hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

E Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z,Ž
Eastern Archives of Opthalmology
volný výběr - suterén
J 2227

roky:  73-77
původně na ÚEM
Ekológia ČSSR. : Časopis pre ekologické problémy biosféry. = Ecology.Journal for ecological problems of the biosphere.
volný výběr - suterén
J  2112

roky:   87n)   88 - 97
Electroencephalography and clinical neurophysiology: The EEG journal
ISSN 0013-4694

volný výběr - střed
J 306

roky:   49 - 67   68n)   69 - 89   90n)   91 - 97   98n)
Suppl. r.:   53   58   60   61   62   63   64   65   67   68   73   90  91   93   95
Supl. viz též katalog monografií

po roce 1999 pokračuje jako :
Clinical Neurophysiology ISSN 1388-2457
Electronic engineering
sklad A
J 17

roky:   51n)   59 - 65   66n)   67 - 75
Electronic products ( magazine)
Hearst Business Communications /USA/   0013-4953/   1958

volný výběr- suterén
J  2012

roky:   81n)   82n)   83n)   84 - 88   89n)   90 -92   93n)   94 - 98
Elektronika
IDG Czech, a.s./   0862-4607/   1987  (1996)

volný výběr - suterén
J  2111
roky:   87n)   88   89n)   90   91n)   92   93n)   94 - 95   96n)
EMBO journal (European Molecular Biology Organization journal)
Nature Publishing Group/   0261-4189/   1982
od r. 2014 vydává Wiley

volný výběr - suterén
J   2064

roky:   85 - 2007
EMBO reports
Nature Publishing Group/   1469-221X/   2000,
od r. 2014 vydává Wiley
volný výběr - suterén
J   2214

roky: 2000n) -  2007
roky 2000 - 2003  předány z ÚMG
Emerging Infections Disease
US Department of Health and Human Services/   1080-6040/   1995

volný výběr - suterén
J 2243
roky: 1998 - 2004
časopis předán z ÚMG
Endocrine experimentalis
Slovak Academic Press Ltd./  0013-7200/  1967

volný výběr- suterén
J 2039

roky:   83 - 90
dále název
Endocrine regulations
ISSN 1210-0668
volný výběr - suterén
J 2039

roky:   91   - 2003n)  2004
do r. 1990 viz Endocrine experimentalis.
Endocrinology
The Endocrine Society/ USA/   0013-7227/   1917

volný výběr- střed
J   102

roky:   48n)   51n)   52 - 53   55 - 69   70n)   71 - 73   74n)   75n)     76   77n)   78 - 99   2000n)
Environmental research
Elsevier (Academic Press)/   0013-9351/   1967

sklad A
J  1798

roky:   69   70n)   71 - 74
Enzyme and microbial technology
Elsevier /   0141-0229/   1979

volný výběr- suterén
J 2203

roky:   2000 - 2008
Enzymologia. Acta Biocatalytica
ISSN 0013-9424
sklad A
J  222

roky:   51n)   52n)   53 - 54   57 - 70   71n)   72
od 1973 viz název  Molecular and Cellular Biochemistry ISSN 0300-8177
Epidemilogie, mikrobiologie, immunologie
Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne/   1210-7913/   1952

volný výběr- střed
J 393

roky:   94 -  2019, vol. 68, chybí č. 2, 2020, vol. 69, chybí č. 2 - 2021
do r. 1993 viz název Československá epidemiologie
Epilepsia
Wiley, do r.2008 Blackwell/   0013-9580/   1960

volný výběr - suterén
J  1819

roky:   61 - 73   74n)   77 -80   81n)   82 -94
Suppl. r.:   85 - 88   90 - 94   neúplné

Essays in Biochemistry
Portland Press Ltd./   0071-1365/   1965

balkon
B 11  399

roky:   65 - 75   79   viz katalog monografií
European biophysics journal
Springer /  0175-7571

sklad A
J  1955

roky:   84 - 93
do r.  1983 viz název:
Biophysics of Structure and Mechanism  ISSN  0340-1057
European journal of applied microbiology and biotechnology
ISSN 0171-1741

volný výběr - suterén
J 1973

roky:   78 - 80   81n)   82 - 83
od r. 1984 viz název: Applied microbiology and biotechnology ISSN 0175-7598
European journal of biochemistry
ISSN 0014-2956

volný výběr - suterén
J  1729

roky:   67 - 79   80n)   81 - 82   85 - 2004
Review r. 89

od r. 2005 název 
FEBS Journal ISSN 1742-464X
do r. 1966 název viz : Biochemische Zeitschrift  ISSN  0366-0753
European journal of cancer
Elsevier (Pergamon)/ 0959-8049/   1965

sklad A
J   1720

roky:   67 - 71   72n)   73 -77
European journal of clinical investigation
Wiley, do r.2008 Blackwell/   0014-2972/   1966

sklad A
J   2019

roky:   73n)   74n)   75n)   76   80 - 81   82n)
European journal of histochemistry
Luigi Ponzio e Figlio Editori/ Itálie /  1121-760X/   1954

volný výběr - suterén
J 2164

roky:   93 - 94   95n)    2003 - 2020
European journal of immunogenetics
Wiley, do r.2008 Blackwell/  ISSN 0960-7420/  1974
sklad A
J  1945

roky:   91
do roku 1990 viz název Journal of immunogenetics ISSN 0305-1811
od r. 2005 název :
International Journal of Immunogenetics ISSN 1744-3121
European journal of immunology
Wiley/   0014-2980/   1970

volný výběr - suterén
J 1881

roky:   73 - 75   76n)   77 - 2008
European journal of neuroscience
Wiley, do r.2008 Blackwell /   0953-816X/   1989

volný výběr - suterén
J   2121

roky:   89 - 97   2008
Suppl. r.:   92   94   95
European journal of pharmacology
Elsevier /   0014-2999/   1967

sklad A

J  1800

roky:   69n)   70 - 77
European journal of physiology (paralelní název)
volný výběr - střed
J  619

roky:   viz Pfluegers archiv fur gesamte physiologie ISSN 0031-6768
Experientia
Birkhaeuser/  0014-4754/  1945

sklad A
J 18

roky:   45n)   46n)   47   48n)   50 - 67   68n)   69 - 81   82n)   88n)
Suppl. r.:   67   69   71 - 77

Od roku 1997 název Cellular and molecular life sciences
Experimental Brain research
Springer/   0014-4819/   1966

volný výběr - suterén
J  1696

roky:   66   67n)   68 - 82   83n)   84 - 86   87n)   88 - 93
Suppl. r.:   75   80   82   86

Experimental cell biology
ISSN 0304-3568
sklad A
J 437

roky:   76 - 77
do r. 1975   viz název: Pathologia et Microbiologia
Experimental cell research
Elsevier (Academic Press)/   0014-4827/   1950

volný výběr - střed
J  464

roky:   51 - 66   67n)   68n)   69n)   70 -2003, 2004 n)

Suppl.:
   52   55   57   58   59   61   63
Experimental and Clinical Cardiology
Pulsus Group Inc./  Kanada/   1205-6626/   1996

volný výběr- suterén
J  2177

roky:   96   97   98n)
Experimental and Clinical Immunogenetics
S. Karger /   0254-9670/   1984  (2001)

sklad A
J  2078

roky:   85 - 88   89n)
Experimental Gerontology
Elsevier /   0531-5565/   1965

sklad A
J  2001

roky:    69 - 70   72 - 75   76n)   77   78n)   79n)   80 - 83   84n)   85n) 
Experimental and Molecular Pathology
Elsevier (Academic Press)/    0014-4800/   1962

sklad A
J 1646

roky:   64 - 69   70n)   71 -77
Suppl. r.:   66

Experimental mycology
Elsevier (Academic Press)/0147-5975/ 1977
volný výběr- suterén
J   2020

roky:   77n)    80   81n)   82   83n)   85 - 89   90n)   93 - 95
od roku 1996 viz Fungal genetics and biology ISSN 1087-1845

Experimental neurology
Elsevier (Academic Press)/  0014-4886/   1959

volný výběr - suterén
J  1586

roky:   64 - 78   79n)   80 - 99   2000n)
Suppl. r.:   64   65   67   75   77

sekce viz Neurobiology of disease

Experimental Pathology
Fisher / ISSN 0232-1513

sklad A
J  1907

roky:   81 - 90
do r. 1980 název:
Experimentelle Pathologie
ISSN 0014-4908

sklad A
J   1907

roky:   68n)   69 - 80
od r. 1981 viz Experimental Pathology.
Experimental physiology
Wiley, do r.2008 Blackwell /   0958-0670/   1908

volný výběr - suterén
J 2131

roky:   91n)   92  - 98   99n)  2003
do roku 1990 viz Quarterly journal of experimental physiology and cognate medical sciences ISSN 0144-8757
 nahoru

Aktualizováno 9.11.2023| SVI FgÚ AV ČR |