esk imunologick spolenost

Semináře, přednášky, konference a jiné odborné akce

Semináře České imunologické společnosti, z.s., v 1. pololetí 2019

Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají ve čtvrtek ve 13:00 v přednáškovém sále (kinosále) Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4
10.1.2019 Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Imunogenetika - od teorie ke klinické praxi
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
24.1.2019 PhDr. Ing. Martin Pospíchal (Ústav aplikované psychologie ČR, z.ú., Praha)
Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví
31.1.2019 Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)
Potenciál lipidomické analýzy ve včasném screeningu rakoviny
7.2.2019 Mgr. Matouš Vobořil (Laboratoř imunobiologie, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha)
A novel role of toll-like receptor signaling in thymic immune tolerance
14.2.2019 Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Potraviny prismatem komponentové diagnostiky
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
21.2.2019 RNDr. Jakub Tomala, Ph.D. (Lab. nádorové imunologie MBÚ AV ČR, v.v.i.)
On the way to cytokine-antibody single-chain fusions for cancer immunotherapy
28.2.2019 Mgr. Jarmila Králová, Ph.D. (Oddělení leukocytární signalizace, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha)
Dysregulated ROS production by neutrophils triggers bone damage in autoinflammatory osteomyelitis
7.3.2019 Prof. Ing. Jan Vrba, CSc., M.S.M. (Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze)
Elektromagnetické pole a mikrovlnné technologie v medicíně a biologii
14.3.2019 Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Alergie 2019 – Diferenciální diagnostika dušnosti
Nemocnice na Homolce, Praha 5
21.3.2019 MUDr. Luca Vannucci, Ph.D. (Laboratoř imunoterapie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
From the tumor microenvironment to the new immunotherapy: changing views on cancer immunology
28.3.2019 Mgr. Iva Truxová (Sotio, a.s., a Ústav Imunologie 2. LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha)
Imunogenní buněčná smrt a její význam pro biologii a terapii nádorových onemocnění
(pro nemoc přednášející zrušeno)
4.4.2019 Mgr. Dagmar Šrůtková, Ph.D. (Laboratoř imunologie a gnotobiologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Nový Hrádek)
Nové strategie v prevenci astmatu v experimentálním myším modelu
11.4.2019 Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Kazuistiky
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
25.4.2019 D e n    i m u n o l o g i e
2.5.2019 MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. (Výzkum nádorové biologie lymfomů, BIOCEV, 1. LF Univerzity Karlovy, Vestec)
Signalizace z B-buněčného receptoru u lymfomů
9.5.2019 Konference České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Světový den astmatu a alergie
Národní dům na Vinohradech, Praha 2
16.5.2019 RNDr. Milada Šírová, Ph.D. (Laboratoř nádorové imunologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
Cílená léčba a ovlivnění nádorového mikroprostředí pomocí polymerních nosičů léčiv
23.5.2019 Dr. Marek Šťastný, Ph.D. (Bristol-Myers Squibb Czech Republic, s.r.o., Praha)
Regulace imunitního systému: co má společného španělská chřipka, CAR T-buňky a imunitní checkpoints?
6.6.2019 Mgr. Barbora Heřmánková, Ph.D. (Oddělení transplantační imunologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha)
Potenciál mezenchymálních kmenových buněk v léčbě onemocnění sítnice
13.6.2019 Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Spolupráce se zdravotními pojišťovnami
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
20.6.2019 Mgr. Jan Stuchlý, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF Univerzity Karlovy, Praha)
Hmotnostní cytometrie ve studiu vývoje lymfocytů a poruch krvetvorby

Odborné akce ČSAKI (výběr)

10.1.2019 Poruchy imunity a infekce v gynekologii, urogynekologii a porodnictví
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
14.2.2019 Potraviny prismatem komponentové diagnostiky
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
7.3.2019 Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 2019
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
14.3.2019 Alergie 2019 – Diferenciální diagnostika dušnosti
Nemocnice Na Homolce, Praha 5
29.–30.3.2019 XXVI. Luhačovické dny
Luhačovice
5.–6.4.2019 XXVIII. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie
Kouty nad Desnou
11.4.2019 Pracovní schůze: Kazuistiky
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
9.5.2019 Světový den astmatu a alergie
Národní dům na Vinohradech, Praha 2
10.–11.2019 XVIII. setkání lékařů České a Slovenské republiky
Litomyšl
24.5.2019 XXIV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny
Rožnov pod Radhoštěm
13.6.2019 Pracovní schůze: Spolupráce se zdravotními pojišťovnami
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
14.6.2019 XXIV. Českolipský den astmatu a alergie
Máchovo jezero
12.9.2019 Pracovní schůze: Problematika očkování
KC Vavruška, Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2
13.–14.9.2019 XXVII. Severočeská imunologická konference
Ústí nad Labem
2.–5.10.2019 XXXVI. Sjezd Slovenské a České společnosti alergologie a klinické imunologie
Vysoké Tatry
12.10.2019 V. Den lékové alergie
Kutná Hora
14.11.2019 Pracovní schůze: Léková hypersenzitivita a intolerance
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
22.–23.11.2019 XXI. Beskydské alergologické a imunologické dny
Soláň
12.12.2019 Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů
Autoklub, Opletalova 29, Praha 1

Detaily viz web ČSAKI

Konference a kongresy

European Society for Immunodeficiencies: Malignancy and PID (ESID 2019)
September 18–21, 2019
Square Brussels Convention Centre, Brussels, Belgium
esidmeeting.org

20th International Summer School on Immunology – FEBS Advanced Course
Immune System: Genes, Receptors and Regulation
September 21–28, 2019
Hvar, Croatia
immunology2019.febsevents.org

XXXVI. Sjezd Slovenské a České společnosti alergologie a klinické imunologie
2.–5.10, 2019
Vysoké Tatry, Slovensko
www.cls.cz/detail-akce?id=8842

17th International Congress of Immunology
October 19–23, 2019
Beijing, People's Republic of China
iuis2019.org

MESIA 2019, 4th Meeting of Middle-European Societies of Immunology and Allergology
28.–30. listopadu, 2019
Šamorín, Slovensko
www.mesia2019.sk