hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

P
Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V Y Z,Ž
Pain
Elsevier /      0304-3959/   1975,    od r.2015 vydává Lippincott Williams & Wilkins
volný výběr - suterén
J  2022
roky:   75 - 80   82  85n)  86n)  87n)  88n)   88/89   90n)   91n)   92n)   93n) 94n)   95n)   96n)   97   98n)   99n)   2000n)
2001 - 2006  2007n)
supl. roky:  86   87   90  99
Památky a příroda
sklad A

J  2010

roky:     81n)   82 - 83   84n)   85n)   86n)   87n)   88
Panminerva medica
Edizioni Minerva Medica/   Italy  / 0031-0808/   1959
volný výběr - suterén
J  1228

roky:     59 - 71   72n)   73 - 89   90n)   91n)   92n)  93   94n)   95n)   96n)   97n)   98 - 99   2000n)  2010
Pathologia et microbiologia
Karger /  0031-2959
sklad A

J  437

roky:     60 - 75   Suppl. r.:     61   62   64
Od r. 1976 změna názvu viz Experimental Cell Biology (ISSN 0304-3568, vydávání ukončeno)

Patologičeskaja fiziologija i eksperimentalnaja terapija
volný výběr  - suterén
J  1577

roky:     62n)   63 - 68   69n)   70 - 91   92n)
Pathologie générale 
sklad A

J  100

roky:   51n)  52
(dále Revue de pathologie comparée)

Pediatric Research
Lippincott Williams & Wilkins/     0031-3998/   1932
volný výběr  - suterén
J  2181

roky:     91 - 96   97n)
Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie (Pfluegers Archiv: European journal of physiology)
Springer-Verlag/  0031-6768/   1868
volný výběr - střed
J  619

roky:     55n)   56 - 58   59n)   60n)   61 - 67   68n)   69 - 76 77n)   78n)   79   80n)   81 - 99
Suppl. r.:     72   73   74   75   76   77   78   80   81   82   84   85   86   87   88   91   92   93   94   95   96   97  98
Od svazku 302, r. 1968 - pod názvem European Journal of Physiology
do r. 1944: Pfluegers Archiv fuer die Gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere  ISSN 0365-267X

Pharmacology, Biochemistry and Behavior
Elsevier /   0091-3057/   1973
volný výběr - suterén
J  2187

roky:     73 - 78   80   82
Photosynthetica
AV ČR/   0300-3604/   1967
sklad A

J  1735

roky:     67 - 90
Physiological Genomics
American Physiological Society/    1094-8341/   1999
volný výběr - suterén
J  2212
roky: 1999(vol.1), 2000(2), 2001(4,5), 2002 (7,8,9,10), 2003 (12,13,14)

Physiologia Bohemoslovaca
AV ČR /   0369-9463/   1952
volný výběr - střed
J  850

roky:     56 - 90

roky 1952 -  1955 viz název 
Čechoslovackaja fiziologija

od 1991
název Physiological Research
AV ČR - FgÚ/   0862-8408/   1952
volný výběr - střed
J  850

roky:     91 - 2019 od r.2020 pouze v e-verzi
Suppl. r.:     92
Do r. 1990 viz název Physiologia Bohemoslovaca
Do sv. 4 (rok 1955) viz název Čechoslovackaja fiziologija
Physiological Reviews
American Physiological Society/   0031-9333/   1921
volný výběr- střed
J  131

roky:     51 - 77   78n)   79 - 81   83   84n)   85 - 89   90n) 91 - 96   97n)   98 - 99
Suppl. r.:     52   56   59   60   62   92

Physiological Review and Physiological Review Letters
J  131 A
roky:     94 pouze Indexy
The Physiologist
American Physiological Society/   0031-9376/   1958  
sklad A

J  1971

roky:     73n)   74   75n)  2005n) - 2007n)
Physiology
American Physiological Society/   1548-9213/   1986
volný výběr  - suterén
J  2146

roky: 2004 - 2008
do r. 2003 viz
News in Physiological Sciences = NIPS (ISSN 0886-1714)

Plant and Soil
Springer /   0032-079X/   1949
volný výběr - střed
J  785

roky:     49 - 50   55n)   56n)   57   58n)   59 - 61   62n)   63 -71 72n)   73 - 83   84n)   85 - 92
PNAS
viz Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 

Poultry Science
Poultry Science Association Inc./   United States/   0032-5791/   1908
volný výběr - střed
J  481

roky:     54 - 69   70n)   71 - 72   73n)   74n)   75 - 77
Pracovní lékařství
sklad A
J  1925

roky:     74   75n)   79 - 84
Praktický lékař
volný výběr- střed
J  244

roky:     42   44 - 46   52n)   53n)   58n)   59n)   60n)   61n)   62n) 63n)   64 - 68   69n)   70n)   71n)   72n)   73n)   74n) 75 - 78   81   82n)   83 - 84   87 - 98
Suppl. r.:     94   95   96   97
Preslia
Ceska Botanicka Spolecnost/   0032-7786/   1914
sklad A

J  159

roky:     29 - 36   52 - 90
Prikladnaja biochimija i mikrobiologija.
sklad A

J  1974

roky:     75 - 76   77n)   78 - 84   85n)   86 - 88
Problemy endokrinologii i gormonoterapiji
volný výběr - suterén
J  1535

roky:     62   63n)   64 - 81  83 - 91
Proceedings of the American Association for Cancer Research (American Association for Cancer Research. Proceedings of the Annual Meeting)
American Association for Cancer Research/ 0197-016X/   1953
volný výběr - střed
J  769 A

roky:     56n)   57n)   63n)   64n)   65 - 67   69   72 - 74   76  78 - 81

do 1974: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research. Proceedings ISSN 0197-0151
do 1971 : American Association for Cancer Research. Proceedings ISS 0569-2261

Proceedings of the British Pharmacological Society - Abstracts
 
roky:     82   83   85   86 součástí British Journal of Pharmacology
Proceedings of the Chemical Society
RSC
volný výběr - střed
J  1033 B

roky:     58 - 64
Proceedings of the IEEE
sklad A

J  1835

roky:     69n)   70 - 75
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA = PNAS
National Academy of Sciences/   0027-8424/   1914
volný výběr- střed
J  1124

roky:     31 - 55   59 - 70   71n)   72 - 73   74n)   75 - 92   93n)  94 - 2009
Suppl. r.:     87   88   89   90   94
Sekce    J  1124 A
roky:     80 - 81

Proceedings of the Royal Society of London. Ser. B. Biological sciences(Royal Society of London. Proceedings. Biological Sciences)
The Royal Society/   United Kingdom/   0962-8452/   1905
volný výběr- střed
J  811

roky:     31 - 56(chybí vol. 144)   57n)   58 - 70   71n)   72 - 80   81n)
Proceedings of the Royal Society of Medicine
Royal Society of Medicine Press Ltd./   United Kingdom/   0141-0768/   1907

sklad A

J  195

roky:     50n)   51n)   52  53n)   54n)   55   56n)   57n)   58   59n)  60 - 63   64n)   65 - 70   71n)  72n)   73 - 76   77n)
Suppl. r.:     76   77
Dále název Journal of the Royal Society of Medicine  J 1959
J 1959 a J 195 spojeno a uloženo pod signaturou J 1959
do vol.70, 1978: Royal Society of Medicine. Proceedings  ISSN 0035-9157

Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine
Wiley, do r.2008 Blackwell  +
Society for Experimental Biology and Medicine) / USA/   0037-9727 / 1903
volný výběr-  střed
J  191

roky:     51 - 52   53n)   54   55n)   56n)   57 - 64   65n)   66 -69   70n)   71n)   72 - 79   80n)   81n)   82 - 84   85n)  86 - 90 91n)   92 - 97
od r. 1999
- Experimental Biology and Medicine ISSN 1535-3702
Process Biochemistry
Elsevier /   1359-5113/   1966
sklad A
J 1700
roky:     66n)   67n)   68   69n)   70n)   71n) 
Progress in Biophysics and Molecular Biology
Elsevier (Pergamon)/   0079-6107/   1950
balkon- regál A
J  675

roky:     50 - 51   53   55   57   59 - 75   78
Progress in Lipid Research
Elsevier (Pergamon)/  0163-7827/   1952
sklad A

J  2062

roky:     85 - 89   90n)
Protein profile
Elsevier (Academic Press)/    1070-3667/   1994 (1994)
volný výběr - suterén
J  1208 A
roky:     94n) Přídavek  k  J. Mol. Biology
Protoplasma
Springer/    0033-183X/   1926
sklad A

J  1271

roky:     60n)   61 - 63   64n)   65   66n)   67 - 76
Průmysl potravin
volný výběr - střed
J  312

roky:     53 - 78   79n)   80n)   81 - 90   91n)   92   93n)
Psychological Abstracts
American Psychological Association/   0033-2887/   1927  (2006)
volný výběr  - suterén
J  1332

roky:     56 - 75
Psychological Review
American Psychological Association/   0033-295X/   1894  
sklad A

J  582

roky:     42 - 48   50n)
nahoruAktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |