hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

Z,Ž
Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V Y Z,Ž
Zborník lekárskej fakulty Košice (P. J. Šafárika)
balkon
B  12 264

roky:     67n)   68n)   69n)   70 - 72   74   77   79 - 80   83/84
Zborník prác chemickotechnologickej fakulty SVŠT Bratislava
balkon
B  13 727

roky:     71   72
Zborník vedeckých prác Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach
balkon
B  15 653

roky:     76   78   80   82
Zdraví
sklad A
J  2070
roky:     85n)   86n)   87n)   88   89   90n)
Zeitschrift für allgemeine Mikrobiologie, Morphologie, Physiologie und Önkologie der Mikroorganismen
ISSN 0044-2208/   1960
volný výběr - suterén
J  1486

roky:     61 - 63   64n)   65n)   66   67n)   68 - 70   71n)   72   73n)   74n)   75n)   76n)   77   78n)   79n)   80n)   81 - 84
Od r. 1985 viz název: Journal of Basic Microbiology ISSN 0233-111X
Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentele Therapie
volný výběr- střed
J  712

roky:     54   57n)   58 - 63   64 - 65    66 - 69   70n)  71 - 75   76n)   77n)   78n)
Suppl. r.:     73   74
do 1979: Zeitschrift fuer Immunitaetsforschung - Immunologie 0340-904X
do 1975: Zeitschrift fuer Immunitaetsforschung, Experimentelle und Klinische Immunologie 0300-872X
do 1970: Zeitschrift fuer Immunitaetsforschung, Allergie und Klinische Immunologie 0044-2879
do 1966: Zeitschrift fuer Immunitaets- und Allergieforschung 0372-9001
do 1963: Zeitschrift fuer Immunitaetsforschung und Experimentelle Therapie 0372-9052
(do 1924: Zeitschrift fuer Immunitaetsforschung und Experimentelle Therapie. Erste Abteilung: Originale 0372-9044)
Od r. 1979 (sv.156) viz název  Immunobiology
Zeitschrift für Naturforschung. Teil A
Verlag der Zeitschrift fuer Naturforschung/ 1946
sklad A

J  1663 A

roky:     66 - 74

do 1987: Zeitschrift fuer Naturforschung. Section A: Physics, Physical Chemistry, Cosmic Physics 
ISSN 0340-4811
do 1971: Zeitschrift fuer Naturforschung. Ausgabe A  ISSN 0044-3166
od 1988 název:
Zeitschrift fuer Naturforschung. Section A: A Journal of Physical Sciences ISSN  0932-0784
Zeitschrift für Naturforschung. Teil B
Verlag der Zeitschrift fuer Naturforschung/ 1946

sklad A

J  1663 B
roky:     64 - 68
do 1987: Zeitschrift fuer Naturforschung. Section B: Inorganic and Organic Chemistry 
ISSN 0340-5087
do 1973: Zeitschrift fuer Naturforschung. Ausgabe B.
ISSN 0044-3174
od 1988:
Zeitschrift fuer Naturforschung. Section B: A Journal of Chemical Sciences ISSN 0932-0776
Zeitschrift für Naturforschung. Teil C
Verlag der Zeitschrift fuer Naturforschung/ 1946
sklad A
J  1663 C

roky:     75
do 1986: Zeitschrift fuer Naturforschung. Section C: Biosciences 
ISSN 0341-0382
do1974: Zeitschrift fuer Naturforschung. Teil C: Biochemie, Biophysik, Biologie, Virologie
ISSN 0341-0471
od 1987 :
Zeitschrift fuer Naturforschung. Section C: A Journal of Biosciences ISSN 0939-5075
Zeitschrift für Versuchstierkunde
Urban und Fischer Verlag/   0044-3697/   1961
sklad A

J  1703
roky:     66 - 84   85n)   86 - 90
od r. 1991 název :
Journal of Experimental Animal Science  ISSN 0939-8600
Zeitschrift für wissenschaftliche Photographie, Photophysik und Photochemie
sklad A
J  374
roky:     52 - 55   57 - 59
Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie
ISSN 0340-0336
volný výběr- střed
J  824
roky:     55n)
Dále viz Cell and Tissue Research  ISSN 0302-766X

Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie. Abteilung Histochemie
ISSN 0340-0239 /  1958 (1964)
volný výběr- střed
J  824 A

roky:     58 - 64 dále název viz  Histochemie
Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie
Urban und Fischer Verlag/  
 0044-4030/ 1890
sklad A

J  2061

roky:     84 - 86   87n)   88 - 90
předchozí název: Zentralblatt fuer Pathologie ISSN 0863-4106
dále jako: General and Diagnostic Pathology ISSN 0947-823X - vydávání ukončeno 199?

Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene
Erste Abteilung: Originale
ISSN  0372-8110
sklad A

J  48 A

roky:     1907 - 1908   10   12   28 - 33   38/39   43n)   50 - 55     56 - 60   61n)   62 - 71
Suppl. viz katalog monografií
Od r. 1971 sv. 217 Reihe A: Medizinische Mikrobiologie und Parasitologie.

J  48 A
roky:     71 - 74   75n)   76 - 77
Suppl. viz katalog monografií

                        Reihe B: Hygiene - Präventive Medizin -  pokračování časopisu Archiv für Hygiene, Band 155

J  48 AB
roky:     73 - 74   77n)    Suppl. viz katalog monografií
Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene
I. Abteilung: Referate
sklad A

J  48 B
roky:     1910   30 - 42   43n)   44n)   51 - 54   55n)   56 - 57   58n)   59 - 61   62n)   63 - 67   68n)   69 - 72   73n)   74   75n)    76n)   77 - 78
Suppl. viz katalog monografií

Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene
II. Abteilung
ISSN 0323-6056
sklad A
J  48 C

roky:     52 - 59   59/60n)   61 - 84   85n)
Od roku 1986 viz název  Zentralblatt für Mikrobiologie   J  48 C

Zentralblatt für die gesamte Neurologie und Psychiatrie
ISSN 0044-412X/  1921  (1996)
sklad A
J  1177

roky:     59 - 67
od r. 1983 název :
Zentralblatt Neurologie - Psychiatrie ISSN 0722-3064 (vydávání ukončeno)
Zentralblatt für Mikrobiologie
ISSN 0232-4393/  1895

sklad A
J  48 C

roky:     86 - 91   92n)   93n)
Do roku 1985 viz Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde ...

Od roku 1994 viz Microbiological Research   ISSN  0944-5013

Předchozí názvy:
do 1982:
Zentralblatt fuer Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. Zweite Naturwissenschaftliche Abteilung: Mikrobiologie der Landwirtschaft, der Technologie und des Umweltschutzes  (0323-6056);
do 1978:
Zentralblatt fuer Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. Zweite Naturwissenschaftliche Abteilung: Allgemeine, Landwirtschaftliche und Technische Mikrobiologie (0044-4057);
do 1959:
Zentralblatt fuer Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. Zweite Abteilung  (0323-6447);
do 1953:
Zentralblatt fuer Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Zweite Abteilung  (0302-590X);
do 1929:
Centralblatt fuer Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Zweite Abteilung  (0302-5896)

Ž
Živa
ISSN 0044-4812
volný výběr- střed
J  443

roky:     53 - 58   59n)   60   61n)   62n)   63   64n)   65n)   66 - 77       78n)   79 - 82   83n)   84n)   85 - 92   93n)
Žurnal evoljucionnoj biochimii i fiziologii
sklad A

J  2075

 
roky:     68 - 90
Žurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunologii (ŽMEI)
sklad A

J  317

roky:     45n)   47   53 - 61   62n)   63 - 90
 nahoruAktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |