�esk� imunologick� spole�nost

Aktuality

Mimořádný slavnostní seminář

Slavnostní seminář "Polymerní léčiva pro bezpečnou a účinnou léčbu nádorů", pořádaný u příležitosti životního jubilea prof. RNDr. Blanky Říhové, DrSc., se koná 7.11.2017 ve 14:00 hod. v přednáškovém sále Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i.
 Pozvánka a program

Další aktuality