esk imunologick spolenost

Semináře, přednášky, konference a jiné odborné akce

Semináře České imunologické společnosti, z.s., ve 2. pololetí 2020

Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají ve čtvrtek ve 13:00 v přednáškovém sále (kinosále) Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4
10.9.2020 Společná pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a České imunologické společnosti, z. s.
RNDr. Petr Dráber, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. , Praha)
Žírné buňky za hranicemi alergií
posluchárna Milana Haška, ÚMG AV ČR, v. v. i.
17.9.2020 Prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. (Ústav lékařské genetiky 3. LF UK, Praha)
Lékařská genetika na počátku 21. století
24.9.2020 RNDr. Milada Šírová, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Možnosti využití laboratorních zvířat v MBÚ: současný stav, pravidla, rizika
1.10.2020 MUDr. Jan Kopecký, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Healthy adipocyte
7.–10.2020 XXXVII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů | XVI. kongres českých a slovenských imunologů
Multifunkční centrum O2 universum, Praha 9
15.10.2020 RNDr. Milan Reiniš, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha)
STAT1 and STAT3 signalling pathways in cancerogenesis and antitumour immunity
22.10.2020 RNDr. Jiří Hejnar, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha)
CRISPR/Cas9 editing of viral receptors and biotechnological approach to host resistance
(proběhne online)
5.11.2020 MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Immunomodulatory properties of commensal microbiota, diet and antibiotics
(dostupné online)
12.11.2020 Pracovní schůze ČSAKI
Moderní trendy v alergologii a klinické imunologii
uskuteční se formou webináře – podrobné informace a registrace
19.11.2020 MUDr. David Funda, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Tolerogenic dendritic cells among emerging cell-therapies in type 1 diabetes
(proběhne online)
26.11.2020 RNDr. Oldřich Benada, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
(název bude upřesněn)
3.12.2020 Dr. Marek Šťastný, Ph.D. (Bristol-Myers Squibb, spol. s r. o., Praha)
Tumor heterogeneity: problem for chemotherapy or targeted therapy, but possible predictor for immunotherapy?
Valné shromáždění České imunologické společnosti, z. s.
Předávání cen ČIS
Pocta Ctiradu Johnovi
Tato akce byla v prezenční podobě zrušena; místo ní 3. 12. 2020 proběhl Virtuální den imunologie formou videokonference v prostředí Zoom Meetings.
10.12.2020 Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů
Autoklub, Opletalova 29, Praha 1

(zrušeno)

Odborné akce ČSAKI ve 2. pololetí 2020 (výběr)

11.9.2020 XXVIII. Severočeská imunologická konference
Ústí nad Labem
18.9.2020 ALERGOFORUM 2020 – odborný seminář ALK
Jihlava
19.9.2020 XI. Moravský seminář sester oboru AKI
Olomouc
7.–10.10.2020 XXXVII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů
Mulifunkční centrum O2 universum, Praha 9
31.10.2020 XXVI. Konference pneumologické sekce ČAS ve spolupráci se sekcí sester ČSAKI
Lékařský dům, Praha 2
12.11.2020 Pracovní schůze Moderní trendy v alergologii a klinické imunologii
Lékařský dům, Praha 2
20.11.2020 XXII. Beskydské alergologické a imunologické dny
Soláň
25.11.2020 Odborný seminář Chiesi
Restaurace Petřínské terasy, Kněžský refektář, Petřínské sady 393, Praha 1 - Malá Strana
(zrušeno)
5.12.2020 XIX. Konference sester
Praha
(zrušeno)
10.12.2020 Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů
Autoklub, Opletalova 29, Praha 1
(zrušeno)

Detaily viz web ČSAKI

Konference a kongresy

Immunotherapy for Infectious Diseases Conference 2020: Novel Ways to Fight Pathogens
March 29 – April 1, 2020 March 29 – April 1, 2021
Stresa, Lake Maggiore, Italy
www.idimmunotherapy.com

Innate Immunity in Host–Pathogen Interactions
June 28 – July 1, 2020 postponed to 2022
EMBL Heidelberg, Germany
www.embo-embl-symposia.org

EMBO Workshop: Lymphocyte antigen receptor signaling
August 31 – September 4, 2020 postponed to May 7 – 11, 2021
Castelnuovo Berardenga, Siena, Italy
meetings.embo.org/event/20-lymphocyte

14th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference
September 19–23, 2020 (cancelled)
Hotel Patria, Štrbské Pleso, Slovak Republic
tatra.img.cas.cz/

19th Biennial Meeting of the European Society of Immunodeficiencies (ESID 2020) – Online Meeting
October 14 – 17, 2020
Konference proběhla online na Internetu
esidmeeting.org

7th Cancer Immunotherapy and Immunomonitoring Conference
April 26 – 29, 2021
Vilnius, Lithuania
www.canceritim.org

6th European Congress of Immunology (ECI 2021)
September 1 – 4, 2021
Sava Center, Belgrade, Serbia
eci2021.org