hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
 
  Pokyny pro přístup do předplacených elektronických zdrojů přes proxy server SVI
                                               

Proxy server SVI Poznámky:
 1. zaměstnanci Fyziologického ústavu se přes EZproxy server SVI mohou připojit na intranet FgÚ - pak je nutné zadat autorizační údaje i při přístupu z počítače na pracovišti !!!
 2. přes proxy server SVI FgÚ není možné přistupovat k plným textům časopisů ACS a OUP - tyto časopisy jsou dostupné pro Mikrobiologický ústav:
 • !!! U těchto časopisů je při pokusu stáhnout článek z jiného počítače než z počítače MBÚ opakovaně vyžadována autorizace pro připojení na proxy server SVI - zadávání autorizačních údajů je však zbytečné - více informací !!!!

S dotazy či problémy se obracejte na L.Trajhanovou (lucie.trajhanovazavinacfgu.cas.cz, l.2400) nebo na správce správce proxy serveru J.Vilíma (jiri.vilimzavinacfgu.cas.cz).


 nahoru CO JE EZProxy server SVI
 • EZProxy je speciální software pro nastavení proxy serveru SVI FGÚ, který slouží jako prostředník pro vstup do PLACENÝCH elektronických zdrojů - tedy mezi počítačem uživatele a cílovým počítačem (např. serverem vydavatele), pro který se pak všechny počítače (všechny IP adresy) přistupující přes proxy server jeví jako jeden počítač (jedna IP adresa) = proxy server SVI.
  • Při přístupu přes proxy server je část URL adresy zdroje nahrazena "http://d360prx.biomed.cas.cz".
  • IP adresa počítače, ze kterého se připojujete do zdrojů, je pak adresa proxy serveru a nikoliv vašeho počítače - dojde k přesměrování vašeho počítače  na proxy server SVI.
 • EZProxy server SVI je nastaven tak, aby umožňoval přístup :
 1. do licencovaných elektronických zdrojů = předplácených
 2. pouze oprávněným uživatelům 
 3. a to z počítačů na pracovišti i mimo pracoviště  (např. z domova)
 4. použitím přístupu přes EZproxy souhlasíte s podmínkami OCLC, poskytovatele licence EZproxy, dostupnými zde.
 • Pozn.: Přístup přes proxy server je nutné použít i pro přímé prolinkování do plných textů článků z volně dostupného PubMedu - použijte  "proxy" odkaz do PubMedu
nahoru JAK  s proxy pracovat
 1. základní podmínky
 2. autorizace
 3. přesměrování počítače
 4. řešení problémů
 
nahoru 1.  Pro přístup do placených elektronických zdrojů přes proxy server  je vždy nutné splnit následující PODMÍNKY
 
 
a)  Ve vašem prohlížeči musíte:
 • mít povoleny cookies a zapnutý JavaScript
 • nainstalovat certifikát zabezpečení - natrvalo
b)  Musí dojít k PŘESMĚROVÁNÍ vašeho počítače na proxy server SVI:
 nahoru 2. Při vstupu do předplacených informačních zdrojů přes proxy server pak systém rozpozná, zda se připojujete z počítače:

  a) připojeného k počítačové síti na pracovišti (v ústavu)
 • NENÍ vyžadováno přihlášení  = automatická autorizace - rozpoznání IP adresy počítače na pracovišti
  • nutno však přesměrovat váš počítač  na proxy server - to lze provést více způsoby - vyberte si jeden z nich
NEBO
  b)  připojeného MIMO pracoviště (např. z domova)
 • NUTNÉ přihlášení = AUTORIZACE uživatelským jménem a heslem
 • pokud heslo nevíte nebo nemáte schránku (ale patříte k oprávněným uživatelům elektronických zdrojů), kontaktujte správce sítě:
  •  J.Vilíma: jiri.vilimzavinacfgu.cas.cz
 • ! e-mailové schránky založené jinde (např. na seznam.cz) není možné k tomuto vzdálenému přístupu využít !

nahoru 3. Možnosti přesměrování počítače na proxy server SVI
a) použití přesměrujícího odkazu do požadovaného elektronického zdrojejednoduchý způsob
b) vytvoření záložky v prohlížeči - jen zdánlivě složitý způsob - doporučujeme
 • všemi uvedenými způsoby lze provést autorizaci (buď  je automaticky rozpoznána IP adresa počítače v síti ústavu = není vyžadováno přihlášení nebo z počítače mimo ústav, kdy je vyžadována autorizace - uživatelské jméno a heslo - o autorizaci )
 • přístup přes proxy server je nutné použít i pro přímé prolinkování do plných textů článků z "free" PubMedu - použijte  "proxy" odkaz do PubMedu
Upozornění:
 • pokud vám článek přes proxy server SVI nejde otevřít (webovská stránka zdroje se otevře, ale je např. nadále požadováno heslo či platba), pak se snažíte otevřít článek:
  1. který není součástí našeho předplatného (viz dostupné zdroje), ale v zásadě jde o zdroj, který je na proxy serveru nastaven (např. vydavatelství Elsevier jako celek) nebo jde o starší ročník časopisu, který dostupný nemáme.
  2. může jít také o článek z časopisu dostupného pouze pro Mikrobiologický ústav - přístup přes EZproxy server SVI není možný do titulů, které jsou vázány pouze na IP adresy MBÚ

 • pokud se otevře stránka s informací ve smyslu " zdroj není zařazen na proxy serveru", pak se jedná o časopis (či databázi), který není na proxy serveru vůbec zařazen (nemáme časopis předplacen a ani žádný jiný od tohoto vydavatele)
  • pak použijte přímý přístup na webovskou stránku tohoto zdroje (časopisu) - přístup je pak zpravidla možný pouze před úroveň zpoplatnění (neplatí u free zdrojů !!!)

nahorua)  Přesměrování počítače na proxy server SVI odkliknutím přesměrujícího odkazu
 • Při přístupu do elektronických zdrojů použijte "proxy" odkazy v hranatých závorkách - [plný text, plný přístup] - uvedené na těchto stránkách ("proxy" odkaz si pak můžete uložit v prohlížeči do svých oblíbených položek):
nahorub)  Přesměrování počítače na proxy server SVI  vytvořením záložky v prohlížeči - DOPORUČUJEME - lze použít  kdykoliv
 • Vytvoříte si v oblíbených položkách pomocí již připraveného bookmarkletu záložku ve vašem prohlížeči - jednorázové nastavení, není třeba opakovat !
       Návod na vytvoření záložky v Exploreru (podobně Mozilla/Firefox):
 1. klikněte pravým tlačítkem myši na tento připravený bookmarklet: SVI FGU bookmarklet
 2. z otevřeného dalšího okna zvolte z nabídky "Přidat k oblíbeným položkám"
      Návod na vytvoření záložky v Chrome
 1. klikněte pravým tlačítkem myši na tento připravený bookmarklet: SVI FGU bookmarklet
 2. v otevřeném okně s nabídkou vyberte "kopírovat adresu odkazu"
 3. volba "přidat stránku", zadat "jmeno" záložky (např. SVI bookmarklet) a do "adresa URL" vložit kopírovaný odkaz
 • v oblíbených položkách(záložkách) pak bude figurovat "SVI bookmarklet" - název této záložky si můžete kdykoliv libovolně změnit
 • kdykoliv pak otevřete ve svém prohlížeči odkaz na konkrétní zdroj  (např. i přímo z mailu poslanou citaci) a  kliknete (ve stejném okně prohlížeče) na tuto připravenou záložku, budete ihned přesměrováni na přístup přes proxy server SVI.
 • připravenou záložku lze použít i přímo u URL adresy zdroje (na webové  stránce zdroje)
  • otevřete např. http://www.sciencedirect.com (tedy bez proxy) a klikněte v kterékoliv fázi (i na úrovni časopisu, článku) na připravenou záložku, budete opět ihned přesměrováni na EZProxy server SVI = plný přístup.

nahoru 4. Přístup  k elektronickým zdrojům přes proxy server  nefunguje

V případě problémů s připojením pošlete mail na L.Trajhanovou (lucie.trajhanovazavinacfgu.cas.cz, l.2400) nebo na správce proxy serveru J.Vilíma (jiri.vilimzavinacfgu.cas.cz) .


Abychom vám byli schopni pomoci, uveďte, prosím, v e-mailu následující informace:
 • z jakého počítače přistupujete -  kde je tento počítač umístěn (počítač na pracovišti, domácí počítač apod.)
 • jaký používáte prohlížeč a jeho verzi (Internet Explorer, Firefox , Chrome ...) - viz databáze a podporované prohlížeče
 • na jaký zdroj se vám nedaří přistoupit (jeho URL)
 • text, který to při nepovedeném přístupu ke zdroji hlásí (můžete i uložit obrazovku s tímto textem a poslat nám ji v příloze mailu)
 • pokud se připojujete mimo pracoviště, pak zkuste uvést, jaký je váš poskytovatel internetového připojení
 • uveďte jakékoli další informace, o kterých máte pocit, že by mohly být důležité (mám malou domácí síť apod.)
Některé problémy s přístupem do e-zdrojů a jejich řešení najdete zde .


nahoru 
       Instalace certifikátu zabezpečení - pro proxy server SVI FgÚ:
 • Pokud váš webový prohlížeč hlásí „Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu (či podobnou hlášku), je nutné nainstalovat tzv.kořenový certifikát.
 • Pro zvýšení bezpečnosti vašich osobních dat je pro komunikaci se systémem zvolen zabezpečovací protokol SSL (mezi serverem a vaším počítačem jsou vyměňovány elektronicky podepsané certifikáty, kterými se jednotlivé strany ověřují).
 • Postup "nastavení důvěry" je rozdílný pro různé prohlížeče (a jejich verze), alespoň orientačně v Mozille Firefox
 • V ostatních případech se budete muset pokusit o nastavení certifikátu vlastními silami nebo požádat pracovníky IT oddělení vašeho ústavu.
nahoru Trvalá instalace certifikátu zabezpečení v Mozilla Firefox

1. Klikněte na odkaz  http://www.cacert.org
Na obrazovce pak klikněte na odkaz "Root Certficate (PEM Format)"

2. zobrazí se výzva Stažení certifikátu. Zatrhněte volbu "Uznat tuto CA pro identifikaci serverů" a poté potvrďte tlačítkem "OK".
       
nahoru
Aktualizováno 2.3.2021 | SVI FgÚ AV ČR |