hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.

L
Časopisecký fond  - tištěné časopisy

   Struktura záznamu časopisu

  • název
  • vydavatel v r. 2007 (případně bývalý) / případně země/  ISSN (tištěné verze)/1.ročník (případně poslední ročník)
  • signatura, umístění (umístění v prostorách knihovny)
  • roky odběru ( n = neúplný ročník), a dále = odběr v aktuálním roce
  • změny názvu
  • odkaz na změnu názvu (pokud byl časopis odebírán i pod jiným názvem)
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z,Ž
Laboratory Animal Care
ISSN 0094-5331

sklad A
J  1657

roky:     63n)   64   65n)   66 - 69   70n)   71 - 74   75n)
Od r.1971 název: Laboratory Animal Science ISSN 0023-6764
Laboratory Animals
Royal Society of Medicine Press Ltd./   0023-6772/   1966
sklad A
J  1830

roky:     69 - 71   72n)   73n)   74 - 85   86n)   87   88n)  89 - 92   97n)
Lancet, The
Elsevier (The Lancet Publishing Group)/  0140-6736/   1823
sklad A
J  28

roky: 51 - 52   56 - 61   62n)   63   64n)   65   66n)   67  68n)   69 - 74

sklad C - za mříží
75n)   76n)   77n)   78n)   79   80n)  81n)

Le Journal  du CNRS
Le Centre national de la recherche scientifique/ 0994-7647
volný výběr  - suterén
J  2204
roky: 2000 - 2002 a dále
Lékař a technika
Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne/   0301-5491/   1970  (2004)
sklad A
J  1968

roky: 77 - 83   84n)   85 - 89   90n)   91n)
Lékařská věda v zahraničí.
Příloha Časopisu lékařů českých
volný výběr - střed
J  235 A

roky: 59   61 - 62   66 - 67
Letters in Applied Microbiology
volný výběr - střed
J  1125 A
roky:85 - 90   91n)   92 - 2008
Life Sciences
volný výběr  - suterén 

J  1768
A

Physiology and Pharmacology
ISSN 0300-9653
roky:     68n)   69 - 73

J  1768 B

Biochemistry, General and Molecular Biology
ISSN 0300-9637
roky:     68n)   69   70n)  71n)   72n)   73

Od r. 1973 nerozděleno (Elsevier/ 0024-3205)
J  1768
roky:  73 - 77   78n)   79n)   80 - 82

Lynx. Mammaliologické zprávy.
balkon
B  10 935
roky:     64   65 - 77   79   82   84   87 - 89   92  Suppl. r.:     70   73   75
nahoruAktualizováno 9.11.2023 | SVI FgÚ AV ČR |