esk imunologick spolenost

Semináře, přednášky, konference a jiné odborné akce

Semináře České imunologické společnosti, z.s., v lednu a únoru 2020

Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají ve čtvrtek ve 13:00 v přednáškovém sále (kinosále) Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4
9.1.2020 Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Klinické aspekty transplantací orgánů a krvetvorných kmenových buněk
Lékařský dům, Praha 2
16.1.2020 Mgr. Irena Adkins, Ph.D. (Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Sotio, a. s., Praha)
Use of RLI-15, a clinical grade fusion protein with IL-15 superagonistic activity for the activation of anti-tumor immune response
23.1.2020 Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D. (Laboratoř gnotobiologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Nový Hrádek)
Germ-free mice do not develop symptoms of OVA-induced food allergy despite higher allergic sensitization
30.1.2020 MUDr. Mgr. Viktor Černý (Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN Praha)
Imunoregulační vlastnosti buněk dětí alergických a nealergických matek a možnost jejich ovlivnění probiotickým kmenem E. coli 083:K24:H31
6.2.2020 RNDr. Petr Dráber, DrSc. (Oddělení signální transdukce, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha)
Discovery of new pathways in immunoreceptor signaling in allergy and asthma disease
13.2.2020 Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Primární imunodeficience – tématika stále živá
Lékařský dům, Praha 2
20.2.2020 Workshop České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
HLA – workshop 2020
Lékařský dům, Praha 2
27.2.2020 Ahmad Jawid Nazir, MSc., Ph.D. (Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Bordetella pertussis adenylate cyclase toxin modulates host
  (Na programu dalších seminářů se pracuje)

Odborné akce ČSAKI v 1. pololetí 2020 (výběr)

5.2.2020 XXII. odborný seminář na téma Průtoková cytometrie
Praha
13.2.2020 Primární imunodeficience – tématika stále živá
Praha, Lékařský dům
20.2.2020 HLA – workshop 2020
Praha, Lékařský dům
12.3.2020 Alergie 2020 – Stres, alergie, imunita a CNS
Praha, Nemocnice Na Homolce
20.–21.3.2020 XXVII. Luhačovické dny
Luhačovice
6.4.2020 XV. Jednodenní konference imunologických laborantů
Pardubice, Hotel Labe
9.4.2020 Pracovní schůze: Kazuistiky
Praha, Lékařský dům
17.–18.4.2020 XXIX. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie
Kouty nad Desnou
7.5.2020 Světový den astmatu a alergie
Praha, Autoklub
16.5.2020 XXVI. Konference pneumologické sekce ČAS ve spolupráci se sekcí sester ČSAKI
Praha, Lékařský dům
21.–23.5.2020 XXV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny
Rožnov pod Radhoštěm
29.5.2020 XXV. Českolipský den astmatu a alergie
Máchovo jezero
11.6.2020 Pracovní schůze: Pracovní schůze
Praha, Lékařský dům

Detaily viz web ČSAKI

Konference a kongresy

Winter School on Basic Immunology Research in Allergy and Clinical Immunology
January 23–26, 2020
Chamonix, France
www.eaaci.org

Allergy School on Anaphylaxis: Etiology Prevention and Management
March 19–21, 2020
İzmir, Turkey
www.eaaci.org

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2020
June 6–10, 2020
London, United Kingdom
www.eaaci.org

Innate Immunity in Host–Pathogen Interactions
June 28–July 1, 2020
EMBL Heidelberg, Germany
www.embo-embl-symposia.org

14th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference
September 19–23, 2020
Hotel Patria, Štrbské Pleso, Slovak Republic
tatra.img.cas.cz/