hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

F Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z,Ž
Faraday Transactions viz Journal of the Chemical Society

FASEB journal
Federation of American Societies for Experimental Biology/   0892-6638/   1987
volný výběr- střed
J 341

roky:   87 - 89   90n)   91 - 92   93n)   94- 2015
Suppl. r.:   99
do roku 1986 viz Federation proceedings

FEBS Letters Elsevier /   0014-5793/   1968
volný výběr - suterén
J 1805

roky:   68n)   69 - 72   73n)   74n)   75 - 98   99n)
Suppl. r.:   68   73   76 - 78   80 - 85   88 - 99

FEBS Journal, The
volný výběr - suterén
J 1729

roky:  2005 - 2008
do r. 2004 viz  Eur.J.Biochemistry
Federation proceedings
Federation of American Societies for Experimental Biology. ISSN 0014-9446
volný výběr- střed
J 341

roky:   52 - 69   70n)  71 - 87
Od roku 1987 viz název: FASEB journal

FEMS microbiology letters
Wiley, do r.2008 Blackwell (Elsevier) /   0378-1097/   1977
volný výběr - suterén
J 1977

roky:  77n)   78 - 79   80n)   81   82n)   83   84n)   85   86n)    87   88n)   89n)   90   91n)   92 - 94   96 - 2003
od r. 1985 sdružuje: Ecology, Reviews, Immunology, 
od r.1993 nové číslování Ecology, Reviews, Immunology
FEMS Microbiology Ecology  ISSN 0168-6496
FEMS Microbiology Reviews  ISSN 0168-6445

FEMS Immunology and Medical Microbiology
ISSN 0928-8244
roky:  1996 - 99n)  2000 - 2002n)
původně na ÚMG
FEMS Yeast Research
ISSN 1567-1356
roky: 2001-2003

Fertility and Sterility
Elsevier/   0015-0282/   1949
sklad A
J 1272
roky:   57 - 61   62n)   63 - 68   69n)   70 - 71
Fiziologičnij žurnal
volný výběr-  střed
J 1080

roky:   58 - 77
od r. 1978 název:
Fiziologičeskij žurnal
volný výběr- střed
J 1080
roky:   78 - 91
do r. 1977 viz Fiziologičnij žurnal.


Fiziologičeskij žurnal SSSR im. I.M. Sečenova
sklad A
J 117

roky:   17   19   21 - 36   51 - 60   61n)   62 - 73   74n)    75 - 90   91n)   92 - 93   94n)   95n)   96
od roku 1997 viz název: Rossijskij fiziologičeskij žurnal
Folia biologica (ČR)
do r. 2005 ISSN 0015-5500
volný výběr - střed
J 851

roky:   55 - 2006 a dále
Suppl. r.:   92 Pozn.: do roku 2005 vydával ÚMG AV ČR, od r. 2006 vydává 1.LF UK v Praze
Folia endocrinologica
sklad A
J 397

roky:   52n)   53 - 69   70n)   71 - 73   74n)
Suppl. r.:   60

Folia Facultatis Medicae Universitatis Comenianae
balkon
B 13 106
roky:   63   64   67 - 76   79   neúplné ročníky
Suppl. r.:   68   70   72   74

Folia histochemica et cytobiologica
Polskie Towarzystwo Histochemikow i Cytochemikow/  0239-8508/   1963
volný výběr - suterén
J 1583
roky:   63 - 70   71n)   72 - 74   76n)   77n)   78 - 80     81n)   82 - 87   88n)   89 - 93
do r.1984 pod názvem : Folia histochemica et cytochemica ISSN 0015-5586

Folia  microbiologica
AV ČR /   0015-5632/   1956
volný výběr- střed
J 792

roky:   59 - 2010
dále
pouze online verze, tištěná nevychází (přes Springer)
do r. 1958 viz název Československá mikrobiologie
Folia morphologica
ISSN 0015-5640
volný výběr- střed
J 501
roky:   65 - 90
do r. 1964 název:
Československá morfologie
od r. 1992 do 1994 název: Functional and Developmental Morphology
Folia veterinaria Facultatis medicinae veterinariae Cassoviensis
balkon
B 6430

roky:   56 - 60   67n)   69 - 72   74n)   75n)   76 - 77
Forum Mikrobiologie
ISSN 0170-8244
sklad A
J 1976

roky:   79n)   80 - 82   83n)   84   85n)   86 - 87   88n)   89n)     90   91n)   92n)

od r. 1992 název:
Bioforum: Forschung & Entwicklung ISSN 0940-0079
Functional and Developmental Morphology
Kluwer Academic / Plenum Publishers/ USA, ČSSR/   0862-8416/   1953 (1994)
volný výběr - suterén
J 2161
roky:   93   94
do r. 1991 název:
Folia morphologica
do r. 1964 název: Československá morfologie
Fungal genetics and biology
Elsevier (Academic Press)/   1087-1845/   1977
volný výběr - suterén
J 2020

roky:   96 - 98   99n)
Do roku 1995 viz Experimental mycology ISSN 0147-5975

 nahoruAktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |