hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

CH Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z,Ž
Chemical abstracts
Chemical Abstracts Service (C A S)/   0009-2258/   1907
sklad C - za mříží
J 194

roky:   41n)   47n)   48n)   49n)   50 - 68   69n)   70 - 79


Chemical Engineering (Chemical Engineering Research & Design)
Institution of Chemical Engineers/ UK/   0263-8762/   1923
sklad A
J 1793 A

roky:   69 - 83
do r. 1982 část název:
Transactions of the Institution of Chemical Engineers
Chemical Engineering Journal
ISSN 0300-9467

sklad A
J 1950

roky:   70 - 73   74n)   75 - 86
roky 1984 - 1996 název: Chemical Engineering Journal and Biochemical Engineering Journal ISSN 0923-0467
od r. 1997 opět název: Chemical Engineering Journal (Elsevier ISSN 1385-8947)

Chemical Engineering News
sklad A
J 1794

roky:   65 - 67

Chemical engineering science
Elsevier (Pergamon)/  0009-2509/   1951

sklad A
J 1736
roky:   67 - 75

Chemical reviews
American Chemical Society/   0009-2665/   1924

sklad A
J 1704

roky:   66 - 77

Chemické listy
Ceska Spolecnost Chemicka/   0009-2770/   1876

volný výběr -střed
J 257

roky:   30 - 33   40n)   48   52 - 66   67n)   68 - 2002 a dále

Suppl. r.:   93

Chemický průmysl
Economia a.s./   0009-2789/   1925  (1999)

sklad A
J 275

roky:   52 - 54   55n)   56 - 83   84n)  85 - 90   91n)   92 - 94

Chemische Berichte
ISSN 0009-2940

volný výběr- suterén
J 1573

roky:   64 - 74
od r. 1999 název: European Journal of Inorganic Chemistry ISSN 1434-1948

Chemistry and physics of lipids
Elsevier /   0009-3084/   1967

sklad A
J 1737 

roky:   66 - 75

Chimia
Schweizerische Chemische Gesellschaft/  0009-4293/   1923

sklad A
J 1653 

roky:   64 - 75

Chromosoma
Springer/   0009-5915/   1939

volný výběr- střed
J 492

roky:   53n)   54   55n)   56 - 59   60n)   61 - 77

nahoruAktualizováno 20.2.2017 | SVI FgÚ AV ČR |