/   1893 (1995)
volný výběr- střed
J  487
roky:     52n)   53 - 55   59 - 63   64n)   65 - 90   91n)   92n)
Suppl. r.:     52   56   68

Recent Progress in hormone research
The Endocrine Society/  USA/   0079-9963/   1947  (2005)
balkon
J 417

roky:     52 -74
Pozn.: v r. 2005 sloučeno s  Endocrine Reviews ISSN 0163-769X

la Recherche
Societe d'Editions Scientifiques/  Francie/   0029-5671/   1970
sklad A

J  2025

roky:     78n)   82n)   83 - 85   86n)   87n)   90n)   91 - 93     94n)   95n)   96n)

Suppl. r.:     90 

Report for Rothamsted Experimental Station
Institute of Arable Crops Research - Rothamsted Research/ UK  /  1903
sklad A

J  725
roky:     51 - 55   59 - 62
Dále viz Rothamsted Experimental Station Report ISSN 0262-1215
Report of the Medical Research Council
sklad A

J  742

roky:     54 - 65
Dále viz National Institute for Medical Research
Reports from the Institute of Applied Microbiology, University of Tokyo
balkon
B  10 258

roky:     62 - 75   77 - 79   81 - 82   84 - 87   89 - 91
změna názvu na:
Reports from the Institute of Molecular and Cellular Biosciences, University of Tokyo
roky:     92   95   97 - 2000

Reproduction
BioScientifica Ltd./   United Kingdom/   1470-1626/   2001
volný výběr - suterén
J  1418
roky:     2001- 2006
roky 1960- 2000 název  viz Journal of Reproduction and Fertility
Reproduction, nutrition, développement
EDP Sciences/   Francie/    0181-1916/   1961
volný výběr - suterén
J  1471
roky:     80 - 81   82n)   83   84n)   85   86n)   87n)   88
Suppl.r.:     88 Do roku 1979 viz Annales de biologie animale, biochimie, biophysique   ISSN 003-388X

od r. 2007 
Reproduction, nutrition, développement
sloučeno s  Animal Science and Animal Research
dále pod názvem: Animal  -  Cambridge University Press/ ISSN  1751-7311

Respiration Physiology
Elsevier /    0034-5687/
 1966
sklad A

J  1761

roky:     68 - 75
od r. 2003 název: Respiratory Physiology & Neurobiology  ISSN 1596-9048

Review of Applied Mycology
CABI Publishing/
       0375-0671/   1922
sklad A

J  278

roky:     22 - 33   39 - 44   45n)   46n)   47 - 50   52n)   53 - 56

od r. 1971 název: Review of Plant Pathology: consisting of abstracts and reviews of current literature on plant pathology ISSN 
0034-6438
Revue Canadienne de Biologie ISSN 0035-0915/ 1922  (1990)
volný výběr- střed
J  490

roky:     53n)   54 - 60   62 - 70   72 - 82   83n)
roky 1981 - 1984 název:
Revue Canadienne de Biologie et Biologie Experimentale ISSN 0714-6140
od r. 1985 - 1990 název: Experimental Biology: environmental and sensory aspects ISSN 0176-8638 (vydávání ukončeno)
Revue médicale de Liége (Revue Medicale de Liege: journal du praticien)
Institut de Medecine/   Belgie/   0370-629X/   1946
volný výběr - střed
J  469
roky:     53n)   54 - 73   74n)   75   76n)   77 - 2006n)
Suppl. r.:     68   70   72   81   82
Revue neurologique
Masson Editeur/   0035-3787/   1893
sklad A

J  95
roky:     51 - 52   53n)   57 - 68   69n)   70 - 75
La Revue de pathologie comparée
název 1953 - 1956: Revue de Pathologie Generale Comparee  ISSN 0370-6702
název 1957 - 1964:
Revue de pathologie générale et de physiologie clinique  ISSN 0370-6788
název 1965 - 1970: Revue de Pathologie Comparee et de Medecine Experimentale ISSN 0373-2517 (vydávání ukončeno)
sklad A
J  100
roky:     51 - 56    60n)   61 - 63   64n)   65 - 69
Rossijskij fiziologičeskij žurnal
sklad A

J  117

roky:     97   98n)   99
Do r. 1931 Russkij fiziologičeskuj žurnal.
Do roku 1995 viz Fiziologičeskij žurnal SSSR im. I. M. Sečenova
Rothamsted Experimental Station Report
Institute of Arable Crops Research - Rothamsted Research/  UK / 0262-1215/ 1903
sklad A

J  725

roky:     62/63   64/65   66/67   67/68   70/71   72/73   74/75    76/77   77/78   78/79   81/82   82/83   84/85   85/86     86/87   87/88   88/89   89/90   90/91   91/92   93/94
Dříve viz Report for Rothamsted Experimental Station
název v letech 1988 - 2002: Institute of Arable Crops Research. Report ISSN 0955-9051
dále jako Institute of Arable Crops Research. Annual Report

nahoruAktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |