hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

S Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V Y Z,Ž
Sbírka zákonů ČR
volný výběr- suterén
J  1465

roky:   1945 - 59   69n)   70n)   74n)   75n)   76n)   77 - 79   80n)   81n)   82 - 89   90n)   91 - 92   93n)   94n) 1995  96n)   97n)   98n)   99 - 2010
Sborník prací lékařské fakulty v Brně
viz Acta Facultatis medicae Universitatis Brunensis
Scandinavian Journal of Immunology
Wiley, do r.2008 Blackwell Publishing Ltd./   United Kingdom/   0300-9475/   1972
volný výběr- suterén
J  1946

roky:     76n)   77   79 - 2008
Suppl. r.:     78   92   2000   2001
Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science
RR Consult/   Denmark/   0901-3393/   1974
volný výběr- suterén
J  2120

roky:     86n)   87n)   88 - 89   90n)   93n)   94 - 2006n)
Suppl. r.:     90   95   96   97   98
Science
American Association for the Advancement of Science/    0036-8075/   1880
volný výběr - střed
J  103

roky:     26n)   28n)   30n)   31n)   32n)  34n)   35n)   36n)        37 - 38   39n)   40n)   41 - 42   43n)   44n)   45n)     46 - 48   49n)   50 - 53   54n)   55 - 63   64n)   65 - 71    72n)   73n)   74n)   75n)   76n)   77n)   78n)   79n)   80n)     81n)   82n)   83n)   84n)   85n)   86n)   87 - 89   91n)   92 - 2015
Suppl. r.:     73   89   90   93 
Scientific American
Scientific American, Inc./   0036-8733/   1845
volný výběr- suterén
J  1781

roky:     62n)   63n)   64n)   65   66n)   87n)   88n)   89n)      90n)   91 - 93   94n)   95   96n)   97   98n)   99n)    2000n)   2001  2002
Scripta Medica Universitatis Brunensis Masarykianae. Facultatis Medicae (SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ)
Masarykova Universita/   1211-3395/   1922
volný výběr- střed
J  480

roky:     53 - 59   62 - 63   64n)   65n)   66n)   67n)   68   69n)  70n)   71n)   72   73n)   74n)   75n)   76n)   77n)   78n)   79n)    85 - 87   88n)   89n)   90n)   91n)   92n)   93n)   95n)   96n)    97n)
(do r. 1990 Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultatis Medicae. Scripta Medica  ISSN 0036-9721)

Sdělovací technika
Sdelovaci Technika/      0036-9942/  1953
volný výběr- střed
J  1192

roky:     59   64   65n)   66n)   67n)   68n)   69   70n)   71 - 72   73n)     74   75n)   76   77n)   78n)   79   80n)   81n)   82 - 83   84n)  85 - 86   87n)   88 - 89   90n)   91n)   92 - 94   95n)    96 - 2008
Seminars in Immunology
Elsevier (Academic Press) /   1044-5323/   1989
volný výběr - suterén
J  2157

roky:     93 - 2008

Slaboproudý obzor
Akademie JA Komenskeho/     0037-668X/   1933
sklad A

J  1341

roky:     64 - 66   67n)   68 - 79   80n)   81 - 85   86n)   87 - 91
Soil Biology and Biochemistry
Elsevier (Pergamon)/      0038-0717/   1969
sklad A

J  1864

roky:     72n)   73 - 74   75n)   76 - 82   85 - 89   90n)   91 - 92    93n)
Soil Science Society of America
Soil Science Society of America/   1063-2565/   1967
sklad A

J  968

roky:     48 - 49   58 - 61   62n)   63n)   64 - 81   83 - 84
Od r. 1976 název Soil Science Society of America Journal

Somatic Cell Genetics
Springer/    0740-7750/   1975  (2005)
sklad A

J  1978

roky:     77   79 - 83
Dále změna názvu na
Somatic Cell and Molecular Genetics
roky:     84 - 92
Statistics: a Journal of Theoretical and Applied Statistics
Taylor & Francis Ltd./   0233-1888/   1949
sklad A
J  2035

roky:     77   79 - 89
Do r. 1976 viz název Matematische Operationsforschung Statistics
Strahlentherapie
Springer (Urban & Vogel)/ 0039-2073  /     1912
volný výběr- střed

J  387

roky:     20   52   54 - 74
Suppl. r.:     54   56 - 71

Studia biophysica
Akademie-Verlag/  0081-6337/   1965 (1991)
sklad A
J  1725

roky:     66   67n)   68   70   71n)   72n)   73 - 77   78n)   79 - 85   86n)   87n)   88 - 90
Synthesis microbiologica
Institute of Microbiology/   Italy/   0039-7903/   1966   (19??)
sklad A
J  1763

roky:     67n)   68 - 71

nahoruAktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |