hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
    Základní informace  - Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR (= knihovna)
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy


 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


 • Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. (SVI FGÚ) je informační základnou Fyziologického ústavu, vybrané služby poskytuje i ostatním ústavům areálu Krč - Mikrobiologický ústav, Ústav molekulární genetiky, Ústav experimentální medicíny. Zástupci těchto ústavů a vedoucí SVI tvoří Knihovní radu.
 • SVI rovněž poskytuje vybrané služby uživatelům z řad (zejména) odborné veřejnosti (studenti, pracovníci jiných instituci VaV) a zajišťuje rozsáhlou Meziknihovní službu.
 • Kromě tištěných zdrojů zpřístupňuje uživatelům odborné databáze, spravuje a zprostředkuje tak on-line přístup k předplaceným elektronickým informačním zdrojům - EIZ  (v rámci licenčních podmínek vydavatelů či poskytovatelům EIZ).
 • Knižní fond SVI tvoří kolem 82 000 knih a svázaných časopisů - převážně v anglickém a českém jazyce.
 • Nabídka předních zahraničních časopisů z oblasti biomedicíny a souvisejících oborů je velmi rozsáhlá jak v tištěné formě (starší ročníky), tak aktuálně zejména v elektronické formě. Některé z titulů jsou jediným exemplářem/přístupem v České republice. Rozsahem svého fondu se SVI FgÚ řadí k větším knihovnám ústavů AV ČR.
 • Prostory knihovny nabízejí v otevírací době místa pro studium a počítače s přístupem na Internet pro interní i externí uživatele.
 • Veškeré zásady provozu a činnosti SVI jsou specifikovány v Knihovním řádu SVI FgÚ, který je v plném znění k dispozici v tištěné formě u výpůjčního pultu.
 • SVI FgÚ:
  • spravuje, vytváří a aktualizuje řadu knihovnicko-informačních systémů a dalších databází jak interních, tak na národní úrovni
  • je knihovnou veřejnou, osvědčení o zápisu do evidence veřejných knihoven podle zákona č. 275/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb, vydalo Ministerstvo kultury ČR pod evidenčním číslem: 3117/2002.
  • je členem SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky)
  • bylo řešitelem projektů na zpřístupnění elektronických informačním zdrojů
  • v současné době je členskou institucí v projektu CzechElib, navazujícím na dřívější projekty na podporu elektronických informačních zdrojů
     Knihovnické,  informační  a další systémy spravované a aktualizované kolektivem SVI FgÚ
 • tvorba a správa webu SVI
 • EZProxy - správa přístupů do placených elektronických zdrojů vč. vzdáleného přístupu (technická podpora Jiří Vilím - Oddělení Informačních technologií)
 • katalog monografií - systém Aleph
 • katalog elektronických časopisů EZB/SVI FgÚ - správa e-časopisů
 • evidence publikační činnosti vědeckých pracovníků FgÚ - pro potřeby databází ASEP, RIV, interní databáze FgÚ
 • Souborný katalog ČR (Caslin) - monografie (data přebírána z katalogu SVI)
 • Souborný katalog ČR (Caslin) - časopisy (online správa a aktualizace dat za SVI)
 • Souborný katalog  v Národní lékařské knihovně - časopisy (online správa a aktualizace dat za SVI)
 • spolupráce v rámci projektu CzechËlib
      Prostory knihovny
balkon
 • monografie (katalog) - volný výběr
přízemí
 • výpůjční a informační pult - kontakt
 • počítače pro veřejnost (možnost wifi)
 • možnost tisku a kopírování
 • odpočinková zóna, denní tisk
 • studovna
 • prostor pro formální či neformální setkávání, diskuze
 • uzamykatelné skříňky
 • příruční knihovna (literatura označená v katalogu "signatura/ST") - volný výběr
střední patro
suterén
suterén - neveřejné sklady
suterén - kanceláře

Aktualizováno 24.3.2022 | SVI FgÚ AV ČR |