hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
  elektronické informační zdroje - stručné POPISY zdrojů
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


Pro přístup do zdrojů označených "předplacený zdroj"(pro uživatele SVI FgÚ) využijte přístupovou stránku = odklikněte odkaz  [přístup] uvedený u popisu placeného zdroje (směruje na odkaz pro přístup přes proxy server).
Externí pomůcky:
 nahoru Popisy elektronických zdrojů předplacených
  plnotextové zdroje (e-časopisy)   bibliografické, citační a kombinované zdroje

nahoru American Association for Cancer Research
 • předplacený zdroj - [přístup] nebo přes EZB/SVI FgÚ
 • kolekce plnotextových časopisů AACR
 • časopisy jsou po 12-ti měsících také volně dostupné
 • Seznam dostupných titulů:
  • Cancer Research - od 1916
  • Clinical Cancer Research - od 1995
  • Molecular Cancer Therapeutics - od 2001
  • Molecular Cancer Research - od 2002
  • Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention - od 1991
  • Cancer Prevention Research
  • Cancer Immunology Research
  • Cancer Reviews Online
  • Cancer Prevention Journals Portal
  • Cancer Discovery

nahoru American Physiological Society
 • předplacený zdroj - [přístup] nebo přes EZB/SVI FgÚ
 • kolekce plnotextových časopisů APS -  aktuální rok + archiv cca od 1997
 • časopisy jsou po 12-ti měsících (+ archiv od 1997) také volně dostupné
 • hlubší online archivy (pod r. 1997) jsou nepřístupné !!!! - podléhají zvláštní platbě (viz informace vydavatele - Legacy Content)
 • Seznam dostupných titulů (tištěné starší ročníky ve fondu SVI FgÚ):
  • American Journal of Physiology (7 řad):
   • AJP - Cell Physiology
   • AJP - Endocrinology and Metabolism
   • AJP - Gastrointestinal and Liver Physiology
   • AJP - Heart and Circulatory Physiology
   • AJP - Lung Cellular and Molecular Physiology
   • AJP - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology
   • AJP - Renal PhysiologyAJP - Consolidated
  • Journal of Applied Physiology
  • Journal of Neurophysiology
  • Physiological Genomics
  • Physiological Reviews
  • Physiology

nahoru American Society for Microbiology
 • předplacený zdroj [přístup]  nebo přes EZB/SVI FgÚ
 • kolekce plnotextových časopisů ASM -  aktuální rok (+ archivy )
 • časopisy jsou po 6-ti měsících také volně dostupné, část je na principu open access
 • Seznam dostupných titulů:
  • Antimicrobial Agents and Chemotherapy - od 1972
  • Applied and Environmental Microbiology - od 1953
  • Clinical and Vaccine Immunology (od 2006) - dříve název :Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology - od 1995
  • Clinical Microbiology Reviews - od 1988
  • EcoSal Plus
  • Eukaryotic Cell - od 2002 do 2015 - od 2016 začleněn do nového časopisu mSphere
  • Genome Announcements (open access)
  • Infection and Immunity - od 1970
  • Journal of  Bacteriology - od 1916
  • Journal of Clinical Microbiology  - 1975
  • Journal of Microbiology & Biology Education
  • Journal of Virology - od 1967
  • Microbiology and Molecular Biology Reviews - od 1937
  • Microbiology Spectrum
  • Molecular and Cellular Biology - od 1981
  • mBio® (open access)
  • mSphere (open access)
  • mSystems - (open access)
  • Minireview Collection of all journals

nahoru Oxford Journals - STM Collection
nově od r.2018
 • předplacený zdroj [přístup] nebo přes EZB/SVI FgÚ
 • kolekce plnotextových časopisů  -  aktuální rok + archivy cca od r. 1996
  • pozn.: část časopisů je po embargu (cca ročním) volně dostupná
 • STM kolekce zahrnuje tyto "podkolekce": Medicine & Health, Life Sciences a Mathematics and Physical Sciences

nahoru Cell Press
 • předplacený zdroj [přístup] nebo přes EZB/SVI FgÚ
  • Pozn.: aktuální rok je dostupný pouze přes rozhraní ScienceDirect !
 • kolekce plnotextových časopisů Cell Press -  aktuální rok (+ archivy)
 • časopisy jsou po 12-ti měsících také volně dostupné (přístup i přes Cell Press)
 • Seznam dostupných titulů:
  • Cancer Cell - od 2002
  • Cell - od 1995
  • Cell Host and Microbe  nově od r.2019
  • Cell Chemical Biology - 1995 ( 2015 název Chemistry and Biology)
  • Cell Metabolism - od 2005
  • Cell Stem Cell - od 2007
  • Current Biology - od 1995
  • Developmetal Cell - od 2001
  • Immunity - od 1994
  • Molecular Cell - od 1997
  • Neuron - od 1995

nahoru Elsevier - Science Direct
nahoru Nature Publishing Group
 • předplacený zdroj [přístup]  nebo přes EZB/SVI FgÚ
 • kolekce plnotextových časopisů NPG (resp. SpringerNature) - aktuální rok (+ archivy)
 • Seznam dostupných titulů:
  • Mucosal Immunology  nově od r.2019
  • Nature  - od 1997
  • Nature Biotechnology - od 1993
  • Nature Cell Biology - od 1999
  • Nature Genetics - od 1992
  • Nature Chemical Biology  nově od r.2019
  • Nature Medicine - od 1995
  • Nature Methods - od 2004
  • Nature Microbiology nově od r.2019
  • Nature Neuroscience - od 1998
  • Nature Protocols - od 2006
  • Nature Structural & Molecular Biology - od 1994
  • Nature Immunology - od 2000
  • Nature Reviews Drug Discovery nově od r.2019
  • Nature Reviews Genetics - od 2000
  • Nature Reviews Molecular Cell Biology - od 2000
  • Nature Reviews Neuroscience - od 2000
  • Nature Reviews Cancer - od 2001
  • Nature Reviews Immunology - od 2001
  • Nature Reviews Microbiology - od 2003
  • Cell Death and Differentiation - od 1997
  • Oncogene - od 1997

nahoru  SpringerLink
nahoru Wiley Online library

nahoru  EBSCO
 • bibliograficko-plnotextová databáze
 • předplacený zdroj [přístup] nebo jednotlivé tituly také přes EZB/SVI FgÚ (označené  "žlutě" a  "via EBSCO Host")
 • z rozhraní EBSCO jsou dostupné tyto databáze (od r. 2018 verze Ultimate):
  • Academic Search Ultimate
  • Business Source Ultimate (a GreenFILE a další)
 • databáze obsažené v EBSCO obsahují  články z časopisů různých vydavatelů většinou vč. plných textů
 • videonávody
 • Pozor - většina titulů (zejména z přírodních věd) je však embargovaná, proto nejsou fulltexty k dispozici ihned, ale s určitým časovým odstupem (až rok) - přesto je EBSCO významným zdrojem pro získání plných textů z těch časopisů, které jinou cestou k dispozici nejsou (např. starší ročníky).
 • seznamy titulů obsažených v jednotlivých databázích:
  • přímo v databázi EBSCO přes odkaz "Title List" u jednotlivych databází
 • V zásadě je fulltext dostupný pokud v EBSCO u časopisu naleznete ikony:
  • ebsco článek pdfPDF Full Text
  • ebsco článek htmlHTML Full Text

 nahoru   Proquest
 • bibliograficko-plnotextová databáze
 • předplacený zdroj
 • Vstup do Proquest Central:
  • 1.  [Proquest - via proxy server] - automaticky z ústavu, nutné z počítačů mimo ústav (po přihlášení)
  • 2.  z počítačů v ústavu lze přistupovat i přímo (jde o nastavení pro celou AV ČR) - Proquest
  • jednotlivé tituly také přes EZB/SVI FgÚ (označeny "via Proquest")
 • Proquest je "soubor databází" slučující pod jedno vyhledávací rozhraní databáze různého typu - bibliografické, plnotextové (různí vydavatelé, více než 17 000 titulů časopisů, knih atd.) a další,
 • lze ho tedy využít jako databázi bibliografickou nebo jako zdroj plného textu článku (obecně získání informace),
 • zaměření je spíše společensko-vědní, ale je zařazeno i několik databází se zaměřením na přírodní vědu, medicínu apod., ve kterých jsou (mimo jiné) obsaženy časopisy/knihy (a jiné dokumenty) s plnými texty
  • plné texty v Proquestu jsou zpravidla s ročním embargem
 • další informace a pomůcky po práci v Proquest najdete také na webu Albertiny Icome.

nahoru  Scopus
nahoru Scopus - základní informace
 • Scopus je vědecká multioborová abstraktová a citační databáze, je produktem firmy Elsevier - update probíhá každý den.
 • Další citační databáze:
 • Scopus sleduje i články v neimpaktovaných časopisech.
 • retrospektiva od r. 1960, od 1966 abstrakta
 • počty citací od 1970 - proběhlareindexace dat pod rok 1996 - Cited References Expansion Program
 • Důležité: výsledky vyhledávání (a počty citací nebo případně také h-index) ve Scopus a WoS (případně Google Scholar) budou zpravidla odlišné!
 • Seznamy časopisů (a sborníků, knih) indexovaných ve Scopusu:
 nahoru  Scopus - nápovědy
 • chybné  údaje ve Scopusu či připomínky - vyřízení většinou trvá déle:
  • špatně uvedené vaše jméno, pracoviště, chyby v citacích apod.
  • připomínky k databázi
  • použijte odkaz "Contact and Support" (v dolní části stránky Scopusu) 
  • nejdříve se otevře formulář pro všeobecné připomínky
  • dále lze vyplnit pro špatné autorské a podobné údaje  "Author feedback form", ale pouze po registraci  (pokud nejste registrováni, nutno si založit svůj "účet")
 • vyhledávání ve Scopus - autor:
  • první autor na práce 1. z uvedených autorů v Pubmedu (ale zpravidla jsou vybrány práce všech autorů stejného příjmení)
  • při hledání dle autora nebo instituce nastávají podobné problémy jako při hledání ve WoS - viz autoři/instituce ve WoS
  • identifikační číslo (Author ID) autora v databázi Scopus - více informací
 • citace a reference:
  • Scopus obsahuje reference jednotlivých článků a tím pádem citační vazby, kdo koho citoval a v čem, dá se sledovat citovanost článku - autora (citační ohlas), prolinkovat dál, stejně jako ve Web of Science (výsledky budou však odlišné)
  • ve Scopusu je uváděn h-index (více o h-indexu) - ve Scopusu citace od r. 1970  - proběhla reindexace dat pod rok 1996 - Cited References Expansion Program
  • zvolit Author Search - zobrazí se odpovídající autor (autoři) - u odpovídajícího autora klik na "View citation overview"  - h-index je vč.autocitací
  • pak lze odstranit autocitace - výsledkem je h-index bez autocitací ("Exclude from citation overview"):
   • všech spoluautorů - Self citations of all authors
   • dotyčného autora - Self citations of selected author
  • h-index autora ve Scopus se může lišit od h-indexu ve Web of Science či stanovený jinak (Google Scholar a jiné zdroje)
 • plné texty ve Scopus:
  • Scopus neobsahuje plné texty, ale má u záznamů linky na plné texty článků u vydavatelů, kde je možné je získat anebo lze stahovat články přes Document Download Manager - možnost stáhnout více článků najednou
  • přes Scopus lze pochopitelně stáhnout jen ty články, které jsou předplacené nebo volně dostupné, u ostatních jsou k dispozici jen abstrakta
  • dostupnost e-časopisů pro uživatele SVI FgÚ

nahoru WEB OF SCIENCE
 • Pro AV ČR jsou dostupné tyto databáze v rámci Web of Science:
  • Web of Science Core Collection - Science Citation Index Expanded (1945-present), Social Sciences Citation Index (1977-present), Arts & Humanities Citation Index (1977-present), Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present), Book Citation Index– Science (2005-present), Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present),  Current Chemical Reactions (1986-present), Index Chemicus (1993-present), Emerging Sources Citation Index (od 2015)
  • Journal Citation Reports (impakt faktor a další)
  • Data Citation Index (od 1994)- info producenta
  • Derwent Innovations Index (od 1994) - info producenta
  • Biosis Citation Index  (od 1994) - info producenta
  • Zoological Records (od 1994) - info producenta
  • Current Content Connect (od 1998) - info producenta
  • Medline (od 1950) - info producenta
  • KCI-Korean Journal Database (od 1980) - bibliografické záznamy článků z přibližně 2 000 odborných časopisů publikovaných v Koreji.
  • SciELO Citation Index (od 1997) - multioborová databáze umožňující přístup k odborným textům publikovaným v open-access časopisech v Latinské Americe, Španělsku, Portugalsku, Karibiku a Jižní Africe.

nahoru  MEDLINE     free zdroj (data), některá rozhraní placená
 • základní a nejobsáhlejší  bibliografická databáze pro oblast biomedicíny
 • producent - U.S.National Library of Medicine
 • hluboká retrospektiva (digitalizace starých podkladů), obsahuje reference na práce publikované v biomedicínských časopisech a abstrakta, případně přímé propojení na plný text článku, záznamy v MEDLINE jsou klasifikovány pomocí tezauru MESH
 • databáze je volně dostupná na více serverech přes různá rozhraní (na serverech NLM bez registrace, na některých komerčních po bezplatné registraci), placené verze - obsah databáze je součástí databázových center - např. Ovid
 • návody jsou k dispozici u každého rozhraní, přesto se může hodit česká příručka, kterou si můžete půjčit v našem SVI: Jak na Medline efektivně / Jitka Feberová. - Praha : Triton, 2004. - 95 s.
 • Medline - indexované časopisy
 • všeobecné informace -  MEDLINE®/PubMed® Resources Guide
 • PUBMED - vstup  volně přístupné rozhraní
  • nebo [přístup] při potřebě propojení na plné texty časopisů předplacené pro uživatele SVI FgÚ (přístup přes proxy server)
 • u většiny článků je i odkaz na plný text (ikona vydavatele, ikona do PMC nebo text Free PMC Article, Linkout - další možnosti získání plného textu)
  • článek může být plnotextově dostupný volně (časopisy nebo konkrétní články na principu open access, časopisy uložené v PMC)
  • nebo dostupný pouze pro předplatitele (např. časopisy Elsevier, Springer atd.)

 • PubMed Central - PMC - repozitář free článků z biomedicínských věd
 • Pubmed help
 • Upozornění:
  • PubMed je volně dostupná databáze, ale plné texty článků jsou dostupné na serverech vydavatelů (s výjimkou časopisů PubmedCentral) a to v časopisech, které podléhají platbě a ty jsou pro uživatele SVI FgÚ dostupné pouze přes proxy server SVI.
  • Pokud chcete tedy být přímo z Pubmedu propojeni na plný text článku z předplaceného časopisu, pak musíte použít již pro přístup do PubMedu "proxy" odkaz - tedy do PubMedu přistupovat přes proxy server SVI .
  • Ne u všech vydavatelů (nebo ročníků !!) však tyto přímé linky fungují bez problémů - pokud vám článek nejde otevřít, neznamená to s určitostí, že časopis není pro uživatele SVI FgÚ dostupný - dostupnost časopisu ověříte nejlépe přes katalog elektronickych časopisů - EZB nebo dotazem na personál knihovny.
nahoru
Aktualizováno 1.4.2019 | SVI FgÚ AV ČR |