esk imunologick spolenost

Aktuality

Buněčné a molekulární základy imunologie 2019

Kurs, který je organizován Oborovou radou Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK, Českou imunologickou společností, z.s., a nadací fondu pro imunologii Homunkulus pod záštitou Evropské federace imunologických společností (EFIS), je určen pro účastníky doktorandského studia Biomedicíny UK (všech oborů) a další zájemce. Akce je pořádána dle Stavovského předpisu České lékařské komory a má charakter postgraduálního vzdělávání hodnoceného kredity. Kurs bude pro přihlášené ukončen potvrzením o účasti nebo zápočtem a ke konci kursu bude možné získat skripta. Účastnický poplatek pro celý kurs činí 1 200 Kč a zahrnuje poskytnutí skript a občerstvení. Pro zájemce o jednotlivé přednášky je kurs přístupný bezplatně. Přednášky probíhají každý měsíc vždy v úterý od 9:00 h, počínaje úterým 5.2.2019, další pak 5.3., 2.4., 14.5. a 4.6.2019. Přednášky se konají v kinosále Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4-Krč.

Pozvánka, program a další informace.

The 2019 Focused Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2019): Malignancy and PID

se bude konat od 18. do 21. září 2019 v belgickém Bruselu. Abstrakty příspěvků zašlete organizátorům do 30. dubna 2019. Do 27. května 2019 je možno zažádat o cestovní grant. Další informace najdete na webu ESID 2019.

17th International Congress of Immunology

Letošní Mezinárodní imunologický kongres se koná od 19. do 23. října 2019 v Pekingu, ČLR.
Abstrakty je třeba poslat organizátorům do 20.5.2019; autoři vybraných nejlepších abstraktů mohou získat výhodný cestovní grant.

Více informací

Další aktuality