esk imunologick spolenost

Semináře, přednášky, konference a jiné odborné akce

Semináře České imunologické společnosti, z.s., ve 2. pololetí 2019

Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají ve čtvrtek ve 13:00 v přednáškovém sále (kinosále) Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4
12.9.2019 Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Problematika očkování
Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2
19.9.2019 Doc. Ing. Jana Vránová, CSc. (Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK, Praha)
Statistické metody v biomedicínském výzkumu
26.9.2019 Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Využití nanostrukturovaných materiálů v tkáňovém inženýrství
zasedací místnost imunologie
3.10.2019 RNDr. Dominik Filipp, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)
How the transcriptional regulator AIRE keeps autoimmunity at bay
10.10.2019 Mgr. Zuzana Stehlíková, Mgr. Štěpán Coufal (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Mikrobiom a imunita
17.10.2019 RNDr. Radka Roubalová, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Úloha střevního mikrobiomu u pacientek s mentální anorexií
24.10.2019 Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Fingerlandův ústav patologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Role of pathology in prediction of response to treatment of malignant neoplasms by checkpoint inhibitors
31.10.2019 Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Advanced light microscopy methods in biology at IPHYS bioimaging facility
7.11.2019 Sympózium EFIS on Tour
Setkání zástupců EFIS (European Federation of Immunological Socities) se členy České imunologické společnosti, z.s.
14.11.2019 Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Léková hypersenzitivita a intolerance
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
21.11.2019 MUDr. David Funda, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Environmental factors and emerging immunotherapies in type 1 diabetes
28.11.2019 Mgr. Lenka Rajsiglová, Giuseppe Bitti, MSc., Mgr. Eva Neuhoferová (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Nanotechnologies in immunology and medicine
5.12.2019 Prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. (Ústav lékařské genetiky 3. LF UK, Praha)
The expression of predisposition HLA alleles in dendritic cells of celiac patients
Valné shromáždění České imunologické společnosti, z.s.
12.12.2019 Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů
Autoklub, Opletalova 29, Praha 1

Odborné akce ČSAKI (výběr)

10.1.2019 Poruchy imunity a infekce v gynekologii, urogynekologii a porodnictví
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
14.2.2019 Potraviny prismatem komponentové diagnostiky
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
7.3.2019 Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 2019
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
14.3.2019 Alergie 2019 – Diferenciální diagnostika dušnosti
Nemocnice Na Homolce, Praha 5
29.–30.3.2019 XXVI. Luhačovické dny
Luhačovice
5.–6.4.2019 XXVIII. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie
Kouty nad Desnou
11.4.2019 Pracovní schůze: Kazuistiky
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
9.5.2019 Světový den astmatu a alergie
Národní dům na Vinohradech, Praha 2
10.–11.2019 XVIII. setkání lékařů České a Slovenské republiky
Litomyšl
24.5.2019 XXIV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny
Rožnov pod Radhoštěm
13.6.2019 Pracovní schůze: Spolupráce se zdravotními pojišťovnami
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
14.6.2019 XXIV. Českolipský den astmatu a alergie
Máchovo jezero
12.9.2019 Pracovní schůze: Problematika očkování
KC Vavruška, Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2
13.–14.9.2019 XXVII. Severočeská imunologická konference
Ústí nad Labem
2.–5.10.2019 XXXVI. Sjezd Slovenské a České společnosti alergologie a klinické imunologie
Vysoké Tatry
12.10.2019 V. Den lékové alergie
Kutná Hora
14.11.2019 Pracovní schůze: Léková hypersenzitivita a intolerance
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
22.–23.11.2019 XXI. Beskydské alergologické a imunologické dny
Soláň
12.12.2019 Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů
Autoklub, Opletalova 29, Praha 1

Detaily viz web ČSAKI

Konference a kongresy

European Society for Immunodeficiencies: Malignancy and PID (ESID 2019)
September 18–21, 2019
Square Brussels Convention Centre, Brussels, Belgium
esidmeeting.org

20th International Summer School on Immunology – FEBS Advanced Course
Immune System: Genes, Receptors and Regulation
September 21–28, 2019
Hvar, Croatia
immunology2019.febsevents.org

XXXVI. Sjezd Slovenské a České společnosti alergologie a klinické imunologie
2.–5.10, 2019
Vysoké Tatry, Slovensko
www.cls.cz/detail-akce?id=8842

17th International Congress of Immunology
October 19–23, 2019
Beijing, People's Republic of China
iuis2019.org

MESIA 2019, 4th Meeting of Middle-European Societies of Immunology and Allergology
28.–30. listopadu, 2019
Šamorín, Slovensko
www.mesia2019.sk