hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

Č Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z,Ž
Časopis České lékařské komoryod r. 1999 název Tempus medicorum
ISSN: 1210-8073

volný výběr - suterén
J   2166

roky:   93n)   94n)   95n)   96n)   97n)   98n)   99n)   2000n)  2002 a dále neúplné 

Časopis lékařů českých
ISSN 0008-7335

volný výběr - střed
J   235

roky:   44 - 78   79n)   80n)   81 - 2021
Příloha: viz Lékařská věda v zahraničí

Čechoslovackaja fiziologija
volný výběr - střed
J   850

roky:   52 - 55
od r. 1956 viz Physiologia Bohemoslovenica
od r.  1991 název:
Physiological Research
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne/  1210-7859/   1937

volný výběr
  - suterén
J   1283

roky:   93 - 99   2000n)   2001  2016
Suppl. r.:   97   98
do r. 1973 viz  Československá neurologie
do r. 1995 viz Československá neurologie a neurochirurgie
Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
ISSN 0009-0522

volný výběr - střed
J   393

roky:   56 - 96
do r. 55 viz Československá hygiena
dále jako Epidemiologie, mikrobiologie a  imunologie
Československá fotografie
ISSN 0009-0549

volný výběr - střed
J   1029

roky:   58n)   59n)   60   61n)   62   63n)   64n)   65n)   66   67n)   68   69n)   70n)   71 - 73   74n)   75 - 76   77n)   78   79n)   80   81n)   82 - 90 
Československá fyziologie
Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne/   1210-6313/   1952  (2003)

volný výběr - střed
J   448

roky:   52 - 94   96n)   97   98n)   99n)   2000n) 2002
Suppl. r.:   92

Československá hygiena
ISSN 0009-0573

volný výběr  - střed
J   393

roky:   52n)   53 - 55
od r. 56 viz Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
Československá mikrobiologie
volný výběr - střed
J   792

roky:   56 - 58
od r. 1959 viz název Folia microbiologica
Československá morfologie
volný výběr - střed
J   501

roky:   53 - 64
od r. 1965 viz název Folia morphologica
Československá neurologie
ISSN 0009-0581

volný výběr  - suterén
J   1283

roky:  60 - 72
od  r. 1973 název:
Československá neurologie a neurochirurgie
ISSN 0301-0597

volný výběr - suterén
J   1283

roky:   73 - 92
od r. 1996 viz   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Československá patologie
ISSN 0009-0611

volný výběr- suterén
J   1642

roky:   65 - 92
od r. 1993 název:
Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne/   1210-7875/   1965

volný výběr - suterén
J   1642

roky:   93 - 94   95n)   96 - 2021
do r. 1992 viz výše  Československá patologie
Československá psychiatrie
ISSN 0069-2336

sklad A
J   1189

roky:   60 - 77   78n)   79 - 88
od r. 1994 název.
Česká a Slovenská Psychiatrie ISSN 1212-0383
Československá psychologie
AV ČR/   0009-062X/   1957

volný výběr - suterén
J   1633

roky:   58n)   59n)   60 -  88   89n)   90Aktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |