esk imunologick spolenost

Semináře, přednášky, konference a jiné odborné akce

Semináře České imunologické společnosti, z.s., ve 2. pololetí 2018

Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají ve čtvrtek ve 13:00 v přednáškovém sále (kinosále) Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4
13.9.2018 Společná pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a České imunologické společnosti, z.s.
Poruchy imunity a infekce v gynekologii, urogynekologii a porodnictví
Vannucci, M.D., Ph.D. (Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Teranostika a nové přístupy v bio-onkologii
KC Vavruška, Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2
20.9.2018 Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D. (Laboratoř aplikovaných proteomových analýz, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov)
Pokroky v proteomických technikách pro detekci cytokinů a využití xMAP technologie ke sledování sérových cytokinů u regrese a progrese melanomu
Zasedací místnost imunologie MBÚ AV ČR, v.v.i., budova C, 2. patro, č. dv. 231
27.9.2018 Doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (Katedra buněčné biologie, PřF Univerzity Karlovy, Praha)
Mezenchymální kmenové buňky
4.10.2018 MUDr. Libor Macůrek, Ph.D. (Oddělení biologie nádorové buňky, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha)
Role of PPM1D/Wip1 phosphatase in DNA damage response and cancer development
11.10.2018
Brno
35. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů (10.–13.10.2018)
https://www.csaki-sjezd.cz/
18.10.2018 RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (Katedra biochemie, PřF Univerzity Karlovy, Praha)
Strukturní výzkum NK receptorů
25.10.2018 MUDr. Romana Mikyšková, Ph.D. (Oddělení imunologických a nádorových modelů, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha)
Kombinovaná chemoimunoterapie experimentálních myších nádorů prostaty
(pro nemoc zrušeno)
1.11.2018 Doc. Ing. Bc. Igor Šplíchal, CSc. (Laboratoř gnotobiologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Nový Hrádek)
Vliv chemotypu lipopolysacharidu na virulenci Salmonella Typhimurium pro bezmikrobní selata
8.11.2018 Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Antifosfolipidový syndrom
Lékařský dům, Praha
15.11.2018 Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (Skupina lékařské genomiky CEITEC, Masarykova univerzita, Brno)
Genetic features of β-lymhocytes in leukemia patients
Zasedací místnost imunologie MBÚ AV ČR, v.v.i., budova C, 2. patro, č. dv. 231
22.11.2018 RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (Laboratoř molekulárních a buněčných mechanismů invazivity nádorových buněk, PřF UK/BIOCEV, Vestec)
Proto-onkogen Src; mechanismy jeho regulace a úloha Src v integrinové signalizaci
29.11.2018 MUDr. Romana Mikyšková, Ph.D. (Oddělení imunologických a nádorových modelů, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha)
Kombinovaná chemoimunoterapie experimentálních myších nádorů prostaty
6.12.2018 Prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. (Laboratoř molekulární genetiky, Pediatrická klinika a Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha)
Bakteriom, virom a diabetes 1. typu

Valné shromáždění České imunologické společnosti, z.s.
Předávání cen ČIS a Granátových imunoglobulinů
13.12.2018 Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů
Autoklub, Opletalova 29, Praha 1

Odborné akce ČSAKI (výběr)

11.1.2018 Poruchy imunity a infekce v gynekologii, urogynekologii a porodnictví
Lékařský dům, Praha
18.-20.1.2018 XXIII. dny RAPPL
Karlova Studánka
8.2.2018 Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 2018
Lékařský dům, Praha
8.3.2018 Alergie 2018 – provokační testy
Nemocnice Na Homolce, Praha
23.-24.3.2018 XXV. Luhačovické dny
Luhačovice
6.-7.4.2018 XXVII. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie
Kouty nad Desnou
9.4.2018 XIII. Jednodenní konference imunologických laborantů
Kongresový sál Hotelu Labe, Pardubice
21.4.2018 X. konference sester: Nové poznatky v alergologii a klinické imunologii
Hotel Grandior, Na Poříčí 42, Praha 1
3.5.2018 Světový den astmatu a alergie Národní dům na Vinohradech, Praha
11.-12.5.2018 17. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli: Alergie, astma a imunita u dospělých i dětí z pohledu různých oborů
Litomyšl
18.-19.5.2018 XXIII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny
Rožnov pod Radhoštěm
14.6.2018 Česká stopa ve světové alergologii a klinické imunologii
Lékařský dům, Praha
15.6.2018 XXIII. Českolipský den astmatu a alergie
Máchovo jezero
13.9.2018 Teranostika a nové přístupy v bio-onkologii
KC Vavruška, Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2
21.-22.9.2018 XXVI. Severočeská imunologická konference
Ústí nad Labem
6.10.2018 IV. Den lékové alergie
Kutná Hora
10.-13.10.2018 35. Sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie
Brno
8.11.2018 Antifosfolipidový syndrom
Lékařský dům, Praha
23.-24.11.2018 XX. Beskydské alergologické a imunologické dny
Malenovice
13.12.2018 Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů
Autoklub, Opletalova 29, Praha 1

Detaily viz web ČSAKI

Konference a kongresy

MICS 2018, Mucosal Immunology Course & Symposium
July 17–20, 2018
Oxford, United Kingdom
www.socmucimm.org/mics-2018

5th European Congress of Immunology (ECI 2018)
September 2–5, 2018
Amsterdam, The Netherlands
www.socmucimm.org/mics-2018

XXXV. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů
10.–13. října 2018
Kongresový pavilon E, Výstaviště 1, Brno
www.csaki-sjezd.cz

18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2018)
October 25–27, 2018
Lisbon, Portugal
esid.kenes.com/2018/